Strážny pes

Funkcia strážny pes umožňuje vašim zákazníkom strážiť dostupnosť alebo cenu tovaru v e-shope. Ak sa produkt zmení tak, že bude vyhovovať nastaveným podmienkam zákazníka, dostane zákazník upozornenie e-mailom.

Ako funguje strážny pes?

V detaile produktu zákazník uvidí možnosť nastaviť strážneho psa:
Strážny pes v detaile produktu

Po kliknutí sa zobrazí okno pre pridanie strážneho psa:
Pridanie strážneho psa

Tu si vie zákazník nastaviť, či má dostať upozornenie na základe dostupnosti, ceny, alebo oboch.

Dostupnosť – táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, ak produkt / varianta produktu má aktuálne skladový status, ktorý nemá nastavený príznak Skladom. Zákazník v tomto prípade dostane upozornenie vtedy, keď produkt / varianta produktu nadobudne skladový status, ktorý má nastavený príznak Skladom. Príznak Skladom môžete nastaviť pre konkrétne statusy v Nastavenia > Sklady > Statusy
Nastavenie príznaku Skladom pre skladový status

Cena – zákazník dostane upozornenie, ak cena produktu klesne pod nastavenú hodnotu.

Po pridaní strážneho psa zákazník uvidí zoznam aktívnych strážnych psov pre daný produkt:
Zoznam strážnych psov v detaile

Zoznam všetkých strážnych psov na všetky produkty, ktorých má zákazník nastavených, nájde na stránke Moje strážne psy v paneli používateľa po prihlásení:
Zoznam všetkých strážnych psov

Aktivácia funkcie Strážny pes

Funkciu strážny pes aktivujete zakliknutím políčka Strážny pes v Nastavenia > Produkty > Všeobecné

Aktivácia funkcie Strážny pes

Pred aktiváciou si skontrolujte nastavenie príznaku Skladom na skladových statusoch v Nastavenia > Sklady > Statusy. Ak status nemá príznak skladom, zákazník má možnosť sledovať dostupnosť položky. Upozornenie je zákazníkovi poslané až potom, ako produkt alebo sledovaná varianta dostane skladový status s aktívnym príznakom Skladom. Správne nastavenie je:

  • príznak skladom má iba status, ktorý znamená, že tovar je u vás na sklade a po objednaní je odoslaný zákazníkovi,
  • príznak skladom by nemal byť aktívny pre statusy, kde reálne po objednaní nedochádza k odoslaní tovaru zákazníkovi (obvykle statusy Na otázku, Vypredané, Očakávame...)

Nastavenia funkcie Strážny pes

Nastavenia funkcie Strážny pes upravíte v Nastavenia > Produkty > Strážny pes na záložke Nastavenia.

K dispozícií sú nasledovné nastavenia:

  • Strážny pes aktívny po dobu (dní) – určuje počet dní, ako dlho má byť strážny pes aktívny. Po uplynutí nastavenej hodnoty je Strážny pes daného zákazníka pre daný produkt odstránený.
  • Zobraziť cenu pri vytvorení – zobrazí v zozname strážnych psov pôvodnú hodnotu produktu, pri ktorej bol strážny pes aktivovaný.
  • Notifikovať pri vytvorení – poslať email zákazníkovi po pridaní nového strážneho psa.
  • Notifikovať pri aktivácii – poslať email zákazníkovi po dosiahnutí nastavených podmienok sledovania.

Nastavenia funkcie Strážny pes

Zoznam sledovaných položiek

V administrácii nájdete zoznam aktívnych strážnych psov pre všetky produkty v sekcii Nastavenia > Produkty > Strážny pes na záložke Odbery.
Zoznam všetkých strážnych psov

Zoznam aktívnych strážnych psov pre konkrétny produkt nájdete v administrácii po otvorení produktu a kliknutí na ikonku psa v pravom hornom rohu:
Zoznam strážnych psov v detaile

Z oboch zoznamov môžete kedykoľvek odstrániť niektoré zo sledovaní cez ikonku krížik.

Úprava šablón emailových správ pre funkciu Strážny pes

Po aktivácii funkcie Strážny pes pribudnú v administrácii nové šablónové emaily. Šablónové emaily môžete upraviť v sekcii Nastavenia > Texty a šablóny > Preddefinované šablóny. Nájdete tu dve šablóny:

Strážny pes – založenie – e-mail s touto šablónou sa posiela zákazníkovi po vytvorení strážneho psa, ak je aktívne zasielanie správ po vytvorení v nastaveniach funkcie Strážny pes.

Strážny pes – udalosť – e-mail s touto šablónou sa pošle zákazníkovi, keď produkt dosiahne podmienky, ktoré chcel zákazník sledovať.