Blok Rázcestník

Pomocou Rázcestníka umiestnite na stránku odkazy na ďalšie podstránky svojho webu. Návštevníci môžu na jednej stránke v prehľadnej forme vidieť všetky oblasti služieb alebo produktov, ktoré ponúkate.

 

Ako umiestniť Rázcestník na web stránku?

 • V sekcii STRÁNKY vyberte alebo vytvorte stránku, na ktorú chcete umiestniť Rázcestník.
 • Kliknite na Nový blok Nový blok, potom na Rázcestník blok Rozcestník, zvoľte oblasť, v ktorej bude umiestnený a uložte.

 

Je možné vybrať si tri typy zobrazenia:

1. Titulok, hlavný obrázok, odkazy - odkazy v textovej podobe pod sebou, jeden hlavný obrázok
2. Obrázkové odkazy - každému odkazu je možné pridať obrázok
3. Boxy - obrázkové odkazy, je možné pridať i text

 

1. Titulok, hlavný obrázok, odkazy

Titulok, hlavný obrázok odkazy

 • V záložke Nastavenie bloku vyberte Zobrazenie: Titulok, hlavný obrázok, odkazy.
 • Vyplňte Názov rozcestníka a nahrajte hlavný obrázok, kliknutím na tlačítko "Vybrať"


nastavenie rozcestníka s textovými odkazmi

 

 • Prejdite na záložku Odkazy rozcestníka.
 • Vytvorte zoznam odkazov kliknutím vpravo hore na tlačítko Pridať odkaz.


Nový odkaz

 

 • V tomto prípade stačí ak vyplníte Názov odkazu, Tag Title (dôležitý pre SEO - optimalizáciu pre vyhľadávače) a vyberiete:
  • Internú stránku - ak má odkaz smerovať na požadovanú podstránku Vášho webu.
  • Kategóriu - ak má odkaz smerovať na kategóriu produktov vytvorenú v sekcii Produkty.
  • URL - vložte akúkoľvek URL adresu podľa toho, kam chcete odkaz smerovať.
 • Kliknete na "Uložiť"

 

2. Obrázkové odkazy

Obrázkové odkazy

 

 • V záložke Nastavenie bloku vyberte Zobrazenie: Obrázkové odkazy.
 • Môžete upraviť počet stĺpcov s odkazmi a veľkosť obrázka.


Nastevenie obrázkového rozcestníka

 

 • V záložke Odkazy rozcestníka kliknete na Pridať odkaz.


Pridať nový odkaz

 

 • Vyplníte Názov odkazu, vyberiete obrázok kliknutím na "Vybrať".


Nový obrázkový odkaz

 • Z hľadiska SEO je vhodné vyplniť aj Tag Title, Titulok a Alternatívny text obrázka.
 • Vyberte Internú stránku, kategóriu, alebo vložte URL podľa toho, na čo má odkaz smerovať. 
 • Uložte.

 

Ak chcete pridať Názov rozcestníka, v záložke Nastavenie bloku vyberte zobrazenie: Titulok, hlavný obrázok, odkazy a vpíšte názov. Potom opäť nastavte Obrázkové odkazy a uložte. Názov zostane zachovaný i keď nastavené budú obrázkové odkazy.

Nadpis rozcestníka - obrázkové odkazy

 

3. Boxy

Boxy

V záložke Nastavenie bloku vyberte zobrazenie: Boxy. Môžete sem zadať i názov rozcestníka a počet a veľkosť odkazov.

Boxy - nastavenie rozcestníka

V záložke Odkazy rozcestníka vytvorte odkazy, kliknutím na tlačítko Pridať odkaz.

 • Vyplňte Názov odkazu, vyberte obrázok kliknutím na "Vybrať". 
 • Vložte text, ktorý sa bude zobrazovať pod obrázkom odkazu.
 • Môžete vyplniť aj Tag Title, Titulok a Alternatívny text obrázka.
 • Vyberte internú stránku, kategóriu, alebo vložte URL podľa toho, na čo má odkaz smerovať.
 • Uložte.

Rozcestník, pridanie nového odkazu