Export objednávok a faktúr z INTEO do OMEGY

Ak používate účtovný systém OMEGA od firmy KROS a.s. , môžete ho jednoducho prepojiť s CMS INTEO.

1. V sekcii NASTAVENIA - IMPORT/EXPORT - SPRIEVODCA vyberte EXPORT, vpravo dolu kliknite na ĎALŠÍ.
2. Vyberte KROS OMEGA a znova ĎALŠÍ.

prepojenie účtovného systému Omega s CMS FLOXI

 

3. Exportovať môžete faktúry, objednávky alebo adresár. Vyberte požadovanú možnosť a kliknite na ĎALŠÍ.

Export objednávok, faktúr a adresátov do Omegy

4. K dispozícii máte filter, pomocou ktorého môžete šecifikovať iba tie objednávky, faktúry alebo adresáre, ktoré chcete importovať do Omegy. Ak tu nevyplníte žiadne údaje, vyexportuje sa všetko (teda všetky objednávky, faktúry alebo adresáre - podľa toho, čo ste vybrali v predchádzajúcom kroku).

Filter faktúr

5. Kliknite na EXPORT DATA. 

 

Vyexportuje sa textový dokument vo formáte .txt. Tento súbor nahráte do Omegy:

1. Vo Vašom programe OMEGA kliknite na FIRMA/IMPORT.

Omega import

 

2. Vyberte firmu, do ktorej sa má súbor naimportovať a označte formát importu: IMPORT Z TEXTOVÉHO SÚBORU.

import textového dokumentu do omegy

3. Z počítača vyberte súbor, ktorý Vám vyexportovalo INTEO. Nastavte akciu, ktorú má Omega spraviť s novými dátami. 

Nastavenie importu do Omegy

4. Po kliknutí na ŠTART Vás Omega vyzve na potvrdenie importu a import môže začať.