Blok Výzva k akcii (CTA)

Blok Výzva k akcii je skvelý nástroj, ktorým môžete na stránke prezentovať špeciálne ponuky alebo akcie. Ide o textový blok, ktorý obsahuje okrem textu a obrázka aj pozadie a tlačidlo.

 

Pridanie bloku Výzva k akcii (CTA) na stránku

1. V sekcii Stránky vyberte alebo vytvorte stránku, na ktorej sa má blok Výzva k akcii zobrazovať.

2. Kliknite na ikonku Nový blok Novy-blok-ikona.

3. Na záložke OBSAH označte blok Výzva k akcii (CTA), vyberte oblasť, v ktorej chcete blok zobrazovať, a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pridanie bloku Výzva k akcii (CTA)

4. Po uložení sa zobrazí okno pre úpravu bloku Výzva k akcii. K dispozícií máte nasledovné polia pre úpravu obsahu:

 • Podnadpis – sem vložte text, ktorý chcete zobrazovať ako podnadpis (tag H2) v bloku CTA. Obsah políčka podnadpis sa používa zároveň ako title a alt tag obrázka.
 • Obrázok – môžete vložiť priamo URL adresu obrázka, prípadne pomocou tlačidla Vybrať vyberte obrázok z administrácie.
 • Text tlačidla – vložte text, ktorý chcete zobrazovať v tlačidle v bloku Výzva k akcii.
 • Presmerovanie – vyberte možnosť, kam má byť návštevník presmerovaný po kliknutí na tlačidlo. K dispozícií máte interné stránky, kategórie e-shopu alebo ľubovolnú URL adresu.
 • Obsah – do obsahu vložte textový obsah, ktorý sa bude zobrazovať v bloku Výzva k akcii. K dispozícií sú všetky funkcie textového editora.

5. Na záložke Nastavenie bloku vyberte spôsob zobrazenia a farbu a uložte blok kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

Nastavenie bloku Výzva k akcii

Na záložke Nastavenia bloku môžete upraviť spôsob, akým sa blok Výzva k akcii zobrazí na vašom e-shope či webstránke. K dispozícií máte nasledovné nastavenia:

1. Zobrazenie – upravuje spôsob rozloženia bloku na stránke. Na výber máte niekoľko možností:

 • vpravo – obrázok sa zobrazí vpravo, text vľavo, podnadpis nad obsahom:

Výzva k akcii - zobrazenie vpravo

 • vľavo – obrázok sa zobrazí vľavo, text vpravo, podnadpis nad obsahom:

Výzva k akcii - zobrazenie vpravo

 • stred – podnadpis a obrázok sa zobrazí v strede nad textom. Tlačidlo je zarovnané na stred:

Výzva k akcii - zobrazenie stred

 • obrázok pozadia – obrázok sa zobrazí ako obrázok pozadia bloku Výzva k akcii. Podnadpis, text a tlačidlo sú pri tomto rozložení zarovnané na stred:

Výzva k akcii - zobrazenie obrázok pozadia

 • obrázok pozadia vpravo – obrázok sa zobrazuje aj ako obrázok pozadia, aj vpravo vedľa obsahu:

Výzva k akcii - zobrazenie obrázok pozadia vpravo

 • obrázok pozadia vľavo – obrázok sa zobrazí aj ako obrázok pozadia, aj vľavo od obsahu:

Výzva k akcii - zobrazenie obrázok pozadia vľavo

 

2. Farba obsahu – ak máte zvolené zobrazenie s obrázkom pozadia, môžete pomocou tejto možnosti zmeniť farbu textového obsahu bloku.

 • Svetlá – zobrazí text bielou farbou s tmavým tieňom. Táto možnosť je vhodná pri použití tmavého pozadia obrázka:

Výzva k akcii - svetlá téma

 • Tmavá – zobrazí obsah čiernou farbou. Táto možnosť je vhodná pri použití svetlého obrázka pozadia:

Výzva k akcii - tmavá téma

Blok Výzva k akcii môžete ďalej nastaviť ako globálny alebo kopírovať a presúvať medzi jednotlivými stránkami a oblasťami.