Import produktových obrázkov v galérii

Každý produkt v eshope môže mať okrem hlavného obrázka aj ďalšie, ktoré sa zobrazujú v detaile produktu ako galéria.

Tieto doplnkové obrázky je možné pridať ručne v rozhraní na úpravu produktov (sekcia PRODUKTY - Detail produktu - záložka GALÉRIA.) 

Galéria obrázkov produktu sa dá spravovať i hromadne pomocou importu doplnkových obrázkov.

Postup:

1. Vyexportujte si doplnkové obrázky.

V sekcii NASTAVENIA / IMPORT,EXPORT / SPRIEVODCA vyberte EXPORT, v pravo dolu kliknite na ĎALŠÍ, následne zvolte XLS a Doplnkové obrázky k produktu, kliknite na ĎALŠÍ a potom EXPORT DATA. 

V tomto súbore nájdete produkty, ktoré už majú priradený aspoň jeden doplnkový obrázok. 

export doplnkových obrázkov

 

2. Upravte súbor, ktorý ste získali exportom

Povinné stĺpce sú:

 • product_id (namiesto product_id môžete použiť i product_import_code, ak používate vlastné kódy produktov)
 • path - cesta k obrázku v tvare napr. /files/produkty/mojobrazok123.jpg   pozorNezabudnite, že obrázky, ktoré chcete týmto spôsobom pridať do galérie produktu, sa musia nachádzať v sekcii SÚBORY.

 

Ostatné stĺpce:

 • product_title - je informačný, slúži na ľahšie identifikovanie produktu
 • image_id - pri importe nových doplnkových obrázkov ho nepotrebujete. Je dôležitý pri odstraňovaní obrázkov z galérie.
 • title - názov obrázka
 • alt - alternatívny text obrázka
 • attr_title - Atribút "title"

tipStĺpce title, alt a attr_title je vhodné vyplňiť, ak chcete robiť optimalizáciu obrázkov, keďže tieto faktory majú vplyv na umiestnenie obrázkov vo vyhľadávačoch i celkovú SEO optimalizáciu stránky.

 • position - pozícia daného obrázka v galérii. Vkladáte sem poradové číslo, ak má produkt viac doplnkových obrázkov.

 import doplnkových obrázkov

3. Názov hárku ponechajte productImages. Súbor uložte ako .xls a nahrajte ho do sekcie SÚBORY.

4. Naimportujte upravený súbor.

 V sekcii NASTAVENIA / IMPORT,EXPORT / SPRIEVODCA vyberte IMPORT a následne Doplnkové obrázky k produktu. Vyberte potrebný xls súbor a kliknite na IMPORT DÁT (podrobnejší návod TU

import doplnkových obrázkov v administrácii

 

tipTIP:

 • Pre priradenie doplnkových obrázkov do galérie produktu potrebujete poznať ID čísla produktov. Tieto údaje získate exportom produktov podľa návodu TU
 • Prepísanie buniek v stĺpci product_title nezmení názov produktu. Má len informatívny charakter.
 • Ak chcete odstrániť obrázok z galérie, pridajte stĺpec remove, pričom:

hodnota 1 - znamená odstránenie obrázka
hodnota 0 alebo prázdna bunka - znamená ponechanie obrázka

Pri odstránení obrázkov potrebujete stĺpce product_id, path a image_id

Odporúčame vychádzať z exportu doplnkových obrázkov, kde pridáte len stĺpec remove a k obrázkom, ktoré chcete odstrániť pridáte hodnotu 1.

odstránenie obrázkov z galérie produktu