Ako pracovať s e-mailami?

Spolu s Vašou webovou stránkou máte k dispozícii aj vlastné e-mailové schránky v tvare napr. info@mojweb.sk Počet emailových schránok sa líši v závislosti od balíka INTEO, ktorý máte predplatený.

Ako Pridať / Upraviť e-mailovú schránku:

Presuňte sa do sekcie Nastavenia / zložka E-maily / E-mailové adresy.

 • Kliknite vpravo hore na ikonku Nový účet nový účet.
 • Otvorí sa formulár, kde vyplníte potrebné údaje:

nový email

 • Vyplňte Vašu novú e-mailovú adresu (nie je možné ju dodatočne meniť)
 • Zadajte Heslo a znovu heslo pre potvrdenie Toto heslo bude slúžiť na prihlásenie do Vášej mailovej schránky. Ak robíte dodatočné zmeny v nastaveniach e-mailu a nechcete meniť heslo, tieto políčka nechajte prázdne. Dodatočné nastavenie hesla slúži v prípadoch, že zabudnete Vaše heslo do webmailu, prípadne chcete zmeniť staré heslo.
 • Ak vyberiete možnosť Neukladať správy, musíte uviesť aspoň jednu e-mailovú adresu na preposielanie správ alebo nastaviť sťahovanie e-mailov do poštového klienta (napr. Outlook, Thunderbird, LiveMail). Inak o svoju prichádzajúcu poštu prídete.
 • V prípade, že si želáte, aby boli správy preposielané aj na inú e-mailovú adresu alebo na viac adries označte možnosť Preposielať správy a vložte adresu/y.
 • Môžete taktiež nastaviť automatickú odpoveď. Aktivuje sa kliknutím na políčko pri riadku Automatická odpoveď. Zobrazia sa okienka, do ktorých vpíšete predmet a obsah automatickej odpovede. Aj po odšktnutí poľa automatickej odpovede a uložení zmien zostáva text automatickej odpovede zachovaný pre použitie v budúcnosti.
 • Uložíte.

 

Nastavenie odosielateľov a príjemcov notifikačných správ

Odosielatelia:
V tejto časti môžete nastaviť odosielateľa určitých druhov notifikačných správ. A to Súhrn objednávky, Po registrácii a Newsletter.

 • V sekcii Nastavenia/ E-maily prejdete na Odosielatelia
 • Kliknete na názov správy (Spracovanie objednávky, Po registrácii, Newsletter, alebo Faktúra) . 
 • Vyplníte e-mailovú adresu a meno odosielateľa. 
 • V správe, ktorá príde používateľovi sa ako odosielateľ zobrazí Meno a E-mail, ktorý ste zadali. 

Príjemci: 
V sekcii Príjemci nastavíte e-mailové kontá, na ktoré budú chodiť správy: Súhrn objednávok, Schválenie registrácie, Schválenie komentára a Nový komentár. Môžete sami určiť, ktoré s týchto správ budú chodiť komu. 

Príjemcu vytvoríte pomocou ikonky Nový príjemca (vpravo hore v časti Nastavenia / E-maily / Príjemci).

 • Vyplníte e-mailovú adresu, kam budú chodiť správy.
 • Vyberiete, ktoré druhy správ majú prísť na zadanú adresu.
 • Uložíte.

 

Prehliadanie mailov cez Webmail:

Webmail je náš poštový klient, ktorý umožňuje prezrieť si poštu konkrétneho užívateľa z hociktorého počítača pripojeného na internet. Dokážete plnohodnotne pracovať s e-mailami - prezerať si schránku prijatých správ, písať nový e-mail.
Pre prihlásenie zadáte celú e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili pri vytváraní e-mailu. V záložke Možnosti zmeníte napr. osobné informácie, heslo, nastavenie antispamovej ochrany, filtrovanie správ, atď..

webmail na INTEO:
1.) Round Cube webmail sa nachádza na adrese: http://server1.floxm.com/roundcube

tiež môžete nastaviť v STRÁNKY v administrácii webu novú skrytú podstránku webmail a presmerovať ju na http://server1.floxm.com/roundcube


2.) Ďalšia možnosť pre prihlásenie je z administrácie web stránky vpravo hore vedľa tlačítka Logout / Odhlásiť je odkaz pre Webmail.

 

pozorMáte problémy s odosielaním e-mailov z Vašich mailboxov (e-mailových schránok vytvorených v administrácii INTEO)? E-maily sa nedajú odoslať alebo padajú do spamu?

Skontrolujte či sa Vaša IP adresa nenachádza na blacklistoch (blacklist = verejný zoznam spammerov).  Kontrolu môžete urobiť tu: http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx. Stačí zadať IP adresu alebo názov domény. Vašu IP adresu zistíte na tejto stránke: http://www.whatismyip.com/.

Príklad výpisu z MXtoolbox, ak sa IP nachádza na spamlistoch:

spamlist

Niektoré mailservery poštu z týchto adries odmietajú úplne, ostatné ju obmedzujú na minimum. Pre vyradenie je potrebné prestať spamovať a požiadať o odstránenie IP adresy z backlistu. Po kliknutí na "Detail" sa zobrazia informácie, prečo ste na spamliste a tiež sa tu nachádza link na žiadosť o odstránenie z blacklistu. 

otázkaPrečo sa moja IP adresa ocitla na blackliste?

 1. Odosielali ste nevyžiadanú poštu - spam.
 2. Odosielali ste príliš veľké množstvo e-mailov rôznym príjemcom v krátkej dobe.
 3. Máte vírus v počítači, ktorý odosiela spam z Vašej e-mailovej schránky bez Vášho vedomia.
 4. Iný klient, ktorý používa tú istú IP adresu ako vy, sa ocitol na blackliste a tak stiahol aj Vás.

 

Aby sa predišlo problémom s prechádzaním e-mailov, bolo nutné urobiť isté opatrenia.

Pre odosielanie e-mailov sú nastavené určité limity (platí rovnako pre správy odosielané z webmailu ako aj z niektorého z poštových klientov - Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird):

a) Ak je Vaša IP adresa na blackliste, limit je max. 10 príjemcov za 3 minúty.

b) Ak Vaša IP adresa nemá nastavený reverzný DNS záznam, limit je max. 30 príjemcov za 3 minúty.

Čo je reverzný DNS záznam? Každá IP adresa, z ktorej odchádza pošta by mala mať nastavený rDNS (reverzný DNS záznam). Ak tomu tak nie je, jedná sa o potencionálny zdroj spamu. Za nastavenie rDNS je zodpovedný majiteľ IP adresy, teda poskytovateľ internetového pripojenia. Na zistenie rDNS použite nástroj: http://rdnslookup.com/. Vašu IP adresu zistíte tu: http://www.whatismyip.com/.

c) Vo všetkých ostatných prípadoch je limit max. 100 príjemcov za hodinu a 500 príjemcov za deň.

tipAk posielate newsletter napr. 600 klientom nepoužívajte webmail (resp. poštového klienta), ale rozhranie NEWSLETTER v sekcii KLIENTI (návod nájdete tu: Newsletter)

 Prijímanie a odosielanie pošty cez e-mailového klienta pre INTEO:

(napr. Outlook Express, Windows Live Mail, Thunderbird, The Bat, ... )

 • Prijímanie pošty (POP3): mail.floxm.com
 • Odchádzajúca pošta (SMTP): server Vášho poskytovatela alebo mail.floxm.com, port 25
 • Nezaškrtnite "Server požaduje overenie" , nezaškrtnite "Prihlasovať so zabezpečeným overovaním hesla."
 • emailovú adresu zadávajte v tvare nieco@nazov-webu.sk
 • názov účtu je v tvare nieco@mojweb.sk

Návod pre nastavenie protokolu IMAP

Podrobné návody pre nastavenie poštových klientov: