Odkazy na predchádzajúci / nasledujúci produkt

V INTEO máte k dispozícii funkciu, ktorá pridá do detailu produktu odkazy na predchádzajúci a nasledujúci produkt.

Odkazy na predchádzajúce a nasledujúce produkty sa generujú z pozície práve otvoreného produktu v hlavnej kategórii produktu. Odkaz na nasledujúci produkt je odkaz na produkt, ktorý sa v zozname produktov (v hlavnej kategórii e-shopu) v administrácii nachádza za aktuálne otvoreným produktom. Predchádzajúci produkt je produkt umiestnený v administrácii nad otvoreným produktom v rámci hlavnej kategórie.

Odkazy na predchádzajúci / nasledujúci produkt je možné v administrácii aktivovať v sekcii Nastavenia > Produkty > Všeobecné zapnutím možnosti Predchádzajúce / nasledujúce produkty:


Aktivácia odkazov na produkty | Inteo.sk

V detaile produktu sa odkazy zobrazia medzi záložkami a alternatívnymi produktmi:
Zobrazenie odkazov | Inteo.sk

UPOZORNENIE:

Ak máte upravenú šablónu, nemusia sa odkazy zobrazovať správne. Pre aktualizáciu šablóny kontaktujte našu podporu.