Export dát

Zo systému si dokážete vyexportovať tieto položky:

Export môže slúžiť na zálohovanie dát z Vašej www stránky, môže pomôcť pri následnom importe. Stačí si vyexportovať dáta vo formáte .XLS, v tomto súbore urobiť potrebné zmeny a  naimportovať ho.  

Export

Na Vašej testovacej web stránke sa nachádza niekoľko produktov, vyskúšajte si ich vyexportovať do XLS. Export produktov je v NASTAVENIA - Import/Export - Sprievodca.

Export produktov

 • V zložke Sprievodca vyberiete Export a vpravo dolu kliknete na "Ďalšie"
 • vyberte formát súboru podľa toho, na aký účel export potrebujete a kliknite na "Ďalšie". Dostupné formáty sú:

dostupné formáty pre export súborov

* na následný import budete potrebovať formát XLS

 • Ukáže sa ponuka exportu:

export údajov

Potom ako vyberiete jednu z vyššie uvedených položiek, zobrazí sa zoznam stĺpcov (údajov prislúchajúcich vybranej položke).  Tu si môžete vybrať export všetkých alebo vybraných údajov.

 • Zakliknite položky, ktoré chcete vyexportovať, kliknite na "ďalšie",
 • vpravo dolu kliknite na Export data

 

Export produktov:

Export Vám môže byť veľmi dobrým pomocníkom. Uvidíte tu, ktoré údaje sa dajú spracovávať. Dokonca viete vyplniť aj značky <title> a <description> dôležité pre Google a iné vyhľadávače (SEO). 

Export produktov obsahuje tiež filter, vďaka ktorému si vyexportujete iba tie produkty, ktoré potrebujete.

 

 Systém vyexportuje súbor s nasledovnými stĺpcami:

Stĺpec

Popis stĺpca

Príklad obsahu stĺpca v MS Excel

import_code vlastný kód produktu používaný pri aktualizácii produktu pomocou xls importu 123TK
product_id ID číslo produktu slúžiace k identifikácii produktu, generuje ho systém, využijete ho v prípade, že nepoužívate vlastný import kód 137
title názov produktu Nike Capri Pants Ladies
title_tag názov produktu dôležitý pre vyhľadávače, SEO Dámske nohavice Nike Capri
ean EAN kód produktu (napr. Heureka.sk požaduje vyplnený ean pre lepšie párovanie produktov) 5901234123457
short krátky popis Nike Capri nohavice sú ideálne na tréning. majú 3/4 dĺžku, elastický opasok pre pohodlné nosenie
long dlhý popis Tieto dámske capri majú výšivku s logom Nike na ľavom stehne. Po bokoch sú vrecká. Dámske Nike capri majú elastický pás - 100% polyester, podšívka - 65 % polyester / 35 % bavlna. Môžu sa prať v práčke.
link url identifikátor produktu, tj. text za posledným lomítkom url adresy produktu damske-nohavice-nike-1
image hlavný obrázok produktu /files/nohavice-capri.png
description popis pre vyhľadávače, záložka SEO v detaile produktu Dámske športové nohavice značky Nike, Capri nohavice pre pohodlné nosenie.
active aktivácia/deaktivácia produktu 1 = produkt je aktívny, viditeľný 0 = produkt je neaktívny, skrytý
weight hmotnosť produktu, záložka Sklad v detaile produktu 10
recycke_fee recyklačný poplatok 5.10
tax sadzba DPH produktu 20
price cena produktu bez DPH 14,16
price_before cena produktu pred zľavou bez DPH 19,16
main_category hlavná kategória produktu /sk/eshop/damske-sportove-oblecenie/damske-nohavice
producer výrobca priradený produktu Nike
unit jednotka, v ktorej sa produkt predáva ks
unit_quantity počet kusov produktu v jednotke, záložka Sklad v detaile produktu 3
warehouse_number skladové číslo DK10001cierne
warehouse_quantity počet položiek skladom 13
indicators priradené štítky/indikátory Novinka, Top produkt
discounts priradené produktové zľavy Zľava 10% pre zákazníkov

 

k produktom si môžete vyexportovať i ďalšie údaje, tzv. súvisiace tabuľky. Nájdete ich v exceli pod ďalšou záložkou, napr.   Súvisiace tabuľky.

 

Ide o tieto údaje:

 • Prices- Ceny produktu. Do MS Excel sa exportujú tieto údaje:
  • info_product (názov produktu), currency (mena), group (skupina užívateľov, pre ktorých je priradená iná cena ako pre ostatných), info_variant (variant produktu), product_id (číslo produktu, ktoré mu priradil systém) value_id (číslo produktu, podľa ktorého sa dajú rozlíšiť varianty toho istého produktu, ktoré majú rôzne ceny, napr. tričko Nike veľkosť L má value_id 154, tričko Nike, veľkosť XL - value_id = 155), price (cena bez DPH), price_before (cena produktu pred zľavou bez DPH)
 • Kategórie,  do MS Excel sa vyexportuje zoznam kategórií, ktorý máte vytvorený v sekcii Produkty. Stĺpce budú obsahovať tieto údaje:
  • link ("cesta" pre kategóriu napr. /sk/znacky/nike), title (názov kategórie), parent_link ("cesta" pre nadradenú kategóriu, napr.  /sk/znacky), form (priradená sada doplnkových polí)
 • Products in Categories (produkty priradené do kategórií). MS Excel bude obsahovať tieto stĺpce:
  • category (cesta kategórie, do ktorej patrí produkt, napr. /sk/eshop/damske-sportove-oblecenie/plavky), product_import_code (vlastný import kód), product_title (názov produktu), category_id (číslo kategórie) product_id (číslo produktu), position (poradie produktu v kategórii)
 • Výrobcovia - zoznam výrobcov ako ho máte vytvorený v sekcii Nastavenia - Produkty - Výrobcovia. MS Excel obsahuje stĺpce: producer_id (číslo výrobcu), name (meno výrobcu)  
 • Varianty - zoznam variantov. Obsahuje údaje: form_name (názov doplnkového poľa, ku ktorému je variant priradený), field_name (názov variantu), field_d (ID variantu), value_id (číslo hodnoty variantu), value (názov hodnoty variantu).
 • Skupiny - zoznam skupín používateľov, ktoré máte vytvorené v administrácii. Obsahuje údaje: group_id (číslo skupiny), name (názov skupiny), currency (id meny priradenej skupine)
 • Meny - zoznam priradených mien, závisí od toho, aké jazykové verzie stránky využívate, resp. v koľkých menách predávate svoje produkty. MS Excel obsahuje údaje: id (číslo meny),  name (názov meny), code (kód meny, napr. CZK, USD)
 • Units - zoznam používaných merných jednotiek obsahuje: unit_id (číslo merná jednotka), sales_unit (predajná jednotka), main_unit (merná jednotka)

 

Export cien, kategórií, výrobcov:

Položky Prices, Products in categories (Produkty priradené do kategórií), Výrobcovia si môžete vygenerovať aj samostatne v hornej časti sekcie Import/Export - Sprievodca. Budú obsahovať položky ako sme popísali vyššie.

Pri položke Kategórie sa vyexportujú tieto údaje: link ("cesta" pre kategóriu napr. /sk/znacky/nike), category_id (číslo kategórie), title (názov kategórie), title_h1 (nadpis kategórie), title_tag (nadpis kategórie dôležitý pre google, SEO), description (popis kategórie), keywords (kľúčové slová kategórie), parent_link ("cesta" pre nadradenú kategóriu, napr. /sk/znacky), form (priradená sada doplnkových polí)

 

Export firiem:

Ak zvolíte export firiem, v MS Excel budete mať tieto údaje: cid (interné ID firmy), company_id (číslo firmy = IČO), name (názov firmy), vat_id (DIČ), website (webová stránka firmy), e-mail (e-mailová adresa firmy), address_street (ulica sidla firmy), address_descriptive_number (čislo popisné), address_orientation_number (číslo orientačné), address_city (mesto), address_zip (PSČ), address_state (štát), address_coutry (krajina), address_phone (tel. číslo), main_user (hlavná osoba priradená k firme), groups (skupina, do ktorej je firma priradená)

 

Export objednávok:

Pri exporte objednávok MS Excel obsahuje stĺpce: order_id (identifikačné číslo objednávky priradené systémom), order_num (číslo objednávky), user_id (ID užívateľa) pre_inv_id (číslo predfaktúry vytvorenej z objednávky), inv_id (číslo faktúry vytvorenej z objednávky), pur-date (dátum a čas vytvorenia objednávky), price (cena objednávky), taxed_price (cena s DPH), currency_id (ID meny, ku ktorej sa vzťahuje objednávka, napr. ID eura = 3, ID Kč = 1), status (ID statusu priradeného k objednávke - názov statusu, ku ktorému sa vzťahuje dané ID zistíte, ak si vyexportujete objednávky so súvisiacou tabuľkou STATUSY), u-email (email klienta), u_company_id (ID firmy, ku ktorej je klient priradený), note (poznámka klienta), product_id (ID objednaného produktu), ean (ean kód produktu), import_code (import kód produktu), warehouse_item (počet kusov skladom) prod_name (názov produktu), quantity (počet kusov objednaného produktu),

fakturačné údaje: address_name (meno klienta), address_surname (priezvisko klineta), address_street (ulica), address_descriptive_number (číslo popisné), address_orientation_number (orientačné číslo domu), address_city (mesto), address_zip (PSČ), address_country (krajina), address_phone (telefón klienta),

položky adresy pre doručenie:  delivery address name, surname, descriptive number, orientation number, city, zip, country, phone.

Poznámka: pre zistenie identifikačného čísla statusu zakliknite export Objednávky + Súvisiace tabuľky - Statusy. ID statusu a jeho názov nájdete v súbore .xls pod záložkou statuses. 

 

Export osôb:

Exportom osôb dostanete v MS Excel tieto údaje o registrovaných užívateľoch: user_id (identifikačné číslo užívateľa priradené systémom), email (email užívateľa), title (titul), name (meno), surname (priezvisko), active (aktívny = 1, deaktivovaný užívateľ = 0), newsletter (odoberanie noviniek e-mailom: 1 = odoberá, 0 = neodoberá), address_address_id (id adresy), address_name (meno užívateľa), address_surname (priezvisko), address_street (ulica), address_descriptive_number (číslo popisné), address_orientation_number (orientačné číslo domu), address_city (mesto), address_zip (PSČ), address_country (krajina), address_phone (telefón).

 

Export skladu:

Definícia jednotlivých položiek, ktoré dostanete exportom skladu je nasledovná:

1. import_code - vlastný kód produktu

2. ean - EAN kód

3. item_id je interné číslo skladovej položky. V exporte je preto, aby napríklad bolo možné priradiť už vytvorenej skladovej položke skladové číslo: warehouse_number (Príklad: Vo vyexportovanom súbore vidím, že tam nie je warehouse_number, vyplním ho v stĺpci warehouse_number a súbor naimportujem.

Tým pádom sa cez item_id priradí skladovej položke warehouse_number, inak nie je nutné, aby tam item_id pri importe bolo, lebo editovať sa dá aj cez warehouse_number a pridávať len na základe product_id a kombinácie variantov).

4. warehouse_number - skladové číslo. Slúži na identifikovanie skladovej položky, takže pre zmenu statusu stačí napr. warehouse_number a status. warehouse_number nie je povinné.

5. product_id + informačne aj názov produktu (product_info). Slúži na vkladanie nových skladových položiek. Tie sa identifikujú ako product_id a voliteľná kombinácia variantov (max. 3 v ľubovoľnom poradí. Export generuje vždy v rovnakom poradí od najnižšieho field_id).

6. weight - hmotnosť produktu

7. quantity_info - informačná hodnota o množstve na sklade, pri importe sa ignoruje. (vysvetlenie v bode 5)

8. status - je možné ho zadávať menom (napr. skladom). Je však dôležité, aby ste nemali dva rovnaké statusy.

add_quantity - stĺpec doplníte v prípade importu skladových položiek (kladné aj záporné hodnoty). Zadaná hodnota sa potom pripočíta (odpočíta) k hodnote v databáze, nie je možné meniť hodnotu priamo z dôvodu, že k by si náhodou niekto produkt objednal práve v tom čase ako nemíte počty kusov skladom, nesedelo by to.

9. variant - pre import novej skladovej položky sú dôležité ID čísla. Na zistenie ID variantov slúži súvisiaca tabuľka Varianty. Tu nájdete prehľadný zoznam. V exporte sa informačne objavujú aj názvy variantov, aby bolo na prvý pohľad jasné, o akú položku ide. Pri importe nehrajú žiadnu rolu.

 

Export príplatkov

Export príplatkových variant je vhodný na aktualizáciu príplatkov.

Exportom získate tieto hodnoty:
import_code (vlastný kód produktu), info_product (názov produktu), currency (mena, v ktorej sa produkt predáva, v prípadoch že máte jazykovú verziu, vyexportujú sa produkty vo všetkých menách), info_variant (názov variantu), product_id (číslo produktu dané systémom ), value_id (číslo variantu), charge (výška príplatku v danej mene bez DPH)

 

Alternatívne produkty

Tento export Vám bude dobrým pomocníkom pri aktualizácii / priradení alternatívnych produktov.

Získate nasledujúce dáta:
product_id (číslo produktu dané systémom), product_import_code (vlastný kód produktu), alt_product_id (id číslo alternatívneho produktu), alt_import_code (vlastný kód alternatívneho produktu), alt_title (názov alternatívneho produktu), position (pozícia produktu v zozname alternatívnych produktov)

 

Doplnkové obrázky k produktu

Export pre aktualizáciu obrázku v galérii produktu.

Export obsahu dáta:
product_id (číslo produktu dané systémom), product_import_code (vlastný import kód), product_title (názov produktu), image_id (id obrázku v galérii), title (názov obrázka), alt (alternatívny popis obrázka), path (cesta k obrázka v súboroch) , attr_title (názov pre vyhľadávače), position (pozícia obrázka v galérii)

 

Darčekové certifikáty

Export darčekových certifikátov vytvorených v administrácii.

Súbor obsahuje dáta:
code (kód darčekového certifikátu), price (hodnota d. certifikátu), currency (mena, závisí od jazykovej verzie, v ktorej sa certifikát uplatňuje), active_from, active_to (aktívny od-do), discount_id (ID zľavy, v prípade, že je certifikát naviazaný na zľavu), max_uses (maximálny počet použití), discount_info (hodnota certifikátu).