Spojené číslovanie objednávok a predfaktúr

Spojené číslovanie umožňuje nastaviť jednu číselnú radu, ktorá sa bude v rámci systému používať pre objednávky a predfaktúry. Po aktivácii tejto funkcie bude mať vytvorená predfaktúra k objednávke vždy rovnaké číslo, ako samotná objednávka. Toto nastavenie vám môže ulahčiť prácu pri párovaní platieb alebo iných dokladov v administrácii eshopu.

Ako aktivovať spojené číslovanie objednávok a predfaktúr

V Nastavenia > Pobočky > Vaša pobočka na záložke Číslovanie potvrďte možnosť Spojené číslovanie

Aktivácia spojeného číslovania | BiznisWeb

Po aktivácii sa vám zobrazí okno Vyberte referenčnú objednávku, kde zvoľte poslednú objednávku, od ktorej chcete nastaviť spojené číslovanie. Objednávky sú zoradené zostupne, prvá v zozname by mala byť posledná objednávka.

Výber referenčnej objednávky pre spojené číslovanie | INTEO

Po označení želaného záznamu kliknite na tlačidlo Vybrať.

UPOZORNENIE:

Ako východiskové číslovanie pre spojené číslovanie sa používa číslovanie predfaktúr. Pri výbere referenčnej objednávky teda zvoľte objednávku s poslednou vystavenou predfaktúrou.

Ak po aktivácii spojeného číslovania vytvárate predfaktúru k starším objednávkam, ktoré mali v číslovaní vložený text alebo iné znaky, budú tieto znaky z čísla predfaktúry vyhodené.

Spojené číslovanie musí byť unikátne pre každú pobočku. Vzorec pre číslovanie nesmie byť rovnaký vo viacerých pobočkách súčasne.

Nové nastavenia číslovania pobočky uložte kliknutím na Uložiť v okne Upraviť moju pobočku.