Bonusový systém - kredity za objednávku

V návode Pravidlá pre kredit sme si vysvetlili, ako môžu zákazníci získať v rámci bonusového programu kredity za vykonanie určitej akcie v e-shope. 

Jednou z možností je získanie kreditov za objednávku, ktoré sa dá nastaviť týmito spôsobmi:

1. pevný počet kreditov za objednávku,

2. počet kreditov závisí od hodnoty objednávky.

 

Ako nastaviť kredity za objednávku?

V NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / BONUSY a ODMENY si otvorte bonusový program, do ktorého chcete pridať možnosť získať kredity za objednávku.

Nemáte ešte vytvorený žiadny bonusový program? Tak potom postupujte podľa návodu: Bonusový systém - kredity.

V záložke PRAVIDLÁ PRE KREDIT kliknite na NOVÉ PRAVIDLO a vyberte akciu OBJEDNÁ A STATUS SA ZMENÍ. Zákazník teda nedostane kredity ihneď po odoslaní objednávky, ale až potom, ako potvrdíte objednávku, resp. zmeníte jej status. 

pravidlo pre pridelenie kreditu

Nastavte ďalšie podmienky pre získanie kreditu podľa vlastného uváženia. Aby mal zákazník nárok na kredity, musia byť splnené všetky podmienky.

podmienky pre získanie kreditu za objednávku

Pridelenie kreditov

Pevný počet kreditov za objednávku

V tomto prípade zákazník dostane za objednávku vždy pevný počet kreditov, ktorý zadáte v administrácii, nech je suma objednávky akákoľvek. 

Pridajte počet kreditov, ktoré zákazník získa za objednávku a uložte.

pevný počet kreditov za objednávku

Počet kreditov závisí od hodnoty objednávky

Počet získaných kreditov sa vypočíta vzorcom zo sumy objednávky. 

V tomto prípade je potrebné zaškrtnúť KALKULOVANÉ. Objaví sa rozhranie pre nastavenie výpočtu kreditov.

kalkulácia kreditov za objednávku

Počet kreditov sa vypočíta zo sumy objednávky. Zadajte teda hodnotu, ktorou sa bude deliť cena objednávky.

vzorec na výpočet kreditov

príkladPríklad

Celková cena objednávky je 100 € bez DPH. Nastavili sme si, že objednávku budeme deliť koeficientom 5. Teda 100/5 = 20 - zákazník získa 20 kreditov. Kredity sa počítajú zo sumy bez DPH.

 

Čo ak suma objednávky nie je celé číslo?

Pre tento prípad je potrebné nastaviť zaokrúhľovanie kreditov. Kredity totiž nemôžu byť desatinné čísla.

zaokrúhľovanie kreditov za objednávku

Vyberte ako chcete zaokrúhliť kredity:

  • zaokrúhliť na  - kredity sa zaokrúhlia podľa matematických pravidiel,
  • zaokrúhliť dolu na - kredity sa zaokrúhlia k najbližšej spodnej hodnote,
  • zaokrúhliť nahor na  - kredity sa zaokrúhlia k najbližšej hornej hodnote.

Kredity môžete ďalej zaokrúhliť na:

  • celé kredity,
  • najbližšie 10-ky, 100-ky alebo 1000-ky.

príkladPríklad

Zaokrúhľujeme dolu na celé kredity. Objednávku za 103,93 € delíme koeficientom 5. 103,93/5 = 20,786. Zákazník získa 20 kreditov.

Ak by sme mali nastavené zaokrúhliť na - celé kredity. Počet kreditov za túto objednávku je 21.

Nastavenie zaokrúhliť nahor na najbližšie 10-ky spôsobí, že zákazník za objednávku získa 30 kreditov.

tipUPOZORNENIE: Kredity sa zákazníkovi pripíšu až potom, ako zmeníte status objednávky na ten, ktorý ste nastavili v pravidlách pre kredit.

status objednávky