Zoznamy produktov

Umožnite zákazníkom svojho e-shopu vytvoriť si vlastné zoznamy produktov. Vlastný zoznam produktov môžu využiť rôznym spôsobom:

– neskorší nákup
– zdieľanie odkazu na zoznam produktov
– sledovanie produktov

Pridanie produktu do zoznamu produktov

Pridať produkt do zoznamu produktov je možné z detailu produktu kliknutím na tlačidlo Pridať do zoznamu produktov:
Pridať do zoznamu produktov | Inteo.sk

Po kliknuti sa zobrazí dialógové okno, kde si zákazník môže vybrať, či chce pridať produkt do existujúceho zoznamu, alebo vytvoriť nový zoznam:
Výber zoznamu | Inteo.sk

UPOZORNENIE:

Ak má produkt varianty, je potrebné vybrať najskôr niektorú z variant pre pridanie produktu do zoznamu produktov.

 

Zoznamy produktov

Všetky zoznamy produktov nájde zákazník v používateľskom paneli pod odkazom Moje zoznamy produktov:
Odkaz na zoznamy produktov | Inteo.sk

Na stránke Moje zoznamy produktov vidí zákazník prehľad všetkých vytvorených zoznamov produktov. Tu je možné:

  • vytvoriť nový zoznam produktov
  • otvoriť existujúci zoznam produktov
  • získať link na zdieľanie zoznam produktov (ikona)
  • odstrániť zoznam produktov (ikona)

Po otvorení zoznamu produktov má zákazník k dispozícií nasledovné možnosti:

  • upraviť názov zoznamu, pridať poznámku k zoznamu produktov, alebo pridať poznámku ku konkrétnemu produktu (ikona)
  • získať link na zdieľanie zoznamu produktov (ikona)
  • odstrániť zoznam produktov alebo jednotlivé produkty zo zoznamu (ikona)
  • pomocou šípok upraviť poradie produktov v zozname produktov
  • vložiť do košíka jednotlivé produkty zo zoznamu
  • vložiť do košíka všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v zozname tlačidlom Vložiť všetky produkty do košíka

Výpis produktov v zozname produktov | Inteo.sk

Zoznamy produktov môžete vo svojom e-shope deaktivovať a administrácii, v sekcii Nastavenia > Produkty > Všeobecné odznačením možnosti Používateľské zoznamy produktov:


Deaktivácia obľúbených produktov | Inteo.sk