Import príplatkových variantov produktov

Ak v e-shope využívate varianty s možnosťou nastaviť príplatok (príplatkové varianty), aktiváciu/deaktiváciu týchto variantov alebo aktualizáciu cien je možné urobiť pomocou XLS importu.

Pred importom variantov musia byť v systéme pridané produkty, vytvorené varianty a priradená potrebná sada doplnkových polí s variantmi príslušnej kategórii. Podrobnejší návod na vytvorenie variantov produktov nájdete TU!

 

Postup - Aktivácia príplatkových variantov a úprava cien:

1. Urobte export produktov spolu so súvisiacou tabuľkou "varianty" v sekcii NASTAVENIA / Import, Export/Sprievodca  - vyberiete EXPORT a následne PRODUKTY + súvisiacu tabuľku VARIANTY.

2. Vyberte produkt, ktorému chcete importovať varianty.
3. Nechajte len stĺpec produkt_id (prípadne aj title - tento stĺpec pri importe môže a nemusí byť, slúži ako pomôcka pre Vás), ostatné vymažte.
4. Vytvorte nové stĺpce, vložením ID čísiel variantov (value_id = nájdete ich v druhom hárku variants).

id variantov

Ako pomôcku môžete pridať ešte pomlčku a názov variantu. Názov stĺpca teda bude napr. 220-materiál.

Vzor súboru pre import príplatkových variantov

import príplatkových varaintov - vzorový XLS súbor

 

Výsledok nášho importu v detaile produktu:

import príplatkových variantvo - detail produktu

tipTIP:

  • Ak príplatkovému variantu priradíte hodnotu 0 - znamená, že variant bude aktívny a príplatok bude 0 €. 
  • Prázdna bunka znamená, že tento variant deaktivujete, teda produkt v danom variante nebude v e-shope dostupný.
  • Kladná hodnota vyjadruje sumu príplatku v EUR bez DPH (výsledná cena produktu bude cena + príplatok)
  • pozor Príplatok, ktorý zadáte do excelovského súboru je konečný. Neplatí, že sa Vám táto hodnota pripočíta k tej, ktorá je aktuálne v administrácii, tzn. tento import nefunguje ako spočítavanie príplatkov.

 

  • Ak chcete pomocou importu varianty iba aktivovať, pričom nechcete používať príplatky - meniť ceny variantov (napr. Ak predávate tričko vo farbách biela, modrá, červená, pričom cena trička bude vo všetkých farbách rovnaká), urobte import podľa návodu vyššie a aktívnym variantom doplňte hodnotu 0.

 


Aktivácia variantu typu ZÁKAZNÍKOV TEXT

Hoci variant zákazníkov text nie je príplatkový, aktivuje sa podobným spôsobom ako príplatkové varianty.

Do stĺpca s value_id, teda s číslom variantu je potrebné zadať tieto hodnoty:

  • 1 - znamená, že variant sa aktivuje
  • 0 - variant sa deaktivuje
  • prázdna bunka - variant sa deaktivuje

Súbor na aktiváciu/deaktiváciu variantu typu zákazníkov text môže vyzerať takto:

varianty typu zákazníkov text


 

5. Hárok products premenujte na variantPrices (druhý hárok variants môžete nechať alebo ho odstráňte)
6. Doplňte hodnotu príplatku, súbor uložte vo formáte .xls a nahrajte cez radio button Cenové varianty. (V Nastavenia / Import, Export / Sprievodca / Import).

import cenové varianty

 

Aktualizácia príplatkov

Na aktualizáciu príplatkov môžete použiť jednoduchšiu alternatívu - tabuľku EXTRA POPLATKY. Tento spôsob je vhodný i na aktualizáciu príplatkov v jazykovej verzii. 

pozor Pomocou importu charges môžete len upravovať cenu príplatkov a nie aktivovať/deaktivovať varianty. Na aktivovanie/deaktivovanie je potrebné postupovať podľa návodu vyššie.

Postup: 

1. Urobte export príplatkov - v sekcii NASTAVENIA/IMPORT,EXPORT/SPRIEVODCA vyberte EXPORT a následne EXTRA POPLATKY

2. V tabuľke, ktorú ste získali exportom upravte výšku príplatku - na toto slúži stĺpec charge.

tipAk máte jazykovú verziu, pridajte produkty v jazykovej verzii a doplňte príslušnú menu (stĺpec currency). Napríklad ak máte českú jazykovú verziu, treba sem doplniť CZK. Príplatok potom zadávate v príslušnej mene bez DPH.

import príplatkov pre cenové varianty

Súbor uložte ako .xls a nahrajte cez radio button EXTRA POPLATKY. (V Nastavenia/Import, Export/Sprievodca/Import).

import príplatkových variantov

 


Návod na import cenových variantov nájdete TU!

Ak používate príplatkové aj cenové varianty, môžete využiť spoločný import oboch druhov variantov podľa návodu TU!