Blok DYNAMICKÝ BANNER

Pridajte na svoje webové stránky efektné animácie, bannery. Je to úplne jednoduché, stačí pridať blok DYNAMICKÝ BANNER. 

 

Ako na to?

1. V sekcii STRÁNKY vyberte podstránku, na ktorú chcete vložiť banner a kliknite na tlačítko NOVÝ BLOK pridať nový blok

2. Otvorte záložku OBSAH a vyberte blok DYNAMICKÝ BANNER.

 Blok dynamický banner

Banner môžete umiestniť do rôznych oblastí - do hlavičky, hlavného obsahového stĺpca, bočných stĺpcov, do päty stránky. Umiestnenie zvolíte v riadku Oblasť.

3. Uložte.

4. Nahrajte snímky bannera kliknutím na PRIDAŤ SNÍMOK.

Pridať snímok

5. Vložte obrázok, názov a presmerovanie:

 • Názov - zobrazí sa, keď používateľ myšou prejde po obrázku.
 • Obrázok - obrázok vyberáte zo sekcie SÚBORY. Ak sa tu nenachádza, môžete ho priamo nahrať kliknutím na NAHRAŤ. Zároveň sme pre Vás pripravili galériu bannerov vhodných najmä do hlavičky. Stačí si vybrať z našej "Slider gallery".
 • Presmerovanie - konkrétnu snímku môžete presmerovať. (Kliknutím na ňu bude používateľ presmerovaný na požadovanú stránku.) Vybrať môžete:
  • Žiadne = bez presmerovania
  • Adresa stránky = presmerovanie na ľubovoľnú URL adresu
  • Interná stránka = vyberiete jednu zo stránok, ktorú máte vytvorenú v sekcii STRÁNKY
  • Kategória = vyberiete jednu z kategórií, ktoré máte vytvorené v sekcii PRODUKTY
 • Zobraziť titulok - túto možnosť zaškrtnite ak chcete, aby sa názov nastavovaného obrázku zobrazoval ako text v príslušnom slide banneru.
 • Pozícia - lokáciu textu môžete zmeniť výberom prednastavenej pozície v okne obrázku
 • Formát - percentá vo výbere označujú veľkosť fontu zadaného textu
 • Farba - kliknutím na farebný štvorček vedľa výberu formátu si vyberiete vhodnú farbu textu.

pridat snimok do banneru

priklad Ak zaškrtnete možnosť Zobraziť titulok, tak sa vám bude názov nastavovaného obrázku zobrazoval ako text v príslušnom slide banneru.

gif slide

 

 • Záložka PRÍDAVNÉ HTML - je určená pokročilým užívateľom. Pomocou HTML môžete do bannera vložiť text, tlačítka a iné prvky.

Prídavné HTML

 

6. V záložke NASTAVENIE BLOKU nastavíte vzhľad bannera:

 • Téma = vzhľad ručného prechádzania medzi obrázkami. Môžete pridať bodky, šípky, čísla. Zmeny uvidíte v NÁHĽADE.
 • Efekt = efekt automatického prechodu na ďalší obrázok. Môžete si vybrať z ôsmich spôsobov prechodu obrázkov (prelínanie, prechod vpravo, vľavo, dole, hore, popod, prípnúť do a von).
 • Čas zobrazenia = za koľko sekúnd sa zobrazí ďalší obrázok v poradí. Môžete vybrať hodnotu z výberového menu alebo vložiť vlastný čas v sekundách):

čas zobrazenie obrázka

 • Trieda (class) = tento riadok je určený pre pokročilých užívateľov na vlastnú úpravu bannera.
 • Banner môžete premiestniť / prekopírovať na inú stránku alebo nastaviť ako Globálny blok, ktorý sa zobrazí na všetkých podstránkach.  

 

Nastavenia bloku

 

pozorUpozornenie: Ak používate vodoznak, tento sa zobrazuje aj v obrázkoch bannera. Pokiaľ chcete, aby sa banner zobrazoval bez vodoznaku, v sekcii SÚBORY vytvorte adresár s názvom "slider" a sem nahrajte obrázky bannera. Cesta k bannerovým obrázkom teda bude /files/slider/nazov-obrazka.jpg.

 

Ako nastaviť iný obrázok pre banner na mobile

Blok dynamický banner umožňuje nastaviť pre každú snímku dva obrázky: Obrázok a Obrázok (mobil). Na veľkom monitore sa zobrazí Obrázok. Na mobilnom telefóne na výšku sa zobrazí obrázok, ktorý je nastavený v poli Obrázok (mobil).

 

Nastavenie rozmerov

Rozmer pre snímky v bloku Dynamický banner sa nastavuje na záložke Nastavenia bloku:
Nastavenie rozmerov bloku Dynamický banner

Na veľkých obrazovkách sa zobrazuje obrázok podľa nastavenia v poli Rozmer (š x v) proporčne zmenšený na veľkosť dostupného priestoru. Pri malých obrazovkách sa zobrazí obrázok podľa pomeru strán, ktorý je nastavený v políčku Pomer strán (mobil). Ak je obrázok väčší, vycentruje sa na nastavený pomer strán.

Upozornenie:

Aby fungovalo zobrazenie banneru pre mobil, musí mať aspoň jedna zo snímok v bloku dynamický banner nastavený obrázok v políčku Obrázok (mobil).