Import osôb

Pomocou importu osôb môžete rýchlo a jednoducho doplniť a upraviť tieto údaje:

 • pridať nového klienta, používateľa
 • aktivovať / deaktivovať užívateľov
 • priradiť, preradiť osoby do rôznych skupín
 • aktivovať / deaktivovať osobe odoberanie newslettera
 • odstránenie užívateľov

 

Postup importu osôb

1. Urobte Export osôb (návod na export nájdete TU ) - vyberte "Osoby". Dostanete tak súbor .xls s potrebnými stĺpcami pre import osob.

2. Alebo si prípravte súbor pre import nových osôb:
v prvom riadku v MS Excel uveďte názvy stĺpcov takto:
user_id email name surname active group_assign newsletter address_name address_surname address_street address_descriptive_number address_orientation_number address_zip address_city address_country address_phone

Do stĺpca user_id a nedopisujte čísla, toto priradí systém.

Ak vykonávate opakovaný import užívateľov, ktorí už existujú v systéme a chcete ich priradiť napríklad do inej skupiny, tak stlpec user_id zmažte.

 

3. Pridajte údaje o novej osobe, resp. upravte existujúce osoby podľa potrieb. (Význam jednotlivých stĺpcov: viď návod - export osôb

Stĺpce active, newsletter a group_assign vyplňte podľa týchto pravidiel:

 • active - aktívnemu užívateľovi priraďte hodnotu 1, pokiaľ chcete užívateľa deaktivovať vložte 0
 • newsletter - pre odoberanie noviniek priraďte hodnotu 1, ak užívateľ nechce dostávať newsletter vložte číslo 0.
 • group_assign- skupina. Sem vložte názov skupiny, do ktorej bude osoba patriť tak, ako ju máte pomenovanú v administrácii (sekcia Klienti/Skupiny): napr. Klienti, Administrátori.
  • Ak chcete osobu pridať do viacerých skupín, musíte urobiť nový import, kde tejto osobe priradíte ďalšiu skupinu.
  • Pre vymazanie/odobranie osoby zo skupiny, pred názov skupiny vložte mriežku - # (napr. #Klienti)

Príklad vyplnenia stĺpcov - import osôb

import osôb

  

4. Súbor uložte ako .xls a naimportujte v sekcii Nastavenia/Import,Export/Sprievodca zvoľte Import a následne Osoby. Potrobnejší návod na import súborov - tu!

Ak potrebujete zmeniť niektoré údaje viacerým  osobám, urobte si export podľa návodu vyššie, prepíšte potrebné údaje, súbor uložte a naimportujte.

tipHromadné odstránenie osôb: Urobte si export osôb, vyfiltrujte si osoby, ktoré chcete vymazať a doplňte stĺpec remove. Na identifikáciu osoby stačí len stĺpec email, ostatné môžete vymazať. Do stĺpca remove doplňte hodnotu 1 a naimportujte.

email remove
jozefnovotny@gmail.com 1

Poznámky:

 • hárok v MS Excel musí byť pomenovaný persons
 • Importovať dokážete naraz 1500 užívateľov, je potrebné aby tam boli všetky stĺpce, ktoré máme pri exporte osôb.
 • Ak niektoré stĺpce nevyplníte (napr. address_name a address_descriptive_number), tak import nie je správny. V importe osôb je validácia údajov, rovnako ako pri vypĺňaní objednávkového formulára. Tzn. povinné údaje musia byť vyplnené!
 • Ak máte k užívateľom len obmedzené údaje, môžete užívateľov napriek tomu importovať. Stačí v NASTAVENIA - Všeobecné - Požadovaná adresa: Nie. Potom ale počítajte s tým, že užívatelia by pri vypĺňaní objednávky mali doplniť ostatné údaje ( ak vrátite nastavenie na Áno), alebo že Vám v objednávke budú chýbať niektoré podstatné údaje ako adresa, tel. č.
 • pozor Pozor pri opakovanom importe platí, že prázdna bunka zmaže existujúce údaje. Preto stĺpce, ktoré nemáte v pláne aktualizovať radšej v excely neuvádzajte, prípadne dáta aktualizujte iba v súbore, ktorý ste dostali exportom.
 • Pri aktualizácii osôb je identifikátorom pole user_id, ktoré získate pri exporte osôb.  Ak by sa jedna mailová adresa v importnom súbore nachádzala viackrát, tak sa naimportuje len jeden krát.
 • Exportuje sa stĺpec "group", v importe ho prepíšte na "group_assign"
 • Stĺpec address_phone (telefónne číslo) sa importuje do adresy. Nájdete ho v UPRAVIŤ OSOBU / záložka ADRESA / UPRAVIŤ ADRESU (treba kliknúť na ikonku ceruzky).