Správa faktúr - fakturácia

Spravovať faktúry môžete v sekcii OBJEDNÁVKY. Vidíte tu zoznam faktúr, môžete vytvárať nové predfaktúry, faktúry a upravovať ich. 

 

V záložke Objednávky / stĺpec "Faktúra č." máte prehľad o faktúrach. Existujú tu 3 možnosti:

 • Vytvoriť predfaktúruVytvoriť predfaktúru  - predfaktúra k objednávke ešte nebola vytvorená,
 • ikonka predfaktúryPredfaktúra - k objednávke bola vytvorená predfaktúra,  (Predfaktúra (zálohová faktúra) nie je daňový doklad. Používa sa vtedy, keď nemáte istotu, že zákazník zaplatí. Vtedy najskôr vystavíte predfaktúru a po uhradení vystavíte faktúru a zašlete objednaný tovar.) (Pozn. Ak predfaktúry nechcete využívať, môžete ich deaktivovať v NASTAVENIA / OBJEDNÁKY / VŠEOBECNÉ. 
 • ikonka faktúry Faktúra- faktúra je vystavená.
  • pozor V balíku PROFI je generovanie faktúr obmedzené na 300 kusov mesačne (faktúry sa počítajú sa od prvého do posledného dňa v danom mesiaci). Môžete si doobjednať aj väčší počet faktúr v takom prípade nás kontaktujte.

 

Odporúčame pozrieť si návod: Nastavenie objednávok - tu nájdete užitočné funkcie a nastavenia pre objednávky, faktúry, predfaktúry.

 

Pre vytvorenie predfaktúry k objednávke kliknete na "Vytvoriť predfaktúru". Zakliknite možnosť "Poslať e-mail" prípadne môžete vložiť doplňujúcu správu. Predfaktúra sa odošle na email zákazníka. Meno a e-mail odosielateľa predfaktúry upravíte v sekcii Nastavenia / E-maily / Odosielatelia.

 

Druhá záložka Faktúry v sekcii Objednávky obsahuje zoznam faktúr:

zoznam faktur

 • V prípade, že ešte faktúra nebola vytvorená, pomocou tlačítka "Vytvoriť faktúru" tak môžete urobiť.  
 • Všimnite si ikonky na konci riadka:
  • poslat predfakturu ikona kliknutím na túto ikonu odošlete predfaktúru konkrétnemu klientovi na jeho email.
  • faktúra neodoslanásymbolizuje, že faktúru alebo predfaktúru ste klientovi zatiaľ neodoslali. Zároveň po kliknutí na túto ikonku faktúru/predfaktúru môžete klientovi poslať na email.
  • faktúra odoslanáoznačuje odoslanú predfaktúru alebo faktúru.
 • V stĺpci "Uhradené" dokážete nastaviť zaznamenanie platby kliknutím na "Uhradiť" mesec ikona, čím sa vám otvorí okno s numerickou klávesnicou na zadávanie uhradenej sumy.

kalkulacka

V numerickej klávesnici zadáte platbu, ktorú ste obdržali od zákazníka za uvedený tovar na faktúre alebo kliknite na čiastku, ktorá sa zobrazuje na koláčovom grafe.

 • Graf - Grafový koláč, na ktorom sa zobrazujú čiastky na zaplatenie a už zaplatené:
   • Zelená farba - uhradené platby
   • Šedá farba - čiastka, ktorú je ešte potrebné zaplatiť
 • Predchádzajúce úhrady - zoznam úhrad za tovar / objednávku.
 • Dátum - dátum platby, ktorý se bude zobrazovat na účtenke.
 • Typ úhrady - vyberte druh úhrady od zákazníka:
   • Hotovosťou
   • Dobierkou
   • Platobnou kartou
   • Bankovým prevodom
   • Šekom

tip Tip: Na zadávanie čiastky platby odporúčame využívať koláčový graf. Jednoduchým kliknutím na šedú časť grafu zadáte zostávajúcu sumu za tovar/objednávku. Ušetríte čas klikaním na čísla klávesnice a zamedzíte chybám v zadaní presnej sumy.

kolacovy graf

Čiastočná platba

Pri každom uložení platby sa odráta suma z celkovej ceny za objednávku. Túto funkciu využijete napríklad ak vám zákazník nemôže uhradiť celú sumu naraz, ale uhradí vám ju na viac krát alebo rôznym spôsobom.

Uložením platby v okne numerickej klávesnice sa vytvorí účtenka, ktorú môžete odoslať zákazníkovi. Zoznam účteniek nájdete vo vedľajšej zložke POKLADŇA.

pozorPOZOR: Vytvorenú účtenku nevyužijete ako daňový doklad. Slúži len ako informácia pre zákazníka o jeho platbe. Pripravujeme pre vás spustiť funkcionalitu fiškálnej pokladne, ale na tej zatiaľ pracujeme.

 

tipFaktúru/Predfaktúru je taktiež možné editovať, ak v záložke Faktúry kliknete na číslo potrebnej faktúry/predfaktúry. Otvorí sa okno "Upraviť faktúru" / "Upraviť predfaktúru", kde môžete zmeniť všetky potrebné údaje.

uprava faktur

Adresa dodávateľa: 

Pri vytváraní predfaktúry kliknutím na: Tvorba predfaktúry Vytvoriť predfaktúru, v poli "Vybrať firmu" volíte Adresu dodávateľa, teda Vašu adresu. Adresu a ostatné kontaktné údaje Vašej firmy vytvoríte v sekcii Nastavenia/Pobočky, kliknete na Pridajte svoju firmu. Ak máte firmu vytvorenú, tá sa zobrazí vo výberovom menu poľa "Vybrať firmu". V sekcii Objednávky/záložka Faktúry môžete adresu dodatočne upraviť, kliknutím na číslo predfaktúry/faktúry (záložka Naša adresa).