Pridanie ikonky položky menu

V CMS systéme Inteo môžete pridať ikonkám menu, ktoré sú generované systémom, vlastné ikonky alebo obrázky. V prípade stránok sa ikonky zobrazia v hornom horizontálnom menu, v prípade kategórií sa ikonky zobrazia v ľavom vertikálnom menu.

Pridanie ikonky / obrázka položky menu

1. Otvorte Vlastnosti stránky alebo kategórie, ku ktorej chcete pridať ikonku do menu.

2. Na záložke Hlavné kliknite v riadku Ikona na tlačidlo pre priradenie ikony:
Pridanie ikonky stránky / kategórie

3. V zobrazenom okne vyberte, či chcete použiť systémový ikonový font, alebo vlastný obrázok.
Pri voľbe možnosti Font s ikonami vyberte ikonu priamo zo zoznamu dostupných ikon v ponuke Ikona:
Výber ikony z fontu

Ak ste v ponuke nenašli žiadnu ikonu, ktorá by vám vyhovovala, prostredníctvom možnosti Obrázok si pridajtevlastný obrázok pre položku menu. Obrázok vyberiete zo sekcie súbory kliknutím na tlačidlo Vybrať:
Obrázok položky menu

4. Po nastavení potvrďte voľbu ikonky kliknutím na OK  a uložte vlastnosti stránky / kategórie kliknutím na Uložiť.