Ako vložím text do hlavičky a päty stránky?

pozorTento návod platí, iba ak používate základnú šablónu Flox 2.0 (viď NASTAVENIE / VŠEOBECNÉ - Typ šablóny)

typ šablóny Flox 2

Texty v hlavičke

Názov stránky a slogan môžete zmeniť  v sekcii Design kliknete na "Upraviť hlavičkuupraviť hlavičku. Tu dokážete nastaviť farbu, písmo i tieňovanie názvu a sloganu stránky.

hlavička www stránky

 

Ak nechcete upravovať farbu, veľkosť, polohu textov v hlavičke, ale iba upraviť jeho znenie, môžete tak urobiť v sekcii NASTAVENIA / VŠEOBECNÉ.

Text v päte stránky

Text do pätičky vložíte v sekcii NASTAVENIA / VŠEOBECNÉ

pozor Maximálny počet znakov v päte je 255. Ak chcete použiť dlhší text, vložte ho v sekcii STRÁNKY do bloku TEXT a vyberte oblasť PÄTA.

text v hlavičke a v päte stránky

 

Viac informácií o úpravách designu nájdete tu: Úprava designu v šablóne Flox 2.0