Jazykové verzie web stránok, e-shopov

Využitím funkcie jazykových verzií bude obsah Vašej stránky prístupný návštevníkom v rôznych jazykoch v rámci jednej domény. Všetky jazykové verzie dokážete spravovať vo Vašej administrácii.  

Postup, ako si vytvoríte jazykovú verziu stránky:

 • Presuňte sa do sekcie NASTAVENIA / Jazyky.
 • Kliknite na ikonku Nová jazyková verzia nová jazyková verzia.
 • Vyberte jazykovú verziu, jazyk, jazyk systémuVytvorenie novej jazykovej verzie
 • V záložke NASTAVENIA OBCHODU vyberte v prípade, že máte eshop, fakturujúcu pobočku (pobočky upravíte v NASTAVENIA/POBOČKY) a menu (defaultné meny sú CZK, USD, EUR, PLN, ak potrebujete pridať novú menu napr. Libru, urobíte tak v NASTAVENIA/PRODUKTY/MENY). nastavenie obchodu v jazykovej verzii
 • Uložte.

Ak nastavíte iný jazyk systému ako slovenský, po kliknutí na vlajku jazyka sa všetky texty systému preložia. Floxi obsahuje preklady do viacerých jazykov.

pozor Za tieto preklady však neručíme. Vo vlastnom záujme si skontrolujte, či sú všetky texty, ktoré vidí váš zákazník správne. Preklady systémových textov si môžete upraviť. Ako na to sa dozviete v návode: Popisy tlačítok v jazykovej verzii.

pozorUpozornenie: Ak chcete mať hlavnú jazykovú verziu inú ako slovenskú (napr. maďarskú), zmeňte položky v okne "Upraviť jazykovú verziu"(napr. jazyková verzia: Maďarsko; jazyk:Hungarian; jazyk systému: Hungarian) . Nerobte to tak, že vytvoríte novú verziu a tú potom presuniete na prvé miesto pomocou modrých šípok. Systém nebude fungovať správne. Modré šípky slúžia na usporiadanie ostatných jazykových verzií, nie hlavnej. 

hlavná jazyková verzia


Čo sa zmení vo vašej web stránke?

 • Na stránke pribudnú vlajky jazykov: 
  vlajky jazykov

Vlajky si však musíte najskôr aktivovať. V sekcii DESIGN / KOMPONENTY zakliknite "Vlajky jazykov" a stlačte vpravo hore HOTOVO.PUBLIKOVAŤ

 • Návštevník web stránok sa po kliku na vlajku dostáva do obsahovo úplne oddelené stránky, kde sú položky v menu len v cudzom jazyku a aj samotný obsah je v cudzom jazyku.
 • Obsah web stránok si preložíte a naplníte sami, nie je to súčasťou služby.
 • URL adresa Vašej domény sa zmení takto:  www.domena.floxi.sk/cz/produkty v prípade českej verzie, www.domena.sk/en/products v prípade anglickej verzie atď. Ak by bola hlavná jazyková verzia slovenská, tak tu ostáva URL adresa bez doplnku /sk/. Výhodou tohto riešenia je, že nemusíte prerábať hypertextové odkazy v hlavnej (pôvodnej) jazykovej verzii.

 

Čo sa zmení v administrácii webu?

V administrácii pribudne samostatná vetva v zozname stránok venovaná iba danej jazykovej verzii. Každá nová jazyková verzia = nová vetva.

Menu jazykovej verzie

 • V danej vetve si opäť tvoríte štruktúru stránok a napĺňate ich obsahom. Preložiť stránky si musíte sami. Takúto službu neposkytujeme.
 • Okrem obsahu stránky si nezabudnite preložiť znenie notifikačných správ, šablóny objednávok, faktúr a predfaktúr (sekcia Nastavenia/Texty a šablóny/Preddefinované šablóny). 
 • Po vytvorení jazykovej verzie tu pribudnú šablóny pre každú verziu odlíšené vlajkou daného jazyka.
 • Doplňte si aj predmet správy v cudzom jazyku, inak klientovi príde správa s takým názvom,  aký je v administrácii. Názvy správ v jazykových verziách sú v administrácii v slovenskom jazyku, pre lepšiu orientáciu. (napr. správa Súhrn objednávky. Do českej verzie tejto správy treba pridať predmet : Souhrn objednávky.  
 • Je potrebné doplniť pätičku správ s Vašim menom, názvom eshopu, prípadne inými kontaktnými údajmi. 

Šablóny správ pre jazykové verzie

 • Taktiež je možné preložiť popisky tlačítok a texty, ktoré sa zobrazujú na verejnom webe. Urobíte tak v sekcii NASTAVENIA/TEXTY A ŠABLÓNY/POPISKY. V stĺpci pre príslušný jazyk dva krát kliknite ľavým tlačítkom myši na okienko popisku, ktorý idete preložiť a vpíšte preklad. Viac informácií o popiskoch nájdete tu.

 

tipŠtruktúru stránok môžete nakopírovať, nemusíte všetko vytvárať nanovo: Všetky stránky webu sa dajú kopírovať. TOTO PLATÍ IBA PRE OBSAHOVÉ STRÁNKY (sekcia STRÁNKY) A NIE KATEGÓRIE PRODUKTOV (sekcia PRODUKTY)

Kurzor myši nastavte na stránku, ktorú chcete kopírovať. Objaví sa čierna šípka. Kliknite na ňu a vyberte KOPÍROVAŤ DO... . Vyberte CIEĽ (v našom prípade to bude stránka v jazykovej verzii) a kliknite na KOPÍROVAŤ.

 kopírovanie stránky do jazykovej verzie webu

 - ak do jazykovej verzie nakopírujete stránku, skopírujú sa i všetky bloky na tejto stránke. Potom stačí poprekladať texty, upraviť názov, url identifikátor a pod. Každý blok je možné kopírovať aj samostatne.

 

E-shop v jazykovej verzii:

Pri tvorbe jazykovej verzie internetového obchodu je možné preložiť:

 

Produkty dokážete jednoducho nakopírovať do inej jazykovej verzie.

 • Najskôr si vytvorte štruktúru kategórií v cudzom jazyku v sekcii Produkty tak, ako ju máte v slovenskej verzii. 
 • Vyberte produkt, ktorý chcete nakopírovať, otvorte si záložku Kategórie a vyberte prislúchajúcu kategóriu v inej jazykovej verzii (napr. CZ - Oblečení - Kalhoty). 
 • Produkt sa nakopíruje do zvolenej jazykovej verzie. 
 • Je potrebné prepísať ceny (detail produktu / záložka Ceny) v inej mene a preložiť stručný a dlhý popis produktu. 

kopírovanie produktov do jazykovej verzie

 

tipPre rýchlejší spôsob prekladu kategórií môžete použiť import kategórií.

Produkty môžete do jazykovej verzie nakopírovať (v prípade, že ste tak ešte neurobili), preložiť a nastaviť cenu rýchlejším spôsobom pomocou XLS importu. Bližšie informácie získate v návode: Import produktov do jazykovej verzie.

pozor Dôležité upozornenie! produkty v jazykovej verzii sa vytvárajú výhradne kopírovaním z hlavnej jazykovej verzie podľa postupu v tomto návode. V žiadnom prípade nevytvárajte produkty duplicitne priamo v jazykovej verzii. Systém nebude fungovať správne.

 

pozor Ak vytvárate českú verziu a chcete sa zaregistrovať na Heureka.cz - vo vlastnostiach kategórie českej verzie vyplňte české kategórie pre Heuréku. Viac info tu: Kategorizácia produktov - Heureka.sk

 

 • Ak využívate funkciu doplnkové polia a varianty - tie musíte taktiež preložiť. V sekcii NASTAVENIA / PRODUKTY / DOPLNKOVÉ POLIA si otvorte formulár  (okno "Upraviť formulár") Kliknite na " Preložiť políčka" a vyberte jazyk. Dvojklikom myši na okienko v stĺpci Preklad vložíte preložený Názov poľa.
 • Rovnako to funguje aj v sekcii NASTAVENIA / PRODUKTY / VARIANTY PRODUKTOV - hore v lište máte ikonku "Preložiť názvy variantov" a vo formulári "Editovať políčko"  - ikonka "Preložiť hodnoty". Tu môžete vložiť preklad.

Preklad hodnôt variantov produktov

 

Ak používate SKLAD, preložte skladové statusy. V NASTAVENIA/SKLADY/STATUSY kliknite na šípku v tlačítku PRELOŽIŤ SKLADOVÉ STATUSY. Vyberte jazyk, preložte a uložte. Viac informácií o sklade a skladových statusoch nájdete v návode: Sklad

Preklad skladových statusov

Skladové statusy - preklad

 

Preklad produktových štítkov funguje podobne ako preklad skladových statusov (viď vyššie) v NASTAVENIA/PRODUKTY/ŠTÍTKY PRODUKTU kliknite na šípku v tlačítku PRELOŽIŤ ŠTÍTKY PRODUKTOV, vyberte jazyk a preložte štítky. Viac o štítkoch sa dozviete tu.

preklad indikátorov do jazykovej verzie e-shopu

 

Aby klient mohol dokončiť objednávku, treba pridať ešte možnosti platby a spôsob dopravy do jazykových verzií. 

Platby:

 • Presuniete sa do sekcie NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/PLATBY kliknite vpravo hore na Nová platba.
 • Vložte názov platby (v cudzom jazyku).
 • V poli Jazyk rozbalíte výberové menu. Zobrazí sa zoznam jazykových verzií, ktoré mate vytvorené. Označíte jazyk, pre ktorý vytvárate platbu.
 • Takisto v riadku Mena si zvolíte potrebnú menu, v ktorej sa bude platba realizovať. 
 • Určite cenu za platbu.
 • V prípade, že sa jedná o platbu cez platobnú bránu, priraďte platbu k platobnej bráne
 • Uložte.

Preklad možností platieb za objednávku pre jazykovú verziu stránky

 

Spôsoby doručenia:

 • Postup je podobný ako pri platbách.
 • V sekcii NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/DORUČENIA kliknite na Nový spôsob doručenia.
 • Vyplňte názov (v cudzom jazyku) a vyberte v riadku "Jazyk" jazykovú verziu, pre ktorú chcete tento spôsob doručenia použiť.
 • Určite cenu doručenia a menu.
 • Ak má byť toto doručenie aktívne iba v niektorých krajinách, vyberte KRAJINU
 • Uložte. 

Nastavenie jazykovej verzie

 

Zľavy pre produkty v jazykovej verzii. 

Ak chcete produktom v jazykovej verzii priradiť zľavu, vytvorte si novú zľavu (NASTAVENIA/PRODUKTY/ZĽAVY kliknite na "Nová zľava") a v riadku "Mena" vyberte menu príslušnej jazykovej verzie (napr. pre CZ jazykovú verzii vyberiete menu CZK). Klientovi sa ponúkne iba zľava v mene, v ktorej nakupuje.

Viac informácií o zľavách nájdete vo FAQ - Produktové zľavy

 

tipAk máte pre svoj e-shop vytvorených viac jazykových verzií a používate sklad, ten je spoločný pre všetky jazyky. Takto funguje aj naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru.

 

Nastavenie DPH pre jazykové verzie:

Ak používate viac jazykových verzií, venujte pozornosť nastaveniu pobočiek a platbe DPH v rôznych krajinách. 

 • Správu pobočiek nájdete v sekcii NASTAVENIA / POBOČKY. Potom nezabudnite priradiť pobočku jazykovej verzii v NASTAVENIA / JAZYKY - kliknite na konkrétnu jazykovú verziu a v záložke NASTAVENIA OBCHODU vyberte fakturujúcu pobočku.
 • V prípade, že používate balík BiznisWeb Mini alebo Štandard spolu s doplnkovou službou blok Produkty a viacerými jazykovými verziami, taktiež máte možnosť priradiť jazykovej verzii vlastnú fakturujúcu pobočku.
 • Viac informácií o nastavení pobočiek a DPH nájdete v našich návodoch: DPH