Práca s tabuľkou

Tabuľku na web stránku vložíte cez blok Text.

Vloženie tabuľky

V tomto bloku kliknete na ikonku: Tabuľka (Vložiť novú tabuľku).

Vyplníte potrebné položky a kliknete na Vložiť.

Ak chcete tabuľku upraviť, kliknite na tabuľku a následne ikonku tabuľka

alebo kliknite na bunku tabuľky pravým tlačítkom myši. A vyberte: Vlastnosti tabuľky. vlastnosti tabuľky 

 

Funkcie tabuľky:

Vytvorenie tabuľky

 • Stĺpce - počet stĺpcov
 • Riadky - počet riadkov
 • Odsadenie obsahu - odsadenie textu od okraja bunky (zadávajte číslo v px = pixeloch)

Odsadenie obsahu v tebuľke

 • Rozstup buniek – vzdialenosť medzi bunkami (zadávajte číslo v px)

Rozstup buniek

 • Zarovnanie – zarovnanie tabuľky na stránke (možnosti: na stred, vľavo, vpravo)
 • Orámovanie – šírka čiary orámovania v px (napr. 3px)

Orámovanie tabuľky

 • Širka – šírka tabuľky v px alebo v % (TIP: ak chcete natiahnuť tabuľku na celú šírku stránky, zadajte 100%)
 • Výška – výška tabuľky v px
 • Nadpis tabuľky - nad tabuľkou sa objaví bunka, do ktorej vložíte nadpis

Nadpis tabuľky

 

Záložka Rozšírené:

Rozšírené vlastnosti tabuľky

 • ID, obsah, štýl, kód jazyka – kolonky nechajte prázdne
 • Obrázok pozadia - vložte URL adresu obrázka
 • Orámovanie tabuľky – tzn. rám celej tabuľky, nie buniek (možnosti orámovania: žiadne, hore, dole, hore a dole, vľavo, vpravo, vľavo a vpravo, box okolo, orámovanie okolo)
 • Vykreslenie mriežky – tzn. orámovanie/vykreslenie buniek (možnosti vykreslenia mriežky: žiadne, oblasť a skupiny stĺpcov, stĺpce, riadky, všetko)
 • Smer textu – zľava doprava, zprava doľava
 • Farba orámovania – kliknite na ikonku: farba orámovania tabuľky a vyberte farbu, kliknite na Použiť.
 • Farba pozadia - kliknite na: farba pozadia tabuľky a vyberte farbu, kliknite na Použiť.

 

Formát buniek

Bunky upravíte kliknutím pravým tlačítkom myši na bunku tabuľky a vyberiete „Bunka". 

vlastnosti buniek v tabuľke

Tu máte možnosť:

Zlúčiť bunky - ešte predtým si musíte označiť tie bunky, ktoré chcete zlúčiť.

Rozdeliť bunky – pokiaľ ste bunky predtým zlúčili a teraz ich chcete rozdeliť.

Nastaviť vlastnosti bunky:

Vlastnosti bunky

Vpravo dolu vyberiete, ktorých buniek sa zmeny budú týkať.

 • aktuálna bunka – tá na ktorú ste klikli, pravým tlačítkom myši,
 • všetky bunky v riadku, v ktorom sa teraz nachádzate,
 • všetky bunky v stĺpci, v ktorom sa práve nachádzate,
 • všetky bunky v tabuľke.
 • pozorAk sa Vám nezobrazuje možnosť pre výber buniek, ktoré sa majú aktualizovať, skontrolujte si, či nemáte náhodou vysvietenú (označenú) celú bunku. Pre správne zobrazenie možností treba na bunku iba kliknúť pravým tlačítkom myši.

Vlastnosti bunky obsahujú tieto funkcie:

 • Zarovnanie - zarovnanie textu v bunke – vľavo, vpravo, na stred
 • Typ bunky – hlavička – vytovríte z bunky hlavičku, dáta – klasická obsahová bunka
 • Hlavička pre - ak ste nastavili typ bunky "Hlavička", tu vyberiete, pre ktoré bunky bude toto nastavenie platiť (stĺpec, riadok, skupina riadkov, skupina stĺpcov)
 • Vertikálne zarovnanie textu – hore, dolu, na stred
 • Šírka bunky v px
 • Výška bunky v px
 • Obrázok pozadia bunky, farba orámovania a pozadia bunky (tieto funkcie nájdete vo Vlastnosti bunky/ záložka Rozšírené)

 

Vlastnosti riadkov

Na bunku kliknite pravým tlačítkom myši, vyberte "Riadok".

Vlastnosti riadkov tabuľky

Tu môžete:

 • vložiť riadok pred aktuálnu bunku
 • vložiť riadok za
 • odstrániť riadok
 • vystrihnúť, kopírovať a vložiť riadky.
 • Meniť vlastnosti riadkov. Zvolíte, či chcete aktualizovať:
  • aktuálny riadok,
  • neparne riadky,
  • párne riadky,
  • všetky riadky tabuľky.

Vlastnosti riadkov

pozorAk sa Vám nezobrazuje možnosť pre výber buniek, ktoré sa majú aktualizovať, skontrolujte si, či nemáte náhodou vysvietenú (označenú) celú bunku. Pre správne zobrazenie možností treba na bunku iba kliknúť pravým tlačítkom myši. 

Typ riadku-  môžete zmeniť formát riadku na hlavičku alebo pätu. Ak sa jedná o klasický obsahový riadok, ponecháze typ "Telo bunky".
Zarovnanie textu v riadku (vľavo, vpravo, na stred)
Vertikálne zarovnanie textu v riadku (hore, dolu, na stred)
Výška riadku – zadajte číslo v px

 

Stĺpec

V tabuľke pridáte alebo odstránite stĺpec kliknutím pravým tlačítkom myši na bunku, vyberiete stĺpce a následne funkciu, ktorú chcete vykonať (vložiť stĺpec pred, vložiť stĺpec za, odstrániť stĺpec.)

stĺpec tabuľky