Skupiny používateľov

Každého používateľa je možné zaradiť do jednej alebo viacerých skupín.
Podľa toho im budú pridelené práva spravovať alebo vidieť určitý obsah na Vašom webe.


Jedine skupina Administrators má právo spravovať všetky sekcie v administrácii www stránky, teda meniť celý obsah a nastavenia stránky.
Registrovaný používateľ má obmedzené práva meniť web, resp. žiadne a v tom prípade môže len prezerať web a editovať svoj profil, dostane sa k zaheslovaným stránkam (Ak ich máte nastavené ako viditeľné pre registrovaných). Má prístup k administrácií svojich údajov aj hesla, vidí svoje objednávky.


Novú skupinu vytvoríte v tretej záložke sekcie Klienti s názvom Skupiny pomocou ikonky Nová skupinanova skupina ikona.

  • Vyplníte potrebné údaje a kliknete na Ďalší.
  • Otvorí sa okno Upraviť skupinu.

Skupiny užívateľov

tipAk zaškrtnete možnosť ZAČLNIŤ NOVO REGISTROVANÝCH ĽUDÍ (napr. pre skupinu Registrovaní), znamená to, že noví užívatelia, ktorí vyplnia a odošlú registračný formulár budú začlenení do tejto skupiny. 

tipAk zaškrtnete možnosť ZAČLENIŤ ĽUDÍ S OBJEDNÁVKOU (napr. pre skupinu Klienti), znamená to, že užívatelia, ktorí v objednávke zaškrtnú možnosť "Zapamätať si ma a poslať mi heslo" (táto funkcia sa zapína v sekcii NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/VŠEOBECNÉ - SKRYŤ MOŽNOSŤ REGISTRÁCIE), budú začlenení to tejto skupiny. pozor Ak sa objednávajúci užívateľ nechce registrovať (nezaškrtne možnosť "Zapamätať si ma a poslať mi heslo"), systém ho NEPRIRADÍ do žiadnej skupiny, ani ho nenájdete v sekcii Klienti/Osoby.  

tipAk je užívateľ priradený vo viacerých skupinách, pričom pre každú skupinu máte nastavené iné ceny, zobrazuje sa mu cena, ktorá je pre neho najvýhodnejšia.

 

  •  V druhej záložke Práva nastavíte práva používateľov. Napr. Skupina Správca objednávok sa po prihlásení do administrácie dostane do sekcie Objednávky, Faktúry a Klienti, kde má právo vidieť, upravovať a mazať údaje.

Práva užívateľov

  • Ďalšie dve záložky slúžia na priradenie používateľov firiem  a osôb k skupine. Napr. osobu do vybranej skupiny pridáte tak, že si v okne "Upraviť skupinu" otvoríte záložku Osoby. Kliknete na "Pridať užívateľa do skupiny". Otvorí sa zoznam osôb. Vyberiete potrebnú osobu a opäť kliknete na "Pridať užívateľa do skupiny". Postup pre pridanie firmy je obdobný.

 

Takže zaradiť firmu/osobu do skupiny môžete dvoma spôsobmi:

1. V sekcii Klienti - záložka Firmy alebo Osoby, cez ikonku ceruzky pri firme/osobe, ktorú chcete pridať do skupiny.
2. Záložka Skupiny - vyberiete skupinu, do ktorej chcete priradiť firmy/osoby, cez ikonku ceruzky v okne Upraviť skupinu - záložky Firmy/Osoby.