Novinky e-mailom - Newsletter

Funkcie vytvorenia, editácie a odosielania Newslettra nájdete v sekcii KLIENTI, záložka "Newsletter".

 • Nový Newsletter vytvoríte kliknutím na ikonku Nový newsletter.

nový newsletter

 

Po uložení môžete newsletter ďalej upravovať:

 • Kliknite na Predmet newslettra alebo na ikonku ceruzky.
 • Zobrazí sa okno Upraviť newsletter, ktoré okrem editácie obsahu ponúka aj ďalšie možnosti (zoznam príjemcov skupiny, zoznam príjemcov firmy, zoznam príjemcov pohľady, nastavenia a história).

upraviť newsletter

 • V záložke Zoznam príjemcov skupiny sa zobrazia všetky Vami vytvorené skupiny používateľov. Zakliknutím jednej alebo viacerých skupín bude newsletter odoslaný všetkým osobám/firmám začleneným do vybraných skupín.
 • Ak dva krát kliknete na žltú ikonku zložky, rozbalia sa Vám klienti zaradení do príslušnej skupiny. Takto môžete presne vyselektovať komu majú byť novinky odoslané a komu nie.
 • Nezabudnite všetky nastavenia uložiť.
 • Na takomto princípe fungujú aj ďalšie záložky - Zoznam príjemcov firmy a Zoznam príjemcov pohľady.

 

Zoznam príjemcov skupiny

 • Záložka Nastavenia slúži na určenie dátumu a času odoslania newslettra a posledná časť - História ponúka prehľad histórie odosielania noviniek e-mailom.

 

tip Newsletter sa odošle iba príjemcom, ktorí majú aktivovaný odber noviniek e-mailom. Preto ak sa emaily neodoslali, skontrolujte v detaile klienta (v KLIENTI/OSOBY), či má zakliknutý Newsletter.

 Príjemca noviniek e-mailom

 

Ako nastaviť odoberanie noviniek?

 • Prejdite do sekcie Design / Komponenty.
 • Označte možnosť "Odber noviniek".
 • Uložte.

V bočnom stĺpci Vašej stránky sa po uložení zobrazí tento blok:

Blok Newsletter na stránke

Akonáhle návštevník zadá svoj e-mail a stlačí "Odoberať",  stane sa odberateľom noviniek. Vy však v okne "Upraviť newsletter" - záložka "Zoznam príjemcov skupiny" musíte zakliknúť skupinu "Neregistrovaní Odberatelia noviniek mailom".

Zoznam e-mailov neregistrovaných odoberateľov newslettra nájdete v Klienti / Newsletter. Kliknite na "Neregistrovaní príjemcovia":

neregistrovaní príjemncovia newslettra

 

Kto je odosielateľom noviniek?

E-mail a meno odosielateľa newslettra nastavíte v sekcii Nastavenia / E-maily / Odosielatelia. Kliknete na názov "Newsletter" a vložíte e-mail a meno odosielateľa. 

 

Koľko newsletterov môžem odoslať na jeden krát?

Počet príjemcov newslettera nie je obmedzený. E-maily sú však odosielané v počte 400 príjemcov za 2 minúty. Neznamená to, že dokážete poslať napr. 2000 e-mailov za 10 minút. Ak v tom istom čase posiela newsletter niekto ďalší, e-maily sa zaraďujú do fronty. Ich odoslanie teda závisí od vyťaženia servera.  Väčší počet newsletterov odporúčame posielať v neskorých nočných hodinách, kedy je vyťaženie nižšie. 

 

Čo sú to pohľady?

V okne "Upraviť newsletter" sa nachádza záložka "Zoznam príjemcov pohľady". Pohľady predstavujú filtre osôb, firiem alebo objednávok. Novinky môžete teda poslať skupine, ktorá spĺňa Vami určené kritériá.

Zoznam pohľadov nájdete v sekcii Nastavenia - v bočnom stĺpci Menu kliknete na Pohľady.

 • Nový pohľad vytvoríte pomocou ikonky Nový pohľadikonka Nový pohľad.
 • Vyberiete záložku Osoby, Firmy alebo Objednávky podľa toho, kto/čo má byť predmetom pohľadu.
 • Vo vybranej záložke vyplňte Názov pohľadu,  zakliknite "Použiť tento filter" a vyplňte kritérium, podľa ktorého chcete filtrovať.
 • Uložte.

Príklad vytvorenia nového pohľadu:

Nový pohľad

 • Ak potom v sekcii "Klienti" - záložka "Newsletter" vyberiete v "Zozname príjemcov pohľadu" napr. nami vytvorený pohľad - Firmy z Prahy, newsletter bude odoslaný všetkým firmám, ktoré majú v adrese uvedené mesto Praha.
 • V sekcii Klienti môžete podľa pohľadov filtrovať osoby alebo firmy. Výber pohľadu sa nachádza v hornej lište záložiek Firmy a Osoby vedľa okienka pre vyhľadávanie.