Nastavenia pre PLATCU DPH a platcu s viacerými DIČ

DPH modul v INTEO sa správa rozdielne podľa toho, či ste platca DPH, nie ste platca DPH, ste Identifikovaná osoba pre platbu DPH. Sami najlepšie viete, aké daňové povinnosti sa k Vášmu podnikaniu vzťahujú. Je dôležité ešte pred spustením e-shopu správne vyplniť údaje o Vašej firme, aby systém pracoval korektne.

Nastavenie pre platcov DPH:

Vyplňte pravdivo údaje o Vašej firme. V záložke FAKTURAČNÉ ÚDAJE nastavte STATUS DPH - PLATCA DPH.

Vyberte, aký je Váš zdroj príjmov - Tovar, Služby, alebo Tovar a služby. Toto je dôležité pre korektné fungovanie systému vzhľadom k DPH. Preto prosím dbajte na správne nastavenie pobočky.

nastavenie fakturujúcej pobočky pre platcu DPH

 

Podnikáte vo viacerých krajinách, kde pre Vás platia iné daňové povinnosti? Nasledovné informácie platia pre Vás:

a) Ak máte iba jednu pobočku, ale ponúkate tovar, či služby do zahraničia, kde ste tiež registrovaný ako platca DPH, môžete v rámci jednej pobočky pridať viacero čísiel DIČ(resp. IČ DPH).

V záložke FAKTURAČNÉ ÚDAJE kliknite na ĎALŠIE IČ DPH a pridajte DIČ, sadzbu DPH a krajinu, v ktorej ste registrovaný ako platca DPH.

pridať ďalšie IČ dph pre pobočku

Pridať IČ DPH pobočke registrovanej pre DPH vo viacerych krajinach

 

b) Ak máte pobočky vo viacerých krajinách, pridajte ďalšiu pobočku. Každá pobočka má možnosť iného nastavenia DPH, vloženia vlastného DIČ. Nákupy v jednotlivých jazykových verziách bude potom faktúrovať pobočka, ktorú jej priradíte.

Novú pobočku pridáte v NASTAVENIA/POBOČKY - kliknutím na tlačítko PRIDAJTE SVOJU FIRMU

nová pobočka

 tipV záložke číslovanie nastavíte formát čísel, ktoré budú generovať objednávky, predfaktúry a faktúry. Ak všetkým pobočkám nastavíte rovnaký vzorec číslovania, nemusíte sa báť, že sa čísla budú opakovať. Čísla pôjdu postupne bez ohľadu na to, ktorá pobočka danú objednávku faktúruje.

___

Po vytvorení všetkých pobočiek prejdite do sekcie NASTAVENIA/JAZYKY.

Každej jazykovej verzii priraďte pobočku, ktorá bude faktúrovať objednávky z danej jazykovej verzie.

Priradenie fakturujúcej pobočky jazykovej verzii

Tu nájdete i funkciu : POVOLIŤ IBA DOMÁCE OBJEDNÁVKY. Ak zaškrtnete túto možnosť, znamená to, že v tejto jazykovej verzii budú môcť nakupovať iba klienti z príslušného štátu. Systém rozozná klienta podľa toho, akú krajinu vyberie pri zadávaní adresy v objednávkovom formulári, resp. akú krajinu zadal pri registrácii. (je potrebné nastaviť pole Krajina v registračnom/objednávkovom formulári ako povinné. ) Vďaka tomuto opatreniu nenastanú nezrovnalosti medzi jazykovými verziami a faktúrujúcimi pobočkami.

Podobnou funkciou je i obmedzenie objednávok medzi krajinami, ktorú nájdete v sekcii NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/VŠEOBECNÉ. Zaškrnite políčko ZAKÁZAŤ OBJEDNÁVKY MEDZI MOJIMI KRAJINAMI a Vaši zákazníci budú môcť objednávať iba z jazykovej verzie ich krajiny. Napr. Ak máte slovenskú a českú jazykovú verziu, klient z Čiech nebude môcť nakupovať v slovenskej verzii ale len v českej. Špekulanti, ktorým by sa zdal nákup v inej krajine výhodnejší tak nemajú šancu.

obmedzenie pre objednávanie v cudzej jazykovej verzii

 

pozorPozor: Fakturujúca pobočka sa dá dodatočne zmeniť v detaile predfaktúry/faktúry - záložka Naša adresa. Ak na tomto mieste prepíšete údaje fakturujúcej pobočky, na takú, ktorá má nastavenú inú predvolenú sadzbu DPH, prípadne iný status DPH (tzv. platca DPH/neplatca DPH/identifikovaná osoba) ako pôvodná, DPH sa dodatočne nepreráta a údaje k DPH nebudú korektné. Preto ak pobočky nemajú rovnaké daňové povinnosti, neodporúčame dodatočne meniť údaje fakturujúcej pobočky.

 

Čo sa stane v administrácii?

- každá jazyková verzia môže používať vlastnú sadzbu DPH - nastavíte v sekcii NASTAVENIA/JAZYKY. 

- každý produkt môže používať vlastnú sadzbu DPH - nastavíte v detaile produktu - záložka CENY

produkt s možnosťou nastaviť vlastnú sadzbu DPH

- každý spôsob dopravy a platby môže mať vlastnú sadzbu DPH - nastavíte v sekcii NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/PLATBY, resp DORUČENIA

doručenie s možnosťou nastaviť DPH

- v detaile objednávky pribudne záložka SÚHRN DPH, kde:

  • môžete oslobodiť objednávku od DPH
  • vidíte zhrnutie DPH - základ dane, čiastku DPH. Ak sa na položky v objednávke vzťahuje rozdielna sadzba dane, v tomto prehľade vidíte základ a čiastku dane pre každú sadzbu oddelene
  • môžete dodatočne overiť DIČ klienta - ak je odberateľ podnikateľ a uvádza v objednávke svoje DIČ.  Ak je pre vyriadenie objednávky potrebné overiť DIČ, odporúčame pozrieť si návod: TU !

súhrn DPH v objednávke

Zobrazovanie cien (s alebo bez DPH) v administrácii je možné nastaviť v sekcii NASTAVENIA/PRODUKTY/VŠEOBECNÉ.

zobrazovanie ceny s alebo bez DPH v administrácii