Priradenie výrobcu k produktu

V systéme INTEO je možné každému produktu priradiť výrobcu. Táto funkcia umožňuje návštevníkovi webu pri vyhľadávaní vyfiltrovať produkty podľa ich výrobcov.


Výrobcu priradíte k produktu takto:

  • Otvoríte si detail produktu alebo kliknite na tlačidlo Nový produkt.
  • V záložke Hlavné info sa nachádza pole Výrobca.
  • Rozkliknete si výberové menu výrobcov a vyberiete požadovaného.

Priradenie výrobcu k produktu

  • Ak sa výrobca, ktorého chcete priradiť nenachádza v zozname výberového menu, kliknite na Nový.
  • Vyplňte meno výrobcu a uložte.

Zoznam výrobcov si môžete vytvoriť v sekcii Nastavenia/Produkty/Výrobcovia.

  • Kliknite na tlačidlo Pridať výrobcu.
  • Vyplňte Meno výrobcu.
  • Uložte.

Vytvorenie zoznamu výrobcov

Ak chcete návštevníkom webu skryť vyhľadávanie podľa výrobcu, môžete tak urobiť v sekcii Nastavenia/Produkty/Všeobecné. V riadku Vyhľadávanie podľa výrobcu označíte možnosť nie a uložíte.