Import produktov a cien do e-shopu

Import produktov / cien pre eshop

 • Odporúčame najskôr si vyexportovať produkty/ceny. Návod nájdete TU!
 • Potom stačí doplniť alebo zmeniť údaje. pozor Neprehliadnite Dôležité upozornenia pre vytvorenie korektného .xls súboru na import produktov. Nájdete ich TU. Pravidlá na import do jazykovej verzie nájdete TU.
 • Dokument uložíte do svojho počítača.
 • Následne v sekcii Nastavenia-Import/Export-Sprievodca zvolíte IMPORT,

Import z MS Excel

 • kliknete na "ďalšie".
 • Vyberiete položku, ktorú chcete importovať (produkty alebo ceny)
 • opäť kliknete na "ďalšie",
 • kliknete na "vybrať", potom "nahrať" a "prechádzať",

Import produktov cez MS Excel

 • z Vášho počítača vyberiete potrebný XLS súbor, kliknete na "otvoriť" a následne "nahrať".
 • súbor sa nahrá do sekcie Súbory.
 • Kliknete na ikonku súboru, aby sa Vám nahral do importu.
 • kliknete na "Import dát".

 

tip Základné pravidlá pre import produktov:

 • Pri importe nových produktov do webu nepotrebujete stĺpec product_id (niečo ako skladové číslo). Pokiaľ tento stĺpec ponecháte, nevypĺňajte ho. Systém ho pridáva sám a každému produktu pridá unikátne product_id.

Pri aktualizácii produktov cez XLS systém identifikuje produkty na základe identifikátorov: product_id, alebo import_code.

 • V stĺpci import_code môžete uviesť Vaše interné ID k produktu, napríklad to môže byť ID číslo od dodávateľa, ktorý Vám poskytol cenník. Ak import_code nemáte, tento stĺpec môžete ponechať prázdny, t.j. ostáva len prvý riadok s názvom import_code. Import_code neslúži na založenie skladových kariet ( na to sa používa zvlásť XLS súbor pre naskladnenie).
 • Do stĺpca price sa vkladá cena bez DPH, import stĺpca price nie je povinný.
 • Názov karty pre import produktov musí byť products, ostatné karty / hárky dajte zmazať.
 • Názov karty pre import cenových variánt je prices, ostatné karty / hárky dajte zmazať.
 • Pred samotným importom môžete vyplniť v administrácii webu výrobcov v NASTAVENIA - Produkty - Výrobcovia. Potom môžte tento údaj uvádzať aj v importe produktov. V stĺpci producer sa uvádza názov výrobcu. Získajte zoznam výrobcov: v NASTAVENIA - Import/Export - Sprievodca tento export: Export výrobcov do XLS.
 • Do súboru je možné pridať stĺpec tax a sem zadať sadzbu DPH ak má byť iná ako predvolená. Ak už pridáte tento stĺpec je potrebné vyplniť DPH pre všetky produkty. Prázdna bunka doplní hodnotu 0 - viď upozornenie nižšie!

 

 • pozorPOZOR: Ak už máte výrobcov k produktom vyplnených a pri ďalšej aktualizácii cez XLS import použijete aj stĺpec producer, ale bude prázdny bez výrobcov, tak sa stane to, že importný skript pomaže údaj producer (výrobca) od produktov. To isté platí aj o ostatných stĺpcoch: price, ean...

Pokiaľ daný stĺpec nechcete aktualizovať, najlepšie je, v XLS importe ho neuvádzať. A ak ho uvediete, tak by mal obsahovať dáta. Lebo PRÁZDNA BUNKA V EXCELI VÁM PREMAŽE OBSAH a nahradí na: nič.

 

 • Importuje sa v .XLS ( dokument MS Office, nie XLSX, nie CSV). Súbor si nahrajte do SÚBORY a potom sa premiestnite do NASTAVENIA - Import/Export - Sprievodca a postupujete podľa navigácie.
 • Pre ďalšie zjednodušenie importu produktov môžte vyplniť stĺpec main_category (hlavná kategória) cez .XLS. Príklad. Pre stránku: www.mojweb.sk/c/damske-sportove-oblecenie je main_category v tvare: /sk/damske-sportove-oblecenie
 • Aby ste zistili, aký je názov kategórie, vykonáte v NASTAVENIA - Import/Export - Sprievodca potrebné exporty: Export kategórií + všetky stĺpce. Ak by ste náhodou mali 2 rovnaké názvy kategórie, je tam našeptávač: stĺpec parent_link. Je to celkom pohodlné, okrem toho môžte vyplniť hlavnú kategóriu aj dodatočnou úpravou produktov v administrácii webu. 
 • Vyexportovaný súbor obsahuje i stĺpec price_before (Pôvodná cena) - je to cena pred zľavou. Do xls sa zadáva cena bez DPH. Takto je možné zadať zľavu už pri importe. Ak chcete používať zľavy, môžete produktu zadať buď pôvodnú cenu pred zľavou (price_before) alebo priradiť systémovú zľavu. Oboje sa nedajú kombinovať.

 

tipPoznámky k importu cien

 • Ak chcete upravovať ceny, použiť môžete i import cien. Najjednoduchšie je spraviť najskôr export cien, upraviť potrebné údaje, uložiť a naimportovať. 
 • Pre import cien v Nastavenia / Import,Export / Sprievodca /Import - vyberte Prices (Ceny)
 • Pri aktualizácii cien je potrebné vyplniť stĺpec currency, inak sa import nepodarí.
 • Tento súbor môžete použiť taktiež na aktualizáciu cien produktov v jazykovej verzi ak predávate v inej mene. Identifikujete ich podľa stĺpca currency (mena).

prikladPríklady XLS súborov na import produktov a import cien:

 • import cien -  súbor vytvorený z exportu cien, stačí aktualizovať ceny a importovať na INTEO.
 • import produktov - poznámky: stĺpec language sa udáva pri importe do jazykových verzií, pokiaľ jazykovú verziu nemáte, tento stĺpec nepridávajte. Stĺpec tax je možné pridať, ak predávate produkty, na ktoré sa vzťahuje iná sadzba DPH ako predvolená, napr. knihy alebo farmaceutické výrobky.

 

pozor Pre import produktov do jazykovej verzie platí:

Produkty nie je možné importovať priamo do jazykovej verzie. Musia byť najskôr nahrané v hlavnej jazykovej verzii.

Ak je napr. hlavná jazyková verzia slovenská, druhá jazyková verzia anglická a chcete pridať nový produkt priamo do anglickej verzie, nie je to možné. Systém nový produkt aj tak pridá najskôr do slovenskej ( teda hlavnej) verzie, tak sa aktuálne chová aj import produktov cez XLS.

Správna main_category by mala mať tvar napríklad: /en/notebooks , nesprávny názov je: /en/c/notebooks.

Podrobnejší návod na import a preklady textov produktov v jazykovej verzii cez XLS importy nájdete v tomto návode: import produktov do jazykovej verzie