Hromadná ZMENA CENY produktov

Veľmi jednoduchá úprava cien viacerých produktov naraz priamo z administrácie eshopu.

Ako na hromadné preceňovanie produktov

1. V sekcii PRODUKTY si vyhľadajte tie produkty, ktorým chcete upraviť cenu. Použiť na to môžete fulltextové vyhľadávanie, rozšírené vyhľadávanie alebo si otvoríte kategóriu, v ktorej sa tieto produkty nachádzajú.

2. Označte potrebné produkty.

ako označiť produkty

3. V hornej lište kliknite na ZOZNAM a vyberte UPRAVIŤ CENY.

hromadne upraviť ceny

4. Vyberte požadovanú akciu:

  • Plus - hodnota sa pripočíta k aktuálnej cene.
  • Mínus - hodnota sa odpočíta od aktuálnej ceny.
  • Cenové hladiny - zmena ceny sa aplikuje na hlavnú cenu a tiež na všetky cenové varianty pre vybrané skupiny používateľov (napr. ak máte vytvorené rôzne ceny pre skupinu veľkoodberateľov).

cenové hladiny

  • Pre všetky jazykové verzie - zmena ceny sa aplikuje vo všetkých jazykových verziách, v ktorých sa produkty nachádzajú.
  • Cenové varianty - zmena ceny sa aplikuje na hlavnú cenu a tiež na všetky cenové varianty produktov.
  • Hodnota - zadajte hodnotu, o ktorú sa upraví cena. Môže byť v percentách

alebo absolútna hodnota (v tom prípade odznačte znak percenta a zadajte požadovanú hodnotu napr. 5, cena sa upraví o 5 eur). hodnota

pozorPOZOR - ak meníte cenu vo všetkých jazykových verziách kde sú rozdielne meny (napr. eurá a české koruny) hodnotu je možné zadať iba v percentách. 

Úprava cien viacerých produktov naraz

5. Kliknite na ULOŽIŤ. Treba chvíľku počkať. Prebehne refresh stránky. Keď sa stránka opäť načíta, ceny budú zmenené.