Rozcestník do kategórií produktov

Pridajte rozcestník do svojho e-shopu. Systém automaticky vytvorí v materskej kategórii produktov odkazy na všetky jej viditeľné podstránky. 

Rozcestník v produktoch funguje podobne ako blok ROZCESTNÍK, ktorý môžete pridávať do obsahových stránok. Rozdiely sú však v pridávaní obrázkov a textov.

 

Ako vytvoriť rozcestník v produktoch?

V sekcii PRODUKTY vyberte kategóriu, do ktorej chcete pridať rozcestník.

Kliknite vpravo hore na VLASTNOSTI KATEGÓRIE vlastnosti kategórie.

V záložke ROZCESTNÍK zaškrtnite možnosť ZOBRAZIŤ ROZCESTNÍK KATEGÓRIÍ

Aktivácia rozcestníka kategórií

 

a vyberte jeden z troch typov zobrazeni:

1. Titulok, hlavný obrázok, odkazy

2. Obrázkové odkazy

3. Boxy

Pri každom type zobrazenia máte na výber, či sa budú pod rozcestníkom zobrazovať aj produkty nadradenej kategórie alebo nie. Stačí zaškrtnúť / odškrtnúť možnosť ZOBRAZIŤ PRODUKTY.

Zobraziť produkty

tipPoznámka: Ak vypnete zobrazovanie produktov a potom deaktivujete aj rozcestník, produkty sa opäť budú zobrazovať. Po deaktivácii rozcestníka platia pôvodné nastavenia, teda, že produkty sa v kategórii zobrazujú. 

 

1. Titulka, hlavný obrázok, odkazy

Pri tomto type zobrazenia nastavujete iba hlavný obrázok. Systém doplní textové odkazy na jednotlivé podkategórie. 

Titulok, hlavný obrázok, odkazy

 

Náhľad zobrazenia rozcestníka typu Titulok, hlavný obrázok, odkazy na webovej stránke:

Rozcestník v produktoch, textové odkazy

 

2. Obrázkové odkazy

V prípade, že zvolíte toto zobrazenie, vo vlastnostiach kategórie si môžete nastaviť veľkosť náhľadu obrázka odkazu a počet stĺpcov s odkazmi.

Obrázkové odkazy

Obrázky k jednotlivým odkazom (tzn. obrázky podkategórií) priradíte tak, že vo vlastnostiach kategórie všetkých podkategórií nastavíte OBRÁZOK KATEGÓRIE. Dostanete s k nemu, keď v danej podkategórii v záložke ROZCESTNÍK zakliknete ZOBRAZIŤ ROZCESTNÍK KATEGÓRIÍ a vyberiete zobrazenie TITULOK, HLAVNÝ OBRÁZOK ODKAZY. Potom môžete rozcestník znova deaktivovať. Systém si zapamätá titulný obrázok kategórie a tento sa zobrazí v obrázkovom rozcestníku v nadradenej kategórii.

Obrázkové odkazy, nahranie obrázka kategórie

Názov obrázkov sa ťahá so SEO meta tagu - Nadpis TITLE, ktorý máte vyplnený v jednotlivých kategóriách v záložke SEO.

Title k obrázkov v obrázkových odkazoch

Náhľad zobrazenia rozcestníka typu Obrázkové odkazy na webovej stránke:

Obrázkové odkazy - zobrazenie na webovej stránke

3. Boxy

Rozdiel medzi obrázkovými odkazmi a boxmi je ten, že v boxoch sa okrem obrázkov odkazov zobrazuje aj text.

Rozcestník Boxy

Nastavenie obrázkov a nadpisu obrázkov pre boxy je rovnaké ako v rozcestníku typu Obrázkové odkazy (viď vyššie).

V boxoch sa zobrazuje časť textu (závisí od veľkosti boxu) z VLASTNOSTI KATEGÓRIE / TEXTOVÝ EDITOR. 

Text v rozcestníku typu Boxy

Náhľad zobrazenia rozcestníka typu Boxy na webovej stránke:

Rozcestník Boxy, zobrazenie na webovej stránke