Import alternatívnych produktov

Alternatívne, súvisiace produkty dokážete produktu pridať i odstrániť manuálne podľa návodu TU

alebo hromadne pomocou xls importu.

Ako na to?

1 Najjednoduchšie je vyexportovať súčasné alternatívne produkty. Uvidíte akú formu má mať súbor určený na import. V sekcii NASTAVENIA / IMPORT,EXPORT / SPRIEVODCA vyberte EXPORT, v pravo dolu kliknite na ĎALŠÍ, následne zvolte XLS a ALTERNATÍVNE PRODUKTY, kliknite na ĎALŠÍ a potom EXPORT DATA.

export alternatívnych produktov

Vo vyexportovanom súbore sa nachádzajú produkty, ktoré už majú priradený alternatívny produkt.

Dôležité sú stĺpce:

  • product_id, prípadne product_import_code(podľa toho či používate na importy systémové čísla produktov - product_id alebo vlastné kódy product_import_code) a alt_product_id (číslo alternatívneho produktu), prípadne alt_import_code (vlastný import kód alternatívneho produktu)
  • product_title a alt_title sú len informačné, pre ľahšie identifikovanie produktu.
  • stĺpce, ktoré nepotrebujete vymažte

Názov hárku musí byť alternativeProducts

xls súbor určený na priradenie alternatívnych produktov

Súbor uložte ako .xls a nahrajte ho do sekcie SÚBORY.

V sekcii NASTAVENIA / IMPORT,EXPORT / SPRIEVODCA vyberte IMPORT a následne ALTERNATÍVNE PRODUKTY. Vyberte potrebný xls súbor a kliknite na IMPORT DÁT (podrobnejší návod TU)

import alternatívnych produktov

tipTIP:

  • Pre priradenie nových alternatívnych produktov potrebujete poznať ID čísla produktov. Tieto údaje získate exportom produktov podľa návodu TU!
  • Prepísanie buniek product_title a alt_title nezmení názov produktu. Majú len informatívny charakter.
  • Ak chcete odstrániť alternatívny produkt, pridajte stĺpec remove, pričom:

hodnota 1 - znamená odstránenie alternatívneho produktu

hodnota 0 alebo prázdna bunka - znamená ponechanie alternatívneho produktu

 

odradenie alternatívneho produktu