Aký je rozdiel medzi kumulatívnou a limitnou zľavou?

Kumulatívna zľava

- je sčítacia. Ak produktu priradíte viacero kumulatívnych zliav, tieto sa sčítajú.

Príklad:
Kategórii produktov priradíte kumulatívnu zľavu 5 % (všetky produkty v tejto kategórii teda budú zľavnené o 5 %), niektorému z produktov v tejto kategórii navyše nastavíte ďalšiu kumulatívnu zľavu 10 %. Zľavy sa sčítajú, teda výsledná zľava tohoto jedného produktu bude 10 + 5 = 15 %.

 


Poznámka:
Zľavu možno nastaviť zvlášť pre kategóriu produktov, produkt a variant produku.
Zľavu môžete nastaviť percentuálne (10%) alebo v absolútnej hodnote, ktorá sa viaže na určitú menu (10 eur).


 

Limitná zľava

- limitné zľavy sa nesčítavajú, vždy platí výhodnejšia limitná zľava.

Príklad:
Kategórii nastavíte limitnú zľavu 2 % a produktu, patriacemu do tejto kategórie 5%. Zákazníkovi sa zobrazí vyššia 5% zľava produktu. Nie 2 + 5 = 7% ako by to bolo v prípade, že sú zľavy kumulatívne.
Ak produktu prislúcha viacero druhov zliav, klientovi sa zobrazí vždy pre neho výhodnejšia zľava.

 


Kombinácie limitných a kumulatívnych zliav v kategóriách produktov, produktoch a variantoch

Niekoľko príkladov:
Produkt je nakopírovaný v dvoch rôznych kategóriách.
a) obe kategórie majú nastavenú kumulatívnu zľavu (1. kat. 5%, 2. kat. 10 %). Výsledná zľava produktu vznikne súčtom kumulatívnych zliav z oboch kategórií (5 % + 10 % = 15 % zľava).
b) obe kategórie majú nastavenú limitnú zľavu. (1. kat. 2 %, 2. kat. 5 %). Na produkt sa uplatní vyššia limitná zľava ( tzn. zľava 2. kat. = 5 %)


Zľava kategórie je limitná 2 %, produkt má nastavenú kumulatívnu zľavu 10 % a jeho variant kumulatívnu 5 % - zľava pre tento variant sa sčíta = 15 %, zľava pre ostatné varianty zostávajú 10 %. Platí vyššia kumulatívna zľava.


Zľava kategórie je kumulatívna 5 %, pre variant produktu v tejto kategórii je nastavená tiež kumulatívna zľava 3 %. Výsledná zľava pre tento variant je 8 % (5 % zľava kategórie + 3% zľava variantu) ostatné varianty majú zľavu 5%.


Produkt má nastavenú kumulatívnu zľavu 5% a jeho varianty:
1. variant - kumulatívnu 10 % - výsledná zľava je 15 % sčíta sa so zľavou produktu,
2. variant - limitnú 7% - výsledná zľava je 7 % - je vyššia ako zľava produktu, nesčíta sa.


Kategória má priradenú kumulatívnu zľavu 5 %. Ak by ste priradili produktu v tejto kategórii limitnú zľavu 10 %, prejaví sa limitná - vyššia.

 

tipTIP:

Ak máte nastavenú inú cenu variantu produktu napr. pre skupinu VEĽKOOBCHOD (pozri návod: cenové varianty s možnosťou nastaviť cenu pre skupinu používateľov) a neprihláseným návštevníkom chcete ponúknuť zaujímavú zľavu, pričom táto zľava sa sa nemá týkať skupiny veľkoobchod, tzn. prihlásených používateľov, urobte toto nastavenie:

1. Nastavte kumulatívnu zľavu napr. 10% pre všetkých. Teda v nastaveniach zľavy nezadáte žiadnu skupinu. 

2. Nastavte limitnú zľavu 0% pre skupinu VEĽKOOBCHOD.

3. V NASTAVENIA / VŠEOBECNÉ nastavte UPREDNOSTNIŤ LIMITUJÚCE ZĽAVY.

V reálnej situácii to vyzerá takto: 

Cena pre neprihlásených je 100 eur bez zľavy. Cena pre prihlásených v skupine veľkoobchod je 80 eur bez zľavy (iná cena je nastavená v detaile produktu záložka CENA/CENOVÉ VARIANTY).

Po zrealizovaní vyššie uvedených nastavení budú mať neprihlásení užívatelia zľavu 10% (cena produktu bude 90 eur). Cena pre skupinu veľkoobchod sa nezmení, teda zostáva 80 eur.


 

Pravidlá:

  • Akokoľvek budete zľavy kombinovať, vždy platí najvyššia zľava. Ak máte nastavené  uprednostnenie limitnej zľavy (návod viď nižšie), uplatňujú sa limitné zľavy.
  • Kumulatívne zľavy sa sčítavajú. Napr. ak je ich súčet vyšší ako limitná zľava, platí tento súčet.
  • Pri viacerých limitných zľavách platí vždy vyššia.
  • Zľavy kategórií, produktu i variantu majú rovnakú váhu. Teda neplatí, že napr. zľava produktu by mala prednosť pred zľavou kategórie.
  • Pokiaľ zľavu zadávate v mene (napr. 10 eur) výsledná zľava je navýšená o DPH (10 eur + DPH = 12 eur)
  • Zľava priradená kategórii sa vzťahuje na všetky produkty, ktoré sa v nej nachádzajú.
  • Limitná produktová a limitná objednávková zľava sa sčítava.

 


 

Pokiaľ chcete uprednostniť limitné zľavy pred kumulatívnymi, v sekcii Nastavenia / Všeobecné zakliknite možnosť Uprednostniť limitujúce zľavy a uložíte. 


Uprednostniť limitné zľavy