Blok FAQ - často kladené otázky

FAQ resp. často kladené otázky obsahuje zoznam otázok a odpovedí, ktoré sa v danej problematike často vyskytujú. Návštevníci tak jednoducho získajú odpovede na základné otázky bez toho, aby Vás museli kontaktovať.

 

Postup pre vytvorenie FAQ:

 • V sekcii STRÁNKY pridajte do vybranej podstránky Nový blok pridanie nového bloku na stránku
 • v záložke OBSAH vyberte blok FAQ, vyberte umiestnenie a uložte.

 

Blok Faq - otázky a odpovede

 • Otvorí sa nové okno Upraviť faq, v ktorom môžete vytvárať a spravovať Vaše otázky a odpovede. V základnej záložke Otázky sa nachádza zoznam vytvorených faq, tu môžete za pomoci modrých šípok meniť poradie otázok alebo vymazať nežiaducu otázku červeným krížikom.

Odporúčame si pred vkladaním nových otázok vytvoriť zoznam kategórií, do ktorých budete jednotlivé otázky priraďovať.

 • Ten vytvoríte v druhej záložke  Kategórie tak, že kliknete na Nová kategória. Napíšete názov kategórie a uložíte.

Vytvorenie kategórií pre FAQ

 

 • Nové otázky vytvoríte v záložke "Otázky" po kliknutí vpravo hore na Nová otázka

FAQ zoznam otázok

 

 • Vyplníte názov otázky a odpoveď. Novú otázku priraďte k príslušnej kategórii rozkliknutím okienka v riadku "Kategória". Zobrazí sa zoznam Vami vytvorených kategórií, z ktorého vyberiete potrebnú kategóriu. 
 • Ak si želáte, aby sa názov otázky zobrazil pod príslušnou kategóriou, zakliknite možnosť NAJ OTÁZKA. V opačnom prípade návštevník stránky uvidí najskôr len zoznam kategórií a až po kliknutí na danú kategóriu sa mu zobrazí zoznam otázok prislúchajúcich tejto kategórii.
 • Vytvorenú otázku môžete aktivovať alebo deaktivovať zaškrtnutím políčka AKTÍVNE. Deaktiváciu otázky využijete, ak otázku ešte nemáte hotovú alebo nie je aktuálna a nechcete ju zo systému úplne vymazať. Neaktívna otázka sa teda na webe nezobrazuje, ale v systéme zostáva uložená.
 • Odporúčame vyplniť aj Nadpis, Kľúčové slová a Popis, ktoré podporujú SEO - optimalizáciu pre vyhľadávače. Viac o SEO sa dozviete na Ako na SEO
 • Obsah otázky môžete doplniť obrázkami, video návodmi, hypertextovými odkazmi. Blok FAQ obsahuje všetky funkcie textového editora. 

 

Príklad vyplnenia polí novej otázky:

nová otázka

 

 • V bloku Faq - záložka Nastavenie bloku môžete tento blok presunúť alebo kopírovať na ktorúkoľvek inú podstránku Vášho webu a taktiež nastaviť ho tak, aby sa zobrazoval na všetkých stránkach zakliknutím možnosti "Globálny blok".

Nastavenie bloku FAQ

 • Nezabudnite všetky nastavenia uložiť.

 tip ZNAČKY: Krátke frázy a pojmy, ktoré by mali popisovať príslušnú otázku alebo tému a ktoré napíšete do políčka Značky sa budú zobrazovať na vašej stránke pri konkrétnej otázke. Po kliknutí na značku sa zobrazia otázky so spoločnými značkami.

značky