Prenesenie súborov na web

Všetky potrebné obrázky a súbory je vhodné najskôr preniesť na server. Urýchlite tak tvorbu obsahu Vašich www stránok.

 

Ako nahrať súbory?

  • Preneste sa do sekcie SÚBORY v hornej lište administrácie webu.
  • Kliknite na Nahrať nahrať súbor na web a následne Prechádzať.
  • So súborov vo Vašom počítači vyberiete obrázky a súbory, ktoré chcete nahrať a kliknete na Otvoriť.
  • Vybrané súbory sa zobrazia v okne "Upload súborov na server".
  • Kliknete na Nahrať. Červený krížik pri názve súboru sa zmení na zelenú fajočku. To znamená, že súbor bol v poriadku nahraný.
  • Stlačíte OK. Všetky vybrané súbory sa uložia do sekcie Súbory.

Pridávanie súborov na server

  • Ak chcete nahrať ďalšie súbory, znovu kliknite na Prechádzať a postup opakujte.