Číslovanie objednávok a faktúr

Objednávky, predfaktúry a faktúry majú prednastavené číslovanie.

Toto číslovanie môžete editovať podľa svojich potrieb v sekcii NASTAVENIA/ OBJEDNÁVKY/ČÍSLOVANIE. Kliknite na tlačidlo ZMENA ČISLOVANIA.

číslovanie objednávok a faktúr

Nájdete tu tri typy buniek:

 • Textová bunka - do bunky vložíte text, ktorý sa bude zobrazovať rovnako v každom čísle.
 • Dátumová bunka - v bunke sa zobrazí deň, mesiac alebo rok vytvorenia objednávky/faktúry.
 • Počítadlo - obsahuje určitý počet číslic, ktoré s pribúdajúcimi objednávkami/faktúrami narastá.

Ak chcete upraviť existujúcu bunku, treba na ňu kliknúť. Dá sa ručne prepísať alebo upraviť pomocou nástrojov v spodnej lište:

funkcie číslovania

 • poradie buniekšípky - zmena poradia buniek,
 • úprava bunkyceruzka - slúži na úpravu zvolenej bunky,
 • vymazanie bunky číslovania červený krížik -  odstránenie zvolenej bunky,
 • pridanie bunky číslovaniazelené "plus" - pridanie ďalšej bunky, po kliknutí na plus vyberte typ novej bunky (počítadlo, textová bunka, dátumová bunka)
 • náhľad číslovanialupa - náhľad číslovania, ktoré ste vytvorili, vo viacerých príkladoch.

Úprava buniek

Počítadlo

Tu môžete zmeniť počiatočnú hodnotu, veľkosť číslice  (počet číslic v bunke)  a typ počítadla (pomocou výberového menu si vyberiete možnosť narastania čísla podľa svojej potreby).


počítadlo

 

Dátumová bunka

Vyberiete jednotku času - rok, mesiac alebo deň.
Zvolíte koľko číslic z vybranej jednotky času sa bude zobrazovať v číslovaní.

dátumová bunka

tip TIP:

 • Môžete nastaviť, aby sa čísla objednávok zhodovali s číslami faktúr, toto však treba ustriehnuť. Čísla sa Vám môžu neskôr rozchádzať. Záleží na tom, či vytvárate faktúry podľa objednávok alebo podľa toho, ako Vám prídu peniaze na účet.
 • Pokiaľ predfaktúry nechcete využívať, môžete ich deaktivovať v sekcii NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / VŠEOBECNÉ.

 otazkaAký bude variabilný symbol (VS) na predfaktúrach a faktúrach?
Variabilný symbol sa zhoduje s číslom predfaktúry alebo faktúry. Podľa toho či používate predfaktúry alebo nie. Ďalšie informácie o variabilnom symbole nájdete tu:  VS a číslovanie faktúr a predfaktúr.

otázkaAko nastavím, aby číslovanie objednávok v novom roku začalo opäť od čísla 1?
V NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / ČÍSLOVANIE editujte políčko počítadla: zvýšenie +1, ak je rok rovnaký, inak nastav "1".

nastavenie číslovania v novom roku

Ideálne je pridať do číslovania i políčko"Dátum bunky" - Rok (YY).


tipOd číslovania predfaktúr a faktúr sa odvíja i VARIABILNÝ SYMBOL (VS)

VS sa neviaže na číslovanie objednávok. Čísla objednávok a faktúr sa postupne môžu odlišovať z dôvodu, že nie pre všetky objednávky budú vytvorené i faktúry (napr. storno objednávky). Aby VS na seba nadväzovali, zvolili sme číslovanie podľa predfaktúr/faktúr.

1. Ak sú používané predfaktúry aj faktúry: Variabilný symbol je rovnaký ako číslo predfaktúry.

Ako upraviť VS? V NASTAVENIA - Objednávky - Číslovanie nastavíte číslovanie predfaktúr. Pozriete si číslo poslednej predfaktúry, v našom prípade je to číslo 25 a potom v nastaveniach zmeníte číslovanie predfaktúr od 26.

2. Ak sa predfaktúry nepoužívajú: Variabilný symbol je rovnaký ako číslo ostrej faktúry.

Ako upraviť VS? V nastaveniach zmeňte číslo ďalšej vydanej faktúry. Môžete zmeniť aj číslovanie ďalšej objednávky, ale to bude ťažké odsledovať, ak niektoré objednávky v systéme ostávajú a sú stornované a nebude k nim faktúra. Preto je výhodnejšie upraviť číslovanie faktúry.


Nastavenie číslovania objednávok na Flox 1 nie je možné, čísla objednávok sa generujú automaticky, na základe algoritmu, napr. objednávka #121116:

  • 12 = rok 2012
  • 11 = mesiac november
  • 16 = 16. objednávka v poradí