Kombinácia zľavy na produkt a zľavy na objednávku

Ako sa chovajú limitné a kumulatívne zľavy pri produktoch (či už pridáte zľavu kategórii, produktu alebo variantu produktu) 

Čo platí pre kombináciu produktovej zľavy a zľavy na objednávku?

prikladUkážeme si na príklade:

Na produkte máme nastavenú limitnú zľavu 2 %.

Objednávková zľava je tiež limitná = 3 %. 

Žiadne iné obmedzenia zľavy (napr. zľava platí pri cene od do, dátum od do, zľava pre skupiny) nie sú zadané.

Výsledná zľava bude 5%.

 

Vysvetlenie:

Pri kombinácii produktových zliav platí pravidlo, že platí vyššia limitná zľava.

V tomto prípade sa však i limitné zľavy sčítajú.

Prečo? Produktové zľavy vytvárajú konečnú cenu produktu pred objednávkou. Objednávkové zľavy sa aplikujú na objednávku ako celok. Čiže na výslednú sumu objednávky.

 

tipUžitočné odkazy: