Import cenových variantov

V tomto návode nájdete postup ako:

Pred importom cenových variantov musia byť v systéme pridané produkty, vytvorené varianty a priradená potrebná sada doplnkových polí s variantmi príslušnej kategórii. Podrobnejší návod na vytvorenie variantov produktov nájdete TU!

 

Postup - import cenových variantov (aktualizácia cien variantov)

1. Vytvorte si v MS Excel hárok s týmito stĺpcami:

  • import_code  - tento stĺpec pridajte v prípade, že na identifikáciu produktu používate svoj vlastný import kód. Ak import_code nepoužívate, stĺpec nepridávajte alebo ho nechajte prázdny.
  • info_product – názov produktu
  • currency – mena (napr. EUR) - stĺpec "currency" je povinný aj pri aktualizácii cien.
  • group - nevypĺňajte
  • info_variant - názov variantu
  • product_id – identifikačné číslo produktu
  • value_id – identifikačné číslo cenového variantu
  • price – cena cenového variantu – importuje sa cena bez DPH

tip Súbor nemusíte vytvárať, ak si najskôr urobíte export cien – v sekcii Nastavenia / Export,Import / Sprievodca zvolíte Export a následne Prices. Export cien obsahuje potrebné stĺpce na import cenových variantov.

Vzorový dokument vo formáte XLS pre import cenových variant:

import cenových variant

Poznámka: čísla product_id a value_id zistíte tak, že si urobíte export produktov spolu so súvisiacu tabuľkou CENOVÉ VARIANTY. Vo vyexportovanom dokumente si nájdite potrebný produkt a jeho ID. ID potrebných variantov nájdete v druhom hárku z názvom "variantPrices".

 

2. Hárok pomenujte prices 

3. Súbor uložte vo formáte .xls a nahrajte ho v sekcii Nastavenia / Export, Import / Sprievodca / Import cez radio button Ceny. Podrobnejší postup nájdete TU.

import ceny

pozorTýmto importom zmeníte ceny variantov, avšak nemení sa aktivácia variantu.

aktivovanie cenových variantov 

Pre aktiváciu cenových variantov je potrebné vykonať nasledovný import:

XLS súbor na aktiváciu cenových variantov by mal mať takúto podobu:

Prvý stĺpec: product_id - ID číslo produktu

Ďalšie stĺpce: variant_id - ID číslo variantov, prípadne pre lepšiu prehľadnosť môžete doplniť pomlčku a názov variantu (info_variant) zhodný s názvom v administrácii.  (napr. 212-veľkosť XXL)

Hárok pomenujte variantPrices.

aktivácia cenových variantov

Tento súbor uložte a nahrajte v sekcii NASTAVENIA/Import, Export/Sprievodca - Import cez radio button Cenové varianty.

cenové varianty

tipTIP: V stĺpcoch musíte opäť vyplniť ceny variantov. Inak sa import nepodarí. Aktivujú sa iba tie varianty, ktoré majú vyplnenú cenu. Preto ak chcete importovať ceny variantov a potrebujete varianty i aktivovať, odporúčame využiť priamo import na aktiváciu variantov a tu vyplniť ceny. Ušetríte si tak prácu, pretože nemusíte robiť prvý import spomenutý na začiatku návodu v bode 1. 

tipPrázdne políčka v tomto importe znamenajú deaktiváciu variantu, tzn. takéto varianty produktu nebudú v eshope dostupné.


Používate i príplatkové varianty? Potom neprehliadnite naše návody na import príplatkových variantov, prípadne import variantov, kde aktualizujete cenové a príplatkové varianty spoločne.