Blok Sociálne siete

Tento blok vám umožní rýchlo pridať na stránku odkazy na obľúbené sociálne siete.

Blok sociálne siete | Inteo.sk

 

Pridanie bloku Sociálne siete na stránku

1. V sekcii Stránky vyberte alebo vytvorte stránku, na ktorej sa má blok Sociálne siete zobrazovať.

2. Kliknite na ikonku Nový blok Novy-blok-ikona

3. Na záložke OBSAH označte blok Sociálne siete, vyberte oblasť, v ktorej chcete blok zobrazovať, a kliknite na Uložiť.
Pridanie bloku Sociálne siete

Pridanie odkazu do bloku Sociálne siete

Po vytvorení bloku Sociálne siete bude potrebné nastaviť odkazy na jednotlivé stránky sociálnych sietí, ktoré budete chcieť v bloku zobrazovať.

Pre vloženie nového odkazu do bloku Menu kliknite na ikonku Pridať sieť na záložke Sociálne siete.
Ako vytvoriť odkaz v bloku Sociálne siete | Inteo.sk

V dialógovom okne pre pridanie siete máte k dispozícii nasledovné polia:
Ako pridať novú sieť

Sociálna sieť – tu môžete vybrať z niekoľkých predpripravených sietí. Po zvolení možnosti sa automaticky vyplnia polia Názov a Ikona. Ak vyberiete možnosť Vlastná sieť, polia Názov a Ikona ostanú prázdne

Názov – názov odkazu v bloku Sociálne siete.

Ikona – pred názov odkazu môžete vložiť ikonku alebo obrázok. Po kliknutí na šípku pri zvolenej ikonke sa zobrazia podrobné možnosti nastavenia ikony. Ak zvolíte možnosť Font s ikonami, môžete si vybrať v zozname systémového fontu s ikonami takú ikonu, ktorá vám dizajnovo vyhovuje. V prípade výberu možnosti Obrázok je potrebné pomocou tlačidla Vybrať zvoliť obrázok zo sekcie súbory. Nastavenie ikony potvrďte kliknutím na OK.
Nastavenie ikony položky menu

Odkaz – URL adresa profilu na sociálnej sieti, na ktorú má položka odkazovať.

Vytvorený odkaz uložíte kliknutím na Uložiť.

 

Úprava odkazov v bloku Sociálne siete

Vytvorený odkaz môžete upraviť kliknutím na názov odkazu. S odkazmi je možné ďalej pracovať nasledovne:

  • odkaz je možné deaktivovať kliknutím na ikonku oka,
  • pozíciu odkazu je možné meniť pomocou šípok,
  • odkaz je možné zo zoznamu odstrániť kliknutím na ikonku krížik.

Úprava odkazov v bloku Sociálne siete | Inteo.sk

 

Nastavenie zobrazenia bloku Sociálne siete

Na záložke Nastavenie bloku môžete upraviť nastavenie zobrazenia bloku Sociálne siete na stránke.

Nadpis – nastaví H2 nadpis pre blok Sociálne siete.

Rozloženie – upravuje zobrazenie samotných odkazov. Odkazy sa môžu zobrazovať vedľa seba (horizontálne) alebo pod sebou (vertikálne).

TIP:

Ak vo vlastnostiach bloku nastavíte horizonálne rozloženie a v políčku Trieda (class) slovo iconOnly, zobrazia sa iba ikonky odkazov na sociálne siete bez názvu.

Pokiaľ ako ikony sociálnych sietí používate vlastné obrázky, môžete použiť triedy: socialicons50, socialicons75, socialicons100 alebo socialicons150. Tieto triedy nastavia vyššie rozlíšenie obrázkov podľa konkrétneho čísla.