Identifikovaná osoba pre platbu DPH

Ak Vám vznikla pri predaji tovaru/služby v zahraničí povinnosť registrovať sa ako Identifikovaná osoba pre platbu DPH, postupujte nasledovne:

1. V NASTAVENIA/POBOČKY pravdivo vyplňte údaje o pobočke, ktorá vystupuje ako identifikovaná osoba. 

nová pobočka

 

2. V záložke FAKTURAČNÉ ÚDAJE zvoľte STATUS DPH - IDENTIFIKOVANÁ OSOBA a nastavte sadzbu DPH a zdroj príjmov. Toto nastavenie je dôležité aby systém správne reagoval pri fakturácii.

nastavenie pobočky - identifikovaná osoba

 

3. V NASTAVENIA/JAZYKY vyberte jazykovú verziu pre krajinu, v ktorej vystupujete ako Identifikovaná osoba a priraďte jej pobočku, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcom kroku.

fakturujúca pobočka v jazykovej verzii

 

tipOdporúčame: Pozrite si ďalšie súvislosti spojené s nastavením DPH v návode: TU !