Varianty produktov s možnosťou nastaviť príplatok

Predávate produkty, ktorých výber si vyžaduje bližšie špecifikovanie ich vlastností? Riešenie tohto problému ponúka funkcia VARIANTY produktov. Varianty sú obdobou cenových variantov, avšak v tomto prípade sa výberom variantu nemení cena výrobku.


Ako vytvorím varianty produktu?

 

1. Najskôr si musíte vytvoriť Doplnkové pole, ku ktorému budete priraďovať varianty. V sekcii NASTAVENIA / Produkty / Doplnkové polia. Návod na prácu s doplnkovými poľami: Doplnkové polia. Ak už máte formuláre doplnkových polí vytvorené, tento krok vynecháte.


 

2. Vytvorte nový variant. 

 • Presuniete sa do sekcie NASTAVENIA / zložka Produkty / Varianty produktov. 

varianty produktov

 • Kliknete na Nový variant. Otvorí sa formulár na vytvorenie nového variantu s položkami:

Nový variant produktu


Sada doplnkových polí: vyberiete doplnkové pole, pod ktoré má patriť nový variant. (napr. pre variant "Veľkosť" vyberiete sadu doplnkových polí "Textil")
Názov: vyplňte názov variantu.
Typ: vyberte VARIANT. 
Vyhľadávanie podľa tohto políčka: ak označíte nie - zákazníci nebudú môcť podľa tohto variantu vyhľadávať produkty. Ďalšie možnosti sú: 

 • zaškrtávacie políčko - ak chcete zviditeľniť všetky výberové možnosti, 
 • výberové menu - návštevník musí kliknúť na políčko formulára, až potom sa mu zobrazí ponuka s možnosťami.
  V týchto prípadoch sú možnosti variantov pre návštevníka viditeľné a môže podľa nich vyhľadávať.

Povinné: výber variantu bude povinný.

Vytvorený variant sa zobrazí v zozname variantov pod príslušným formulárom doplnkových polí.

 • Kliknete na názov vytvoreného variantu, resp. ikonku ceruzky.
 • Otvorí sa okno Editovať políčko

Editovanie variantu

 • Tu pridáte možnosti variantu pomocou ikonky Pridať hodnotu
 • V zozname hodnôt sa zobrazí políčko, do ktorého vpíšete názov hodnoty.
 • Stlačíte Enter. 
  Poradie hodnôt môžete meniť pomocou modrých šípok, na vymazanie nepotrebnej hodnoty slúži červený krížik.
 • Uložíte. 

 

3. Kategórii priradíte sadu doplnkových polí (sekcia Produkty/Vlastnosti kategórie).

 • Ak už doplnkové polia používate a máte ich priradené ku kategórii, tento krok vynecháte.
 • Sadu priradíte hlavnej kategórii, do ktorej patrí produkt. Po priradení sady doplnkových polí sa varianty prislúchajúce tejto sade zobrazia v detaile produktu pod záložkou Ceny.
 • Napr. Vytvoríte sadu doplnkový polí Textil. V tejto sade vytvoríte varianty Veľkosť a Farba. Kategórii Dámske oblečenie vo vlastnostiach kategórie priradíte sadu doplnkových polí Textil. V detaile všetkých produktov patriacich do kategórie Dámske oblečenie nájdete pod záložkou Ceny - varianty Veľkosť a Farba, s ktorými môžete ďalej pracovať.

 

4. Nastavte varianty pre produkt

 • Presuniete sa do sekcie PRODUKTY.
 • Vyberte produkt,  ktorému chcete nastaviť variant.
 • Otvorte si detail produktu kliknutím na jeho názov.
 • Zobrazí sa okno Upraviť produkt. Vyberte záložku  Ceny a v nej Varianty.

varianty produktov aktivácia

Pod záložkou Varianty sa zobrazia hodnoty, ktoré ste priradili variantu v predchádzajúcom kroku.

 • Varianty produktov, ktoré máte dostupné aktivujte kliknutím na políčko v stĺpci Aktívne. Napr. na sklade sú tričká farieb biela, modrá, červená, žlatá (tieto aktivujete), ale hnedá, čierna, zelená nie. Na webe sa zobrazia iba tie varianty, ktoré aktivujete.
 • V stĺpci poplatok, resp. príplatok dokážete zvýšiť cenu za konkrétny variant. Po kliknutí na okienko môžete vpísať hodnotu, o ktorú chcete navýšiť pôvodnú cenu produktu. Tento príplatok sa pripočíta k základnej cene akonáhle si zákazník zvolí variant, ktorému ste poplatok nastavili.  
 • Zmeny uložíte.

Pre každú kategóriu môžete vytvoriť ľubovoľný počet variantov podľa svojich potrieb. Vždy postupujete rovnakým spôsobom.

priklad Zobrazovanie variantov vo vašom eshope

Výber variantov vašich produktov sa na stránke môže zobrazovať dvoma spôsobmi:

 • Ako rozbaľovacie menu
 • Ako zoznam variantov

Toto zobrazenie nastavíte pri editovaní variantov. V zozname variantov si jeden vyberte a kliknite na ikonu editovania cruzka ikona. Následne si vyberte typ výpisu.editovat variant

 

 

Zobrazenie variantov v eshope

v obchode