Vkladajte na web stránky nadpisy H1, H2, H3

Z pohľadu SEO má nadpis veľký význam. Najpreferovanejší a Google robotom (googlebot-om) najľahšie čitateľný je nadpis H1. Nadpis H1 by mal byť použitý na všetkých podstránkach. Doporučujeme zadávať h1 nadpis pre každú podstránku zvlášť.

Najpoužívanejším je nadpis H2. Nadpis H2 odporúčame využiť na titulke aj na každej podstránke. Nadpis H2 dosiahnete aj vložením bloku NADPISNadpis ikonavo Vašej administrácii 

alebo vložením bloku TEXTOVÝ EDITOR - políčko nadpis text ikona.

priklad Ak je obsah www stránky príliš rozsiahly, doporučujeme k jednotlivým odsekom priradiť unikátny H2 nadpis.

tip Tip 1: Nadpis musí obsahovať kľúčové slovo, inak je zbytočný.
tip Tip 2: Nadpisy by mali nasledovať postupne za sebou. H1, H2, H3 ... Neodporúčame využiť nadpis H2 a pod neho vložiť nadpis H1.

V CMS INTEO sa nadpis H1 vytvorí automaticky pri vytvorení novej podstránky / kategórie, alebo produktu. Obsahuje to isté ako názov. H1 môžete upraviť vo VLASTNOSTI STRÁNKY / VLASTNOSTI KATEGÓRIE, pri úprave PRODUKTU, pri úprave ČLÁNKU, tu všade nájdete záložku SEO:

h1 nadpis, nadpis h1

 

Nadpis H2 vkladáte cez blok Textový editor - Podnadpis:

nadpis h2 na webe

 

alebo cez blok Názov:

h2 nadpis

 

Pravidlo nutnosti dodržania hierarchie nadpisov je rovnaké.