Priradenie zľavy

Zľavu je možné priradiť:

 • celej objednávke - zľava sa uplatní na celkovú hodnotu košíka, aplikuje sa po uplatnení produktovej zľavy,
 • ketagórií produktov - zľava bude platiť pre všetky produkty v kategórii,
 • produktu - zľava sa vzťahuje len na určitý produkt,
 • variantu produktu - zľava pre jeden konkrétny variant produktu.

 

Zľava na kategóriu produktov:

 • V sekcii Produkty vyberte kategóriu, ktorej chcete priradiť zľavu.
 • Vpravo hore kliknite na "Vlastnosti kategórie".
 • V riadku Zľava kliknite na "plusko".
 • Otvorí sa okienko "Priradiť zľavu".
 • Z výberového menu vyberiete potrebnú zľavu. (Tu sa zobrazí zoznam zliav, ktorý máte vytvorený v sekcii Nastavenia/Produkty/Zľavy). Ak chcete vytvoriť novú zľavu, zvoľte tlačítko "Nový".
 • Kliknite na "Priradiť".
 • a následne "Uložiť".

Priradenie zľavy na kategóriu

 

Zľava na produkt

 • V sekcii Produkty vyberte produkt, ktorému chcete priradiť zľavu.
 • Otvorte detail produktu kliknutím na názov produktu, resp. ikonku ceruzky.
 • V záložke ceny pridáte zľavu kliknutím na "Plusko" v riadku "Zľava".
 • Otvorí sa okienko "Priradiť zľavu"
 • Z výberového menu vyberiete potrebnú zľavu. Ak chcete vytvoriť novú zľavu, zvoľte tlačítko "Nový".
 • Kliknite na "Priradiť"
 • a následne "Uložiť".

Zľava na produkt

Zľava na variant produktu

 • V sekcii produkty vyberte produkt, ktorému chcete priradiť zľavu.
 • Otvorte detail produktu kliknutím na názov produktu, resp. ikonku ceruzky.
 • V záložke ceny si otvoríte "Cenové varianty"
 • V stĺpci "Zľava" kliknite na okienko pri variante, ktorému idete priradiť zľavu (na sivý nápis "bez zľavy")
 • Objaví sa okienko, kde kliknete napravo na "Plusko"
 • Z výberového menu vyberiete potrebnú zľavu. Ak chcete vytvoriť novú zľavu, zvoľte tlačítko "Nový".
 • Kliknite na "Priradiť"
 • a následne "Uložiť".

Zľava na variant produktu

 

Zľavnená cena sa na verejnom webe zobrazí pri produkte takto:


cena po zľave

 

 

Ako odstrániť zľavu zo zoznamu priradených zliav?

 • Kliknete na okienko zliav.
 • Objaví sa zoznam priradených zliav.
 • Kliknete na červený krížík pri zľave, ktorú chcete vymazať.


odstránenie zľavy