Nastavenia administrácie pre NEPLATCU DPH

Ak nie ste platcom DPH, dokážete si administráciu svojho e-shopu nastaviť tak, aby s DPH vôbec nepočítala. Tzn. odstránia sa všetky zobrazenia DPH v produktoch, objednávkach, faktúrach, zdaniť sa nebude dať doprava ani platba, teda všetky položky, ktorých sa DPH dotýka.

 

Nastavenie INTEO pre NEPLATCOV DPH

1. V sekcii NASTAVENIA/POBOČKY si otvorte detail Vašej pobočky.

nastavenie fakturačných údajov pobočky

 

2. V záložke FAKTURAČNÉ ÚDAJE nastavte STATUS DPH - NEPLATCA DPH.

subjekt nie je platcom DPH

 

3. Nastavenia uložte. 


 

Po vytvorení pobočky prejdite do sekcie NASTAVENIA/JAZYKY.

Jazykovej verzii priraďte pobočku, ktorá bude faktúrovať objednávky z danej jazykovej verzie.

Priradenie fakturujúcej pobočky jazykovej verzii

Ak máte viacero jazykových verzií, môžete využiť i funkciu : POVOLIŤ IBA DOMÁCE OBJEDNÁVKY. Ak zaškrtnete túto možnosť, znamená to, že v tejto jazykovej verzii budú môcť nakupovať iba klienti z príslušného štátu. Systém rozozná klienta podľa toho, akú krajinu vyberie pri zadávaní adresy v objednávkovom formulári, resp. akú krajinu zadal pri registrácii. (je potrebné nastaviť pole Krajina v registračnom/objednávkovom formulári ako povinné. ) Vďaka tomuto opatreniu nenastanú nezrovnalosti medzi jazykovými verziami a faktúrujúcimi pobočkami.

Podobnou funkciou je i obmedzenie objednávok medzi krajinami, ktorú nájdete v sekcii NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/VŠEOBECNÉ. Zaškrnite políčko ZAKÁZAŤ OBJEDNÁVKY MEDZI MOJIMI KRAJINAMI a Vaši zákazníci budú môcť objednávať iba z jazykovej verzie ich krajiny. Napr. Ak máte slovenskú a českú jazykovú verziu, klient z Čiech nebude môcť nakupovať v slovenskej verzii ale len v českej. Špekulanti, ktorým by sa zdal nákup v inej krajine výhodnejší tak nemajú šancu.

obmedzenie pre objednávanie v cudzej jazykovej verzii

 

pozorPozor: Fakturujúca pobočka sa dá dodatočne zmeniť v detaile predfaktúry/faktúry - záložka Naša adresa. Ak na tomto mieste prepíšete údaje fakturujúcej pobočky, na takú, ktorá má nastavenú inú predvolenú sadzbu DPH, prípadne iný status DPH (tzv. platca DPH/neplatca DPH/identifikovaná osoba) ako pôvodná, DPH sa dodatočne nepreráta a údaje k DPH nebudú korektné. Preto ak pobočky nemajú rovnaké daňové povinnosti, neodporúčame dodatočne meniť údaje fakturujúcej pobočky.