Správa objednávok - Sekcia OBJEDNÁVKY

Na Vašej stránke sú prednastavené polia objednávkového formulára dôležité pre zrealizovanie objednávky.

Tento formulár môžete upraviť v sekcii NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/VŠEOBECNÉ. Spôsoby doručenia zmeníte v NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/DORUČENIA a možnosti platby v NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/PLATBY.

tipOdporúčame pozrieť si návod: Nastavenie objednávok - tu nájdete užitočné funkcie a nastavenia pre objednávky aj faktúry

Zoznam objednávok, kompletná správa objednávok, prehľad faktúr sa nachádza v sekcii OBJEDNÁVKY.

Kliknutím na OBJEDNÁVKY sa zobrazí zoznam objednávok, kde vidíte:

 • číslo objednávky
 • dátum a čas vytvorenia
 • meno zákazníka
 • cenu objednávky bez aj s DPH
 • informácie o spôsobe doručenia
 • momentálny status objednávky - napr. vybavuje sa, spracované, expedovaná, storno, reklamácia
 • a číslo faktúry.

Objednávky v administrácii e-shopu

V sekcii OBJEDNÁVKY je možné komplexne spravovať objednávky z internetového obchodu. Máte prehľad aký tovar si zákazník objednal, aká je hodnota objednávky, spôsob dodania, ako sa objednávka vyriaďuje.

 

Potvrdenie objednávky

Správa o objednávke sa odošle zákazníkovi automaticky po zaslaní objednávkového formulára, pokiaľ v ňom zákazník vyplní svoju e-mailovú adresu. Znenie správy môžete upraviť v sekcii NASTAVENIA/TEXTY A ŠABLÓNY/PREDDEFINOVANÉ ŠABLÓNY.

Meno a email odosielateľa týchto správ upravíte v sekcii NASTAVENIA/E-MAILY/ODOSIELATELIA

 

Zmena stavu objednávky

V stĺpci STATUS dokážete meniť stav objednávky. V systéme je prednastavených množstvo statusov. Tento zoznam si však môžete upraviť podľa svojich potrieb v sekcii NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/STATUSY. 

 • Stav objednávky zmeníte po kliknutí na momentálne nastavený status danej objednávky. 
 • Otvorí sa okno ZMENIŤ STAV OBJEDNÁVKY, kde môžete vybrať potrebný status.

Zmena statusu objednávky

 • O zmene statusu je možné informovať zákazníka ak v tomto okne označíte možnosť "Poslať e-mail". Na e-mail, ktorý zákazník zadal pri objednávke príde správa  s nasledujúcim znením: "Vaša objednávka č. ... zmenila stav na: "........." Tento text je možné upraviť v sekcii NASTAVENIA/TEXTY A ŠABLÓNY/PREDDEFINOVANÉ ŠABLÓNY.
 • POZOR - pokiaľ v Nastavenia/Texty a šablóny/Preddefinované šablóny/Status objednávky bol zmenený deaktivujete "{$message}", systém v Objednávkach neodošle Doplňujúcu správu, pri zmene statusu objednávky

Ak chcete, aby sa spolu s e-mailovou správou o zmene stavu objednávky odoslal aj nejaký ďalší test, napíšte ho do kolonky DOPLŇUJÚCA SPRÁVA.

Zmena statusu objednávky

 

Editácia objednávky

Objednávku dokážete dodatočne upravovať, ak kliknete na číslo objednávky alebo ikonku ceruzky.  Tu je možné editovať Fakturačnú adresu, Doručovaciu adresu, pridať poznámky k objednávke, zmeniť status a pozrieť si Históriu objednávky.

Je možné upraviť položky objednávky - zvýšiťzvýšenie množstva tovaru v objednávke / znížiť zníženie množstva tovaru v objednávke množstvo objednaného tovaru alebo pridať novú položku. Novú položku pridáte kliknutím na PRIDAŤ PRODUKTY DO OBJEDNÁVKY, vyberiete potrebný produkt a zasa kliknete na PRIDAŤ PRODUKTY DO OBJEDNÁVKY.

Vložiť produkt do objednávky

 

Pridať alebo odobrať môžete i doplnkové položky ceny objednávky ako poplatok za dopravu, platbu, darčekový certifikát a iné. Toto nastavenie nájdete detaile objednávky pod záložkou OSTATNÉ. 

 Pridať prvok ceny (dopravu, platbu, zľavu) do objednávky

 

Nová objednávka

Taktiež je možné vytvoriť novú objednávku. Kliknete vpravo hore na Nová objednávkanova objednavka ikona

 • Vyberiete klienta pomocou ikonky NAČÍTAŤ KLIENTA. Otvorí sa zoznam klientov (Firiem a Osôb) zo sekcie KLIENTI. (Ak sa jedná o neregistrovaného zákazníka, vpíšte jeho meno do okienka ZÁKAZNÍK, následne sa objavia polia pre doplnenie kontaktných údajov).
 • Označíte klienta a kliknete na NAČÍTAŤ FIRMU (v záložke Firmy) / LOAD PERSON (v záložke Osoby).
 • Údaje o klientovi sa načítajú do okna NOVÁ OBJEDNÁVKA.
 • Následne kliknete na POKRAČOVAŤ, prípadne ešte predtým doplníte chýbajúce údaje o klientovi. Ďalej môžete upravovať objednávku ako sme popísali vyššie.

 • nová objednávka

 

SPRÁVA FAKTÚR

V záložke OBJEDNÁVKY/stĺpec "Faktúra č." máte prehľad o faktúrach. Existujú tu 3 možnosti:

 • Vytvoriť predfaktúru Vytvoriť predfaktúru  - predfaktúra k objednávke ešte nebola vytvorená,
 • ikonka predfaktúry predfaktúra - k objednávke bola vytvorená predfaktúra,  (Predfaktúra = zálohová faktúra nie je daňový doklad. Používa sa, keď nemáte istotu, že zákazník zaplatí. Vtedy najskôr vystavíte predfaktúru a po uhradení vystavíte faktúru a zašlete objednaný tovar), 
 • ikonka faktúry faktúra - faktúra je vystavená.
  • V balíku PROFI je generovanie faktúr obmedzené na 300 kusov mesačne (faktúry sa počítajú sa od prvého do posledného dňa v danom mesiaci). Môžete si doobjednať aj väčší počet faktúr v takom prípade nás kontaktujte "viď v petičke".

Pre vytvorenie predfaktúry k objednávke kliknete na VYTVORIŤ PREDFAKTÚRU. Zakliknite možnosť POSLAŤ E-MAIL prípadne môžete vložiť doplňujúcu správu. Predfaktúra sa odošle na email zákazníka. Meno a e-mail odosielateľa predfaktúry upravíte v sekcii NASTAVENIA/E-MAILY/ODOSIELATELIA.

 

Druhá záložka FAKTÚRY obsahuje zoznam faktúr:Prehľad faktúr

 • V prípade, že faktúra ešte nebola vytvorená, pomocou tlačítka VYTVORIŤ FAKTÚRU  tak môžete urobiť. 
 • V stĺpci UHRADENÉ dokážete nastaviť zaznamenanie platby kliknutím na UHRADIŤ, vyberiete dátum, typ platby a uložíte.

úhrada faktúry

 

Faktúru/Predfaktúru je taktiež možné editovať, ak v záložke Faktúry kliknete na číslo potrebnej faktúry/predfaktúry. Otvorí sa okno UPRAVIŤ FAKTÚRU / UPRAVIŤ PREDFAKTÚRU, kde môžete zmeniť všetky potrebné údaje.


Adresa dodávateľa: 

Pri vytváraní predfaktúry kliknutím na: Tvorba predfaktúry VYTORIŤ PREDFAKTÚRU, v poli VYBRAŤ FIRMU volíte Adresu dodávateľa, teda Vašu adresu. Adresu a ostatné kontaktné údaje Vašej firmy vytvoríte v sekcii NASTAVENIA/POBOČKY, kliknite na PRIDAJTE SVOJU FIRMU. Ak máte firmu vytvorenú tá sa zobrazí vo výberovom menu poľa VYBRAŤ FIRMU. V sekcii OBJEDNÁVKY/záložka FAKTÚRY môžete adresu dodatočne upraviť, kliknutím na číslo predfaktúry/faktúry (záložka NAŠA ADRESA).

Na e-mail, ktorý zákazník vyplnil pri objednávke dostane správu o objednávke, e-mail s predfaktúrou a faktúrou. Tieto správy majú preddefinované šablóny. Je potrebné, aby ste do správ pridali Váš podpis s kontaktnými údajmi. Urobíte tak v sekcii NASTAVENIA/TEXTY A ŠABLÓNY/PREDDEFINOVANÉ ŠABLÓNY.