Stránky viditeľné len pre prihlásených používateľov - zamknutá stránka

Častokrát sa stáva, že firma chce určitý typ obsahu sprístupniť len pre niektorých používateľov. Napríklad pre veľkoobchodných partnerov a obchodníkov vytvorí cenníky s výhodnejšími zľavami a dodacími podmienkami, ktoré uvidia na web stránke len prihlásení používatelia.
Položky v menu a obsah na web stránke sa návštevníkovi zobrazí po zadaní mena a hesla, ktoré vyplnil pri registrácii.

 

Pre skrytie obsahu stránky máte nasledovné možnosti:

 • Zamknutá stránka - k obsahu stránky sa dostane užívateľ po prihlásení, stránka sa v menu nezobrazuje.
 • Zamknutá stránka s možnosťou "Zobraziť link v menu ako neoprávnený" - tlačítko stránky je v menu viditeľné, po kliknutí naň sa zobrazí výzva na prihlásenie.
 • Skrytá stránka - stránka nie je viditeľná ako tlačítko v menu, má ale funkčnú URL a vyhľadávače ju indexujú. K jej obsahu sa môžete dostať zadaním jej presnej URL adresy. Návod na nastavenie skrytej stránky nájdete TU.
 • Skrytá stránka s možnosťou " Zobraziť chybu - Stránka nebola nájdená" - tlačítko stránky sa v nemu nezobrazuje, stránka nemá funkčnú URL a vyhľadávače ju neindexujú. Návod nájdete TU.

 

Postup nastavenia stránky viditeľnej pre prihlásených používateľov:

 • V sekcii Stránky vytvorte novú stránku alebo kliknite na vytvorenú stránku, ktorú chcete sprístupniť len registrovaným používateľom. 
 • Kliknite na Vlastnosti stránkyvlastnosti stranky.
 • V záložke "Hlavné" riadok "Viditeľnosť" vo výberovom menu označte Zamknutý
 • Následne pribudne nové pole, kde vyberiete skupiny používateľov, pre ktoré má byť obsah viditeľný. Kliknite na +(plus) napravo okienka. Tu zvolíte skupinu Registrovaní, prípadne ďalšie skupiny. V okne sa zobrazia skupiny, ktoré máte vytvorené v sekcii Klienti - záložka Skupiny. (Návod pre vytvorenie skupín a pridelenie práv skupinám nájdete TU!)

 

Priradenie skupiny pre viditeľnosť stránky

 • Kliknite na Priradiť a Uložiť.

Postup zamknutia obsahu www stránky

Obsah tejto stránky bude teda viditeľný len pre administrátorov a registrovaných užívateľov po prihlásení sa buď pomocou ikonky "Prihlásiť" viditeľnej na titulnej stránke alebo ak máte nastavené toto pole ako skryté (v administrácii - sekcia Nastavenia - Stránky - Viditeľnosť komponentov) prihlásiť sa je možné pomocou URL adresy http://www.mojweb.inteo.sk/admin.  

 • Ak chcete dodatočne vymazať skupinu, pre ktorú má byť stránka viditeľná, kliknite na slovné spojenie (v našom prípade) "2 skupiny priradené". 
 • Otvorí sa zoznam priradených skupín. Pomocou červeného krížika môžete vymazať neželanú skupinu. 


Vymazanie skupiny pre viditeľnosť www stránky

 • Zamknutá stránka bez prihlásenia nie je viditeľná v menu.
 • V prípade, že vo vlastnostiach stránky zakliknete možnosť "Zobraziť v menu", názov stránky sa v menu zobrazí, ale po kliknutí naň sa ukáže upozornenie:

Upozornenie na zamknutú www stránku

V stromovej štruktúre stránok sa pri stránke, ktorú ste zamkli zmení ikonka zikonka - viditeľná stránka "Viditeľná stránka" na zamknutá stránka"Zamknutá stránka".