Nastavenie dopravy

Nastavenie správnych spôsobov dopravy je nevyhnutnou súčasťou každého internetového obchodu. Ako obchodník sa musíte rozhodnúť pre také spôsoby dopravy, ktoré sú pre vás dostupné a zároveň budú vyhovovať ako ponúkanému sortimentu, tak i zákazníkom, ktorí budú na e-shope nakupovať.

 

Prehľad spôsobov dopravy

Spôsoby dopravy sa upravujú v sekcii Nastavenia > Objednávky > Doručenia.

Zoznam spôsobov doručenia v administrácií

Na tejto stránke môžete:

 • zmena poradia spôsobov dopravy Upravovať poradie spôsobov dopravy pomocou šípok – v objednávkovom formulári sa zobrazujú spôsoby dopravy v rovnakom poradí v akom sú zoradené v administrácii.
 • Aktivovať/deaktivovať jednotlivé spôsoby dopravy – pomocou ikonky oka viete nastaviť každému spôsobu dopravy jeden z troch možných stavov:
  • Aktívny spôsob dopravy Aktívne – doprava je viditeľná v objednávkovom formulári.
  • Neaktívny spôsob dopravy Neaktívne – doprava nie je viditeľná v objednávkovom formulári a nie je možné použiť ju ani v objednávke v administrácii.
  • Doprava aktívna v administrácií Ponúknuteľný v administrácii – doprava nie je viditeľná v objednávkovom formulári, ale je ju možné použiť pri úprave objednávok v administrácii.
 • Úprava spôsobu dopravy Upravovať spôsoby dopravy – kliknutím na ikonku ceruzky alebo na názov spôsobu dopravy.
 • Vytvárať nové spôsoby dopravy – kliknutím na tlačidlo Nový spôsob doručenia.
 • Odstránenie spôsobu dopravy odstrániť spôsob dopravy.

 

Vytvorenie nového spôsobu doručenia

Nový spôsob doručenia vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nový spôsob doručenia v pravom hornom rohu stránky:
Vytvorenie nového spôsobu doručenia

Po kliknutí na button sa zobrazí okno Nové doručenie, kde je potrebné vyplniť základné povinné parametre:

 • Spôsob doručenia – názov spôsobu dopravy.
 • Jazyk – jazyková verzia, v ktorej sa bude spôsob doručenia používať.
 • Poznámka – poznámka k spôsobu doručenia, ktorá sa bude zobrazovať pri doručení v objednávkovom formulári. Ak nechcete uvádzať poznámku v objednávkovom formulári, vložte do políčka medzeru (prázdny znak).
 • Cena – cena za doručenie. Cenu môžete nastaviť aj priamo s DPH, stačí kliknúť na malý obdĺžnik s textom "bez" pri cene. Po kliknutí sa zmení text na "s" a zadávate cenu s DPH.
 • Mena – mena pre nový spôsob doručenia. Mena sa vyplní automaticky po výbere hodnoty v políčku Jazyk.

Okno nové doručenie

Ostatné parametre sú nepovinné a spôsob doručenia bude fungovať bez ich nastavení.

Pridanie ikony/obrázku dopravy

Ku každému spôsobu doručenia môžete pridať vlastnú ikonku, ktorá sa bude zobrazovať v objednávkovom formulári a môže tak pomôcť zákazníkom pri nákupe.

Ikonku stačí nastaviť na záložke Rozšírené kliknutím na tlačidlo v riadku Ikona.

Na výber máte dve možnosti:

 • Font s ikonami – tu môžete vybrať niektorú z ikon v predpripravenom fonte.
 • Obrázok – cez tlačidlo prehľadávať môžete vybrať konkrétny obrázok zo sekcie Súbory.

Po nastavení ikony voľbu potvrdíte kliknutím na Ok.

Nastavenie ikony dopravy

Po nastavení ikony dopravu uložíte kliknutím na Uložiť.

Podmienky dopravy

Spôsoby dopravy umožňujú nastaviť rôzne podmienky. Spôsob dopravy, ktorý má nastavené podmienky, bude v objednávkovom formulári zobrazovaný iba v prípade, že objednávka spĺňa všetky nastavené podmienky. Systém umožňuje podmieniť dopravu podľa:

 

Cena objednávky

Pri nastavení podmienky na cenu objednávky (s DPH) sa kontroluje, či je hodnota produktov v objednávke s predvolenou DPH od nastavenej ceny do (vrátane) nastavenej ceny. Pri výpočte sa používa základná sadzba DPH z nastavení pobočky pre danú jazykovú verziu (Nastavenia > Pobočky).

Nastavenie dopravy podľa ceny objednávky

Ak hodnota položiek v objednávke nevyhovuje nastavenému rozsahu, spôsob dopravy sa v objednávkovom formulári nezobrazí.

Ak nechcete použiť jedno z polí, stačí nechať pole prázdne.

Upozornenie:

Na pozadí systém pracuje s cenou bez DPH. Ak teda v podmienke nastavíte napríklad 120 a v nastaveniach pobočky máte uvedenú 20% DPH, kontroluje sa či cena produktov (bez DPH) dosiahla hranicu 100 (120 - sadzba DPH). Pri produktoch s inou DPH ako je základné nastavenie DPH pobočky preto aj pri dosiahnutí nastavenej hodnoty nemusí dôjsť k zobrazeniu dopravy.

 

Počet položiek v objednávke

Pri nastavení podmienky na počet položiek v objednávke sa kontroluje, či objednávka obsahuje od (vrátane) - do (vrátane) nastavených ks položiek. Ako položka sa v tomto prípade berie do úvahy konkrétny kus produktu, nie samotný produkt. Ak máte teda v objednávke 5 ks produktu X a 4 ks produktu Y, systém počíta s tým, že máte v objednávke 9 položiek.

Počet položiek v spôsobe dopravy

Ak počet položiek v objednávke nevyhovuje nastavenému rozsahu, spôsob dopravy sa v objednávkovom formulári nezobrazí.

Ak nechcete použiť jedno z polí, stačí nechať pole prázdne.

Hmotnosť objednávky

Pri nastavení podmienky na hmotnosť objednávky sa kontroluje, či je hmotnosť položiek v objednávke od (vrátane) - do (vrátane) nastaveného rozsahu. Pri počítaní sa berie do úvahy hmotnosť položky nastavená na záložke Sklad v detaile produktu. Ak má produkt varianty a konkrétny variant má nastavenú hmotnosť, berie sa do úvahy hmotnosť varianty. Položky, ktoré nemajú nastavenú hmotnosť, sa berú ako položky s hmotnosťou 0.

Nastavenie dopravy podľa hmotnosti položiek

Desatinné hodnoty sa nastavujú s bodkou ako oddeľovačom desatinných miest - napríklad 5.01

Ak súčet hmotnosti položiek objednávky nevyhovuje nastavenému rozsahu, spôsob dopravy sa v objednávkovom formulári nezobrazí.

Ak nechcete použiť jedno z polí, stačí nechať pole prázdne.

Krajina doručenia

Na záložke Rozšírené je možné nastaviť krajiny, pre ktoré sa má doprava zobrazovať v poli Krajina.

Krajinu je možné pridať výberom zo zoznamu, ktorý zobrazíte kliknutím na šípku na pravej strane.

Po pridaní krajiny sa pridá obdĺžnik s názvom krajiny, ktorý je možné odstrániť kliknutím na krížik vedľa názvu krajiny.

Nastavenie dopravy podľa krajiny doručenia

Ak necháte pole Krajina prázdne, bude spôsob doručenia viditeľný bez ohľadu na to, aká krajina by bola v objednávkovom formulári nastavená.

Ak nastavíte krajinu v poli Krajina, zobrazí sa spôsob dopravy až po nastavení krajiny vo fakturačnej alebo doručovacej adresy.

Upozornenie:

Aby bolo nastavenie dopravy podľa krajiny funkčné, je potrebné mať aktívny výber krajiny v objednávkovom formulári. Krajinu ako pole v objednávkovom formulári je možné aktivovať v Nastavenia > Adresy.

 

Skupina zákazníkov

Spôsob doručenia je možné nastaviť tak, aby sa zobrazoval iba nastaveným skupinám zákazníkov. Aby zákazník takúto dopravu videl v objednávke, musí byť prihláseny a musí byť priradený do povolenej skupiny.

Ak v poli skupina nenastavíte žiadnu skupinu, bude spôsob dopravy viditeľný pre všetkých zákazníkov vrátane neprihlásených zákazníkov.

Skupinu je možné pridať výberom zo zoznamu po kliknutí na šípku vpravo v poli Skupiny.

Po pridaní skupiny sa pridá obdĺžnik s názvom skupiny, ktorý je možné odstrániť kliknutím na krížik vedľa názvu skupiny.

Nastavenie doručenia pre konkrétnu skupinu zákazníkov

Upozornenie:

Po nastavení skupín neuvidia neprihlásení zákazníci a prihlásení zákazníci, ktorí nepatria do tejto skupiny, dopravu v objednávkovom formulári. Toto políčko teda nastavujte iba v prípade, že chcete spôsob dopravy obmedziť tak, aby bol viditeľný iba pre dané skupiny.

 

Priradenie povolených platieb

Ku každej doprave je možné priradiť povolené spôsoby platby. Ak bude mať doprava nastavené priradené platby a zákazník zvolí túto dopravu v objednávkovom formulári, ostatné spôsoby platby, okrem priradených, sa skryjú. Ak doprava nemá nastavené žiadne spôsoby platby, je pre daný spôsob dopravy možné zvoliť akýkoľvek spôsob platby.

Spôsoby platby môžete k spôsobu dopravy priradiť v nastaveniach dopravy na záložke Rozšírené v poli Priradiť k platbe.

Priradenie spôsobov platby k doprave

Nové dopravy k platbe priradíte kliknutím na tlačidlo +. Po kliknutí na + sa zobrazí zoznam spôsobov platby. Tu stačí označiť spôsob platby, ktorý chcete k doprave priradiť a potvrdiť priradenie kliknutím na Pridať vybrané. Označenie viacerých platieb naraz je možné stlačením Ctrl na klávesnici a postupným klikaním na platby.

Priradenie nových platieb k spôsobu dopravy

Kliknutím na hodnotu v poli Priradiť k platbe sa zobrazí zoznam priradených spôsobov platby. Jednotlivé priradenia je možné odstrániť kliknutím na krížik.

Odstránenie priradených platieb

 

Priradenie povolenej dopravy kategórii produktov

Pre kategórie produktov je možné nastaviť povolené dopravy. Po vložení produktu, ktorý má kategóriu s týmto nastavením nastavenú ako hlavnú kategóriu produktu sa v objednávkovom formulári zobrazia iba povolené dopravy z kategórie. Týmto nastavením je možné dosiahnuť to, aby niektoré produkty nemali k dispozícií spôsoby dopravy, ktoré pre túto kategóriu nie sú relevantné. Kategórie, ktoré nemajú nastavené žiadne povolené dopravy, automaticky zobrazujú všetky dostupné spôsoby dopravy.

Postup priradenia povolených spôsobov dopravy pre kategóriu produktov:

1. V sekcii Produkty kliknite na kategóriu, ktorej chcete nastaviť povolené dopravy.

2. V pravom hornom rohu kliknite na tlačítko Vlastnosti kategórie.

3. V riadku Povolená doprava kliknite na + pre zobrazenie zoznamu dopráv.

4. V okne Priradiť dopravu stačí označiť spôsob dopravy, ktorý chcete priradiť ku kategórii a potvrdiť priradenie kliknutím na Priradiť. Označenie viacerých dopráv naraz je možné stlačením Ctrl na klávesnici a postupným klikaním na dopravy.

Kliknutím na hodnotu v poli Povolená doprava sa zobrazí zoznam priradených spôsobov dopravy. Jednotlivé priradenia je možné odstrániť kliknutím na krížik.

Upozornenie:

Ak máte priradené spôsoby dopravy ku viacerým kategóriám a v košíku sú produkty z týchto kategórií, zobrazia sa v objednávkovom formulári iba tie spôsoby dopravy, ktoré majú kategórie produktov v objednávke spoločné. Pri priraďovaní povolených platieb do kategórií preto odporúčame pridať aj jednu univerzálnu dopravu, ktorá bude k dispozícií vo všetkých kategóriách.

 

Ďalšie nastavenia dopravy

Na záložke Rozšírené je možné nastaviť dodatočné nastavenia pre dopravu:

Dopravca, Výdajné miesta – tieto nastavenia závisia od aktívnych napojení na dopravcov a výdajných miest v sekcii Nastavenia > Rozšírené možnosti dopravy. Bližšie informácie o dostupných moduloch a nastaveniach pre jednotlivých dopravcov nájdete v sekcii návodov Doprava, dopravcovia, balíkomaty.

Osobné vyzdvihnutie – nastavenie Osobné vyzdvihnutie sa používa pre produktový porovnávač Heuréka. Spôsob dopravy s príznakom Osobné vyzdvihnutie nebude generovaný do XML feedu pre Heuréku.

Pohoda - kód spôsob doručenia – nastavenie je k dispozícií iba pri aktívnom module pre program Pohoda. Do políčka sa vkladá kód, ktorý sa prenáša v dátach objednávky do programu Pohoda.