Spoločný import cenových + príplatkových variantov produktov

Aktualizovať cenové varianty a príplatkové varianty môžete spoločne pomocou jedného XLS importu.

Pred importom variantov musia byť v systéme pridané produkty, vytvorené varianty a priradená potrebná sada doplnkových polí s variantmi príslušnej kategórii.  

Postup:

1. Urobte export produktov spolu so súvisiacou tabuľkou "varianty" v sekcii NASTAVENIA / Import, Export/Sprievodca  - vyberiete EXPORT a následne PRODUKTY + súvisiacu tabuľku VARIANTY.

2. Vyberte produkt, ktorému chcete importovať varianty.
3. Nechajte len stĺpec produkt_id (prípadne aj title - tento stĺpec pri importe môže a nemusí byť, slúži ako pomôcka pre Vás), ostatné vymažte.
4. Vytvorte nové stĺpce, vložením ID čísiel variantov (value_id = nájdete ich v druhom hárku variants).

id variantov

Ako pomôcku môžete pridať ešte pomlčku a názov variantu. Názov stĺpca teda bude napr. 220-materiál.

Vzor súboru pre import cenových i príplatkových variantov:

import cenových variantov

Výsledok nášho importu v detaile produktu:

- cenové varianty:

cenové varianty

- príplatkové varianty:

príplatkové varianty produktu

5. Hárok products premenujte na variantPrices (druhý hárok variants môžete nechať alebo ho odstráňte)
6. Doplňte ceny, súbor uložte vo formáte .xls a nahrajte cez radio button Cenové varianty. (V Nastavenia / Import, Export / Sprievodca / Import.

import cenové varianty

tipTIP:

Pre príplatkové varianty plati:

  • Ak príplatkovému variantu priradíte hodnotu 0 - znamená, že variant bude aktívny a príplatok bude 0 €.
  • Prázdna bunka znamená, že tento variant deaktivujete, teda produkt v danom variante nebude v e-shope dostupný.
  • Kladná hodnota vyjadruje sumu príplatku v EUR bez DPH (výsledná cena produktu bude cena + príplatok)
  • pozorPríplatok, ktorý zadáte do excelovského súboru je konečný. Neplatí, že sa Vám táto hodnota pripočíta k tej, ktorá je aktuálne v administrácii, tzn. tento import nefunguje ako spočítavanie príplatkov.

 

Pre cenové varianty platí:

  • Ak cenovému variantu priradíte hodnotu 0 - celková cena variantu bude 0€
  • Prázdna bunka cenového variantu znamená, že tento variant deaktivujete, nebude v e-shope dostupný
  • Kladná hodnota vyjadruje výslednú cenu variantu v EUR bez DPH. 

 


Ak používate iba cenové varianty, aktualizovať ceny variantov môžete pomocou tohoto importu TU! Varianty pres kupiny užívateľov TU!