Overovanie DIČ odberateľa

Sú Vaši zákazníci podnikatelia/firmy? INTEO obsahuje systém na overovanie DIČ. Od overenia DIČ bude potom závisieť, čo sa udeje s objednávkou. Vy sami môžete rozhodnúť, ako sa spracuje objednávka v prípade, že sa DIČ odberateľa nepodarilo overiť.

Prečo by ste mali požadovať overenie DIČ?

Najmä ak sú vaši odberatelia (zákazníci) zo zahraničia, resp. podnikáte v zahraničí s odberateľmi z iných krajín, platia iné daňové povinnosti.

Overenie DIČ odberateľa v rámci Európskej únie vám umožní:

  • uplatniť oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu za podmienok definovaných v § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH),
  • určiť miesto dodania pri poskytovaní služieb podľa základného pravidla v nadväznosti na sídlo odberateľa (§ 15 ods. 1 zákona o DPH).

Ak v e-shopoch predávate tovar je dôležité, či má zahraničný odberateľ pridelené IČ DPH - VAT v rámci EÚ. Ak má, treba ho overiť podľa postupu nižšie. Ak je VAT v poriadku, fakturujete bez DPH a obchod uvádza v súhrnnom výkaze DPH.

Ak zahraničný obchodný partner nemá pridelené IČ DPH, fakturujete s DPH, platnou na Slovensku.

Príklad: Ste platca DPH v SR, predávate tovar spotrebiteľovi alebo neplatcovi DPH do ČR. Fakturujete DPH 20% (podľa aktuálnej daňovej sadzby) a odvádzate DPH na Slovensku. Český odberateľ - neplatca DPH nesmie prekročiť limit podľa zákona o DPH (326 000 Kč za kalendárny rok).

Ak je český odberateľ tovaru platca DPH (overíte vo Floxe jeho DIČ), platí reverse charge (obrátený režim), faktúru vystavíte s 0% DPH a bude obsahovať poznámku, z akého dôvodu je objednávka oslobodená od dane. (Flox automaticky pridá túto poznámku podľa platnej legislatívy, viac v návode nižšie).

Fakturácia DPH pre zahraničných obchodných partnerov je veľmi špecifická, preto si správnosť fakturácie overte u svojho účtovníka / účtovníčky.

 

Ako prebieha overenie DIČ vo Floxe?

Overovanie DIČ prebieha na európskej úrovni pomocou databázy: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sk

DIČ sa nepodarí overiť v prípade, že:

  • klient zadal nesprávne DIČ
  • je výpadok európskej databázy DIČ

Môžete si vybrať, či sa bude overovať DIČ alebo IČ DPH v NASTAVENIA/ADRESY/DOPLŇUJÚCE NASTAVENIA.

overenie DIČ alebo IČ DPH

 

Blokácia objednávky s neovereným DIČ-om

V NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / VŠEOBECNÉ si môžete nastaviť, čo sa stane s objednávkou, pri ktorej sa nepodarí overiť DIČ:

1. Počkať na môj zásah

Objednávka bude blokovaná do doby, kým do nej zasiahnete. 

2. Pri technickom probléme skúšať znovu, pre neplatné DIČ fakturovať domácu DPH

Táto možnosť rieši problém s výpadkom európskej databázy overovania DIČ. Systém sa pokúsi overiť DIČ neskôr, po 5 minutách a následne po hodine. Ak je DIČ nesprávne, automaticky sa faktúruje "domáca" DPH (t.j. DPH pre pobočku, ktorá je priradená hlavnej jazykovej verzii v NASTAVENIA/JAZYKY)

3. Fakturovať domácu DPH a pokračovať

V prípade, že sa DIČ nepodarí overiť, faktúruje sa DPH pre hlavnú jazykovú verziu. 

overenie DIČ

Ak je objednávka blokovaná, v administrácii v sekcii OBJEDNÁVKY ju vidíte podfarbenú na červeno. Po kliknutí na túto objednávku Vám systém napovie, z akého dôvodu je objednávka blokovaná.

Napríklad:

blokovaná objednávka

prípadne:

storno objednávky - hlásenie v administrácii

*zákazník si dokáže sám vystornovať objednávku, ak mu to povolíte. Bližšie informácie nájdete v návode: TU !

 

tipOverovanie DIČ nastáva:

1. v pozadí systému, keď sa registrovaný zákazník prihlási a vloží produkty do košíka,

2. ak zákazník vypĺňa fakturačné údaje pri objednávke. Po úspešnom overení systém ohlási, že DIČ je správne.

3. v detaile objednávky (záložka SÚHRN DPH) môžete dať pokyn na okamžité overenie DIČ

4. Pri prvotnej registrácii bez objednávky sa DIČ neoveruje!

Overovanie sa zaznamenáva aj v záložke história pri každej objednávke.

 

Ak sa DIČ nepodarí overiť...

klientovi príde e-mail s potvrdením objednávky, ktorého súčasťou bude popisok:

,,Je nám veľmi ľúto, ale Vašu objednávku sme nemohli spracovať automaticky. Vyčkajte, prosím na ďalšie informácie."

Tento text si môžete upraviť v sekcii NASTAVENIA/TEXTY A ŠABLÓNY/POPISKY

Akonáhle takúto objednávku odblokujete, klientovi príde automaticky e-mail s informáciou o odblokovaní objednávky.

Obsah tohto e-mailu môžete takisto upraviť v sekcii NASTAVENIA/TEXTY A ŠABLÓNY/PREDDEFINOVANÉ ŠABLÓNY - e-mail s názvom "Objednávka odblokovaná"

 

tipAk nastane situácia že objednávka je oslobodená od DPH alebo má povinnosť zaplatiť DPH kupujúci...

V detaile objednávky - záložka SÚHRN DPH zakliknite políčko: TÁTO OBJEDNÁVKY JE BEZ DPH

oslobodenie od DPH

 

Vyberte dôvod, na základe ktorého oslobodzujete objednávku od DPH, automaticky pribudne text, ktorý to odôvodňuje. Pre každý prípad oslobodenia sa zobrazuje príslušný text, vychádzajúci z platnej legislatívy. 

V prípade, že chcete doplniť vlastné texty, môžete tak urobiť v sekcii NASTAVENIA/TEXTY A ŠABLÓNY/POPISKY.