Import recyklačného poplatku

Ak predávate produkty, na ktoré sa vzťahuje recyklačný poplatok, môžete ho priradiť k produktom:

 

Ako na import recyklačného poplatku?

Spravte si export produktov cez NASTAVENIA / IMPORT,EXPORT / SPRIEVODCA / EXPORT / XLS / PRODUKTY. Stačí ak vyexportujete stĺpec Názov a Recyklačný poplatok.

 export produktov

 

Do stĺpca recyklačný poplatok (recycle_fee) doplňte hodnoty, ktoré potrebujete.

Recyklačný poplatok má len informatívny charakter. Nemá DPH a ani sa k ničomu nepripočítava. 

Názov hárku zostáva products.

xls súbor, import recyklačného poplatku

Súbor uložte ako .xls a naimportujte do e-shopu v NASTAVENIA / IMPORT,EXPORT / SPRIEVODCA / IMPORT / PRODUKTY. Nahrajte XLS súbor a kliknite na IMPORT DÁT.

Podrobnejší návod na import súborov nájdete v návode: http://www.inteo.sk/a/965