Darčekové certifikáty

Ponúknite svojim zákazníkom ďalšiu možnosť ako ušetriť. Využite darčekové certifikáty.

Ako to funguje?

V administrácii si vytvoríte certifikát a nadefinujete podmienky pre jeho využitie. Potom klientom poskytnete kód. Tento kód zákazníci vložia v objednávkovom formulári do kolonky "Darčekový certifikát". Pri splnení podmienok sa hodnota certifikátu odpočíta od celkovej hodnoty objednávky.

 

Ako si vytvoriť darčekový certifikát

Darčekové certifikáty nájdete v sekcii NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / DARČEKOVÉ CERTIFIKÁTY

darčekové certifikáty v nastaveniach

1. Kliknite vpravo hore na tlačítko PRIDAŤ CERTIFIKÁT pridat certifikat ikona

2. Nastavte podmienky certifikátu. pozor Pri vypĺňaní týchto políčok postupujte postupne zhora nadol, inak by mohlo dôjsť k chybám. Hlavne ak používate vlastný kód certifikátu.

darčekový certifikát

Jednotlivé položky znamenajú:

 • Kód - pokiaľ necháte toto políčko prázdne, systém vygeneruje kód automaticky. Alebo môžete vložiť akýkoľvek vlastný názov certifikátu. pozorPokiaľ použijete vlastný kód, nemôžete zadať "Počet vygenerovaných certifikátov" (viď obrázok vyššie). Toto políčko po vložení vlastného kódu z formulára zmizne. Vygenerovať viac kupónov s rovnakým kódom nie je možné. V tomto prípade systém priradí každému certifikátu iný automaticky vygenerovaný kód.
 • Zľava - ak chcete, aby bol darčekový certifikát aktívny iba nad určitú hodnotu, priraďte ho ku zľave, ktorú si predom pripravíte.
 • Čiastka - zadajte hodnotu certifikátu v mene, pre ktorú ho budete používať.

tipRiadok Zľava/Čiastka umožňuje dva spôsoby ako nastaviť sumu darčekového certifikátu.

1. Ako čiastka - do políčka napíšete hodnotu poskytnutej zľavy (napr. 10 €)

2. Ako zľava - certifikát previažete s objednávkovou zľavou (kliknete na "plus" v riadku ZĽAVA / ČIASTKA a vyberiete zľavu). Tento spôsob je vhodnejší, ak chcete pre uplatnenie certifikátu nastaviť určité podmienky (napr. bude platný iba pri objednávke nad 50 €, alebo pre skupinu registrovaní a pod.)

Objednávkovú zľavu vytvoríte v sekcii NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / ZĽAVY NA OBJEDNÁVKU:

objemová zľava pre darčekový certifikát

Aby táto zľava nebola aktívna pre všetky objednávky, ale len pre darčekové certifikáty, vo výberovom menu AKTÍVNE zvoľte "len pre certifikáty" a uložte.

Podrobnejšie návody na vytvorenie zľavy na objednávku nájdete TU.

 • Mena - vyberte potrebnú menu. Ak predávate v inej mene, ako zadáte darčekovému certifikátu, nebude platný. Mena musí byť totožná s menou, v ktorej sú produkty v objednávke. Pre každú jazykovú verziu teda používate darčekové certifikáty v príslušej mene.
 • Počet použití - certifikát s rovnakým kódom môžete použiť viac krát.
 • Platnosť - ak má mať certifikát obmedzenú platnosť, zadajte dátum od do. Iba v tomto časovom intervale budú môcť klienti certifikát využiť. Príklad: Ak nastavíte certifikát s dátumom platnosti od 20.2.2017 do 23.2.2017, tak bude možné certifikát použiť od 20.2.2017 0:00 do 23.2.2017 23:59:59. V prípade, že nezadáte žiadny dátum, certifikát bude mať neobmedzenú platnosť.
 • Člen - certifikát môže byť platný iba pre členov určitej skupiny. Môžete vybrať jednu alebo viacero skupín.
 • Platný pre užívateľa (e-mail) - ak zadáte e-mail užívateľa alebo viacerých užívateľov, certifikát bude platný iba pre osoby, ktoré sú zaregistrované s týmto e-mailom. Ak ste vybrali i skupinu (položka Člen) pozor, aby užívatelia, ktorých e-maily ste zadali patrili do vybranej skupiny. Ďalej je dôležité, aby užívatelia boli aktívni, to znamená, aby sa mohli na stránku prihlásiť. Aktiváciu užívateľov nastavujete v sekcii Klienti.
  Neplatí pre emaily uvedené pri zaregistrovaných firmách. Firme je možné uplatniť certifikát len cez skupinu,  ktorá je jej priradená.
  pozorPodmienkou pre uplatenie si certifikátu, ktorý je vytvorený na e-mail konkrétneho užívateľa je, aby sa tento užívateľ ešte pred dokončením objednávky prihlásil do svojho konta. 

3. Uložte certifikát

Nový certifikát sa objaví v zozname certifikátov:

darčekový certifikát

 • Označenie: použitý certifikát znamená, že certifikát bolo možné použiť iba raz a certifikát je použitý.
 • 2 / 10 znamená, že certifikát je možné použiť 10 krát a 2 krát už bol použitý.
 • Keď kliknete na ikonku: kód certifikátumôžete skopírovať kód certifikátu.
 • Po kliknutí na ikonku ceruzky:upraviť certifikát môžete certifikát upraviť. Zmeniť môžete všetko okrem kódu certifikátu.

 

tipĎalšie poznámky:

Maximálny počet jednorázovo vygenerovaných certifikátov je 100. Pokiaľ chcete vygenerovať viac ako 100 certifikátov, zadajte do poľa POČET POUŽITÍ napríklad hodnotu 500, 1000, 10000.

Položky: platnosť, člen, platný pre užívateľa - môžete, ale nemusíte zadávať. Slúžia len na obmedzenie platnosti certifikátu.

Ak zadávate e-mailovú adresu, táto sa musí nachádzať v systéme, to znamená musí sa jednať o registrovaného užívateľa, ktorý pri registrácii zadal tento e-mail.

V potvrdení objednávky, ktoré príde na e-mail klienta sa nachádza kód a hodnota certifikátu, v administrácii v sekcii Objednávky vidíte kód darčekového certifikátu v záložke História.

TIP: Hromadné kopírovanie kódov darčekových certifikátov

hromadné kopírovanie kódov darčekových certifikátov

Na klávesnici podržte CTRL a označte potrebné kódy.

Vyberete SKOPÍROVAŤ KÓD a následne stlačte naraz na klávesnici CTRL+C.

Takto skopírujete viacero kódov na jeden krát. Potom si otvorte dokument, kam chcete kódy vložiť a stlačte CTRL+V.