Blok Výhody

Pridajte na svoj e-shop či webstránku informácie o výhodách nákupu práve u vás. Vo FLOXe máte k dispozícii blok Výhody.

 

Pridanie bloku Výhody na stránku

1. V sekcii Stránky vyberte alebo vytvorte stránku, na ktorej sa má blok Výhody zobrazovať.

2. Kliknite na ikonku Nový blok Novy-blok-ikona

3. Na záložke OBSAH označte blok Výhody, vyberte oblasť, v ktorej chcete blok zobrazovať, a kliknite na Uložiť.
Nový blok Výhody | Inteo.sk

 

Pridanie výhody do bloku Výhody

Po vytvorení bloku Výhody bude potrebné pridať samostatné výhody, ktoré chcete na stránke zobrazovať.

Novú výhodu pridáte kliknutím na Pridať výhodu.


Pridanie novej výhody | Inteo.sk

V dialógovom okne pre pridanie výhody máte k dispozícií nasledovné polia:
Nová výhoda v bloku Výhody | Inteo.sk

Názov – názov výhody, ktorý sa bude zobrazovať na stránke.

Stručný popis – sem môžete pridať krátky popis danej výhody. Informácie sa môžu zobrazovať na stránke v závislosti od nastavenia v časti Nastavenie zobrazenia bloku Výhody.

Ikona – pred názov výhody môžete vložiť ikonku alebo obrázok. Po kliknutí na šípku pri zvolenej ikonke sa zobrazia podrobné možnosti nastavenia ikony. Ak zvolíte možnosť Font s ikonami, môžete si vybrať v zozname systémového fontu s ikonami takú ikonu, ktorá bude ladiť s webdizajnom vášho webu. V prípade výberu možnosti Obrázok je potrebné pomocou tlačidla Vybrať zvoliť obrázok zo sekcie súbory. Nastavenie ikony potvrďte kliknutím na OK.


Nastavenie ikony položky menu

Presmerovanie – umožňuje vybrať jednu z možností presmerovania výhody. Ak nechcete, aby fungovala výhoda ako hypertextový odkaz, vyberte možnosť Žiadne. V opačnom prípade vyberte, či chcete presmerovať výhodu na internú stránku, kategóriu produktov, alebo ľubovolnú URL adresu.

Výhodu uložíte kliknutím na Uložiť.

 

Úprava výhody v bloku Výhody

Vytvorenú výhodu môžete upraviť kliknutím na názov výhody. S výhodami je možné ďalej pracovať nasledovne:

  • výhodu je možné deaktivovať kliknutím na ikonku oka,
  • pozíciu výhody je možné meniť pomocou šípok,
  • výhodu je možné zo zoznamu odstrániť kliknutím na ikonku krížik.

Úprava výhody v bloku Výhody | Inteo.sk

 

Nastavenie zobrazenia bloku Výhody

Na záložke Nastavenie bloku môžete upravovať spôsob zobrazenie jednotlivých výhod v bloku Výhody na stránke.

Nastavenie zobrazenia bloku Výhody | Inteo.sk

Rozloženie – v poli rozloženie môžete vybrať jednu z možností rozloženia bloku Výhody.

Náhľad – názorná ukážka zvoleného rozloženia na stránke.

Názov – ak ste zvolili rozloženie s titulkom, bude sa zobrazovať nadpis pred samotnými výhodami.

Text – ak ste zvolili rozloženie s titulkom, bude sa text zadaný v textovom editore zobrazovať pod nadpisom a nad samotnými výhodami.

Výhody s textom – pri aktivácií tejto možnosti sa bude pri každej z výhod zobrazovať text, ktorý ste nastavili v poli Stručný popis pri vytváraní výhody.

Ak ste si vybrali vhodné zobrazenie, uložte nastavenie kliknutím na Uložiť.

 

TIP:

Pokiaľ používate ako ikony výhod vlastné obrázky, môžete vo vlastnostiach zobrazenia nastaviť do políčka Trieda slovo: highlightsIcons50, highlightsIcons75, highlightsIcons100 alebo highlightsIcons150. Tieto triedy nastavia vyššie rozlíšenie obrázkov podľa čísla v triede.