Rýchlosť systému INTEO

Všetci používatelia webu majú jednu spoločnú vlastnosť: neradi čakajú. Čakanie na načítanie stránky núti používateľa robiť aj iné veci, čo rozptyľuje jeho pozornosť. Ak stratí trpezlivosť, web stránku pred načítaním zatvorí.

Rýchlosť načítania má vplyv na:
 

  • stupeň zážitku používateľov
  • návštevnosť web stránky
  • podiel online tržieb na celkovom predaji firmy a s tým súvisiacu dobu návratnosti investícií.

Systém INTEO je postavený na moderných webových technológiách HTML 5, CSS 3, hostovaný v cloude a podporený cachovaním obsahu a technológiami, vďaka ktorým sa Vaša webová prezentácia načíta a zobrazí najrýchlejšie ako to je možné. Rovnaké pravidlo platí pre administráciu systému, preto sa Vám s INTEO bude pracovať pohodlne a rýchlo.