Umiestnenie na cloudovom riešení

Umiestnenie web stránok a internetových obchodov v unikátnej cloudovej infraštruktúre. Cloud infraštruktúra dokáže zvládnuť jednorazový nápor, ako aj dlhodobú záťaž (napr.v predvianočnom období).

Znamená to:
1. Vyššiu rýchlosť Vašich web stránok.


2. Vysokú spoľahlivosť. Cloud by nemal padať.
V prípade vyťaženia webhosting nepadne, ale Cloud automaticky pridáva výkon. Nečakáte, pokiaľ pracovník Vášho webhostingu manuálne nainštaluje nový server, alebo pridá pamäť, alebo čokoľvek manuálne vykoná. Výkon sa pridáva automaticky. Vďaka tomu by mala byť zabezpečená nepretržitá prevádzka. 
Samozrejme, aj v prípade cloudu môže nastať výpadok, oproti bežnému webhostingu je ale predchádzanie výpadkov na oveľa vyššej úrovni.


3. Parametre serverov:
Web stránky a internetové obchody sú hostované na výkonných serveroch s rýchlymi flash SSD diskami.


4. Zabezpečený monitoring serverov 24/7.
Cloud webhosting, cloud, cloud web hosting

 

Rýchlosť web stránok

INTEO cloud obsahuje skvelé funkcie na optimalizáciu rýchlosti stránok:

  • Gzip kompresia HTML, CSS a JS súborov. GZIP kompresia znižuje prenosovú veľkosť textových súborov, ktoré si sťahuje prehliadač aby zobrazil stránku. Zabezpečuje tak rýchlejšie načítanie stránky. Zjednodušene povedané, server súbory zabalí, pošle prehliadaču. Ten si súbor zasa rozbalí a prečíta.
  • Memcached a Varnish cache – systém cachovania stránok priamo do RAM servera. (cache je vyrovnávacia medzipamäť, do ktorej sa ukladajú dáta. Uloží kópiu stránky, ktorú používateľ navštívil. Ak nabudúce vyžiada tú istú stránku, vyrovnávacia pamäť mu predloží kópiu stránky. Tá sa nenačítava priamo z webového servera a tým sa znižuje jeho zaťaženie. Výsledkom je zrýchlenie načítania stránky. Memcached slúži na urýchlenie dynamických webových aplikácií. Varnish- cachovanie obrazkov a súborov, resp. statického obsahu web stránky.