Blok Text - Práca s textom

1. V stromovej štruktúre Vašich stránok a podstránok vyberte stránku, na ktorú chcete vložiť text. 

2. Kliknite na  nový blok a vyberte "Text":
3.  Vyberte umiestnenie bloku rozkliknutím výberového menu v riadku Oblasť.

Ako pridať nový blok

 

Ako upraviť / vložiť text na web stránku?

Na danej podstránke kliknite na blok Textový editor, ktorý potrebujete upraviť.
textový editor

 • Vyplňte Podnadpis v Textovom editore, získate tak nadpis úrovne h2, ktorý je dôležitý z hľadiska SEO - optimalizácie pre vyhľadávače. Podnadpis sa zobrazí veľkosťou a typom písma odlišným od ostatného textu.
 • Do hlavného poľa textového editora vpisujte znenie textu. Text môžete prenášať aj z iných externých zdrojov (napr. z Microsoft Word), ale pri prenose sa stratí jeho formátovanie. To musíte v Textovom editore nanovo upraviť pomocou funkcií v nástrojovej lište.
 • Zaznamenaný text vždy uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Naopak, ak od posledného uloženia textu vykonáte zmeny, ktoré uložiť nechcete, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 

Funkcie v nástrojovej lište:

Môžete si zvoliť tučné písmo, kurzívu, alebo rozličné farby písma. Myšou vyznačte daný text a po kliknutí na príslušnú ikonku získate:

- tlačítko pre tučné písmotučné písmo 

- tlačítko pre kurzívukurzívu 

tlačítko pre výber farby textu vyberiete požadovanú farbu textu - červená, modrá, zelená, sivá... 

- formát písma zmeníte veľkosť, formát písma

Môžete určiť zarovnanie textu. Myšou vyznačte daný text a po kliknutí na príslušnú ikonku si vyberiete:

- tlačítko pre zarovnanie textu vľavo zarovnanie vľavo

- tlačítko pre zarovnanie textu na stred zarovnanie na stred

- tlačítko pre zarovnanie textu do bloku zarovnanie do bloku

- tlačítko pre zarovnanie textu vpravo zarovnanie vpravo

Do textu môžete vložiť obrázok, hypertextový odkaz alebo čistý text, teda text v neformátovanom tvare po kliknutí na tieto ikonky:

tabuľka Vložiť tabuľku (Vložiť novú tabuľku)

kotva, záložka Vložiť kotvu (Vložiť / Upraviť záložku (kotvu)

obrázokVložiť obrázok (Vložiť / Upraviť obrázok)

hyperlinkVložiť hypertextový odkaz (Vložiť / Upraviť odkaz)

vložiť video z Youtube Vložiť video z YouTube (Vložiť / zmeniť video)

text z wordu Vložiť čistý, neformátovaný text (Vložiť z MS Word)

Môžete použiť špecifické úpravy textu pri písaní zoznamov alebo pri vymenúvaní viacerých položiek textu. Vytvorte nový riadok stlačením klávesy Enter a potom kliknite na ikonku:

-tlačítko pre číslovaný zoznam, ak chcete číslovaný zoznam

Číslovaný zoznam:

 1. prvý bod
 2. druhý bod
 3. tretí bod

kliknutím na šípku vedľa ikonky pre číslovaný zoznam sa zobrazí ponuka rôznych typov zoznamu (predvolené, malé písmená, veľké písmená,... : Druhy číslovaného zoznamu

- tlačítko pre odrážky, ak chcete odrážky pred riadkami

Odrážky pred riadkami:

 • prvý bod
 • druhý bod
 • tretí bod

Ak kliknete na šípku vedľa ikonky s odrážkami, otvorí sa zoznam typov odrážok (krúžok, plné koliesko, štvorček) druhy odrážok

Pokiaľ si číslovaný zoznam alebo odrážky už neželáte, po stlačení klávesy Enter kliknite opäť na spomínané ikonky a špecifická úprava textu sa v novom riadku zruší. Alebo odkliknete ikonku odrážok / číslovaného zoznamu.

Vo vykonaných úkonoch sa môžete vrátiť späť použitím klávesovej skratky Ctrl+Z. Pozor! Po uložení textu sa táto funkcia už použiť nedá, resp. sa dá opäť použiť len od stavu, v akom ste text naposledy uložili.

Ikonka HTML kód textového editora(HTML zdroj) slúži na prepnutie do HTML formátovaného kódu a na jeho ručné úpravy. Použite ju iba v prípade, že máte skúsenosti s HTML programovaním. Pozor! Táto funkcia nie je určená pre bežného používateľa!

 

Záložka Nastavenie Bloku

Pomocou tejto záložky si dokážete nastaviť rozloženie textu, umiestnenie a veľkosť vloženého obrázka vzhľadom k textu.
úprava textu na stránke

 • Vyberte rozloženie - zarovnanie textu a obrázkov,
 • rozmer obrázku,
 • rozmer obrázku po otvorení v novom okne (ak je nastavené otváranie obrázkov do nového okna),
 • ak budete chcieť rovnaký Textový editor nakopírovať alebo premiestniť do inej podstránky, kliknite na Miesto - Presunúť / Kopírovať blok do ... a vyberte potrebnú podstránku,
 • textový editor je možné nastaviť aj ako Globálny blok - bude sa zobrazovať na všetkých podstránkach.